Green Landscaping

Verksamhet:
Green Landscaping är sverigeledande inom utemiljö och erbjuder tjänster inom skötsel, finplanering och expertuppdrag. Bolaget verkar genom sju olika varumärken. Genom engagemang och samarbete utvecklar vi självständiga, konkurrenskraftiga företag med fokus på kundnytta, kvalitet och hållbarhet. Green Landscaping erhöll FSN Capitals pris för bästa ESG portfölj (Environmental, Social and Governance) 2017. Bakgrunden var en stor medvetenhet och ESG-ansträngningar i den dagliga verksamheten som bland annat fokuserar på hållbarhet, kontinuerliga förbättringar och framsteg.