I-Tech

Verksamhet:
I-Tech AB är ett bio-teknologiskt företag baserat in Mölndal och de är ägare till rättigheterna för en bottenfärgsagent som de förser till bottenfärgstillverkare. I-Tech har utvecklat Selektope som är en substans om förhindrar marin påväxt, vilket drabbar fartygsskrov och bidrar till ökat motstånd i vattnet och därmed högre bränsleförbrukning. Sjöfarten, som hanterar runt 90% av den globala handeln, står inför stora utmaningar när det gäller energieffektivisering och reducering av miljöpåverkan.  Med introduktionen av Selektope ges nya möjligheter att motverka marin påväxt på skrovet men också att reducera mängden aktiva substanser i färgen vars andel av totalvikten kan uppgå till långt över 50 procent. Genom att Selektope är effektivt i koncentrationer om 0,1 procent ges nya möjligheter att möta kraven på ökad prestanda.