IA Industriarmatur

Aktietips, analys & nyheter

Verksamhet:
IA Industriarmaturs fokus är att hjälpa kunder inom energisektorn att genom digitalisering effektivisera underhållsprocesser och därigenom kunna agera proaktivt i underhålls – och miljöfrågor. IAG gör detta med uppkopplade produkter och system för processtöd. IAG utvecklar i partnerskap med kunderna ständigt nya lösningar för s.k. tillståndsbaserat underhåll.