Hållbara Fonder

Långsiktigt finns det tydliga megatrender som talar för att hållbara aktier kommer ge en högre avkastning än övriga aktier till en lägre risk. Detta är utgångspunkten bakom rekommendationen att titta närmare på nedanstående aktiefonder för ett långsiktigt månadssparande. Fonderna är exempel på klimatsmart sparande.

Fonderna har valts baserat på en kombination av Svanen-märkning och information från Morningstar där såväl hållbarhetsrating som allmän rating åtminstone uppnår 3 (average). Det är enbart nedan fonder som uppnår detta.

Annons

Vilka fonder får en Svanen-märkning?
En Svanenmärkt fond innebär att fonden helt avstår från vissa branscher och företag som är problematiska, gör en hållbarhetsanalys vid placeringar, beskriver sitt hållbarhetsarbete och aktieval samt att fonden bedriver aktivt ägande som påverkar företagen i sitt hållbarhetsarbete. Källa: www.svanen.se

Vilka får högst hållbarhetsrating av Morningstar?
Morningstar Sustainability Rating mäter hur väl företagen som en fond investerat i hanterar ESG-frågor (Environmental, Social, Governance). Det vill säga miljöhänsyn, behandling av anställda och partners samt ägarfrågor. Utgångspunkten är data om de enskilda bolagen från Sustainanalytics, en av världens främsta specialister på att granska ESG. Ratingmodellen belönar de fonder som har innehav som är ”bäst-i-klassen” i respektive bransch. De fonder som får rating 5 tillhör de 10% bästa. Källa: www.morningstar.se.

Kombinationen av Svanen-märkning och hög Morningstar-rating är starkare än respektive ansats. Däremot finns begränsningar i respektive urvalsprocess och i kombinationen av de två som gör att vissa noterade bolag med stark hållbarhetsinriktning inte kommer med. Kombinationen skapar exempelvis en tyngdpunkt mot stora bolag.

Annons

Annons

ZZmarta

Annons

Annons

Annons