Josab Water Solutions

Aktietips, analys & nyheter

Verksamhet:
Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med hjälp av filtermaterialet
Aqualite™ kan stora mängder vatten renas helt ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet.
På bolagets hemsida anger man fyra drivkrafter för verksamheten;
– Det globala behovet av rent vatten ökar – 2,1 miljarder människor saknar rent dricksvatten.
– Det globala uttaget av sötvatten är idag större än vad som naturligt hinner produceras.
– Miljödebatten beträffande världens vatten växer globalt där hållbara lösningar/modeller har ett naturligt övertag.
– Utveckla en enkel och skalbar teknik som svarar mot varierande men eskalerande behov av vattenrening i olika delar av världen.