100+ kursvinnare 2013-2018;
Rapporten

Slutsatser i denna rapport baseras på en genomgång av kursvinnare i tre olika tidsperspektiv, i tre storlekssegment samt för tre utvalda branscher. Totalt innebär det att de 180 bolag som uppnått högst totalavkastning inom respektive kategori har analyserats med fokus på
·     Varför har aktien stigit så mycket?
·     Vilka indikatorer fanns tillgängliga innan perioden och borde ha triggat en investering?
En sammanfattande analys per bolag finns publicerad på hållbaraaktier.se. 
 
Denna rapport lyfter fram faktorer som varit gemensamma för kursvinnarna, faktorer man kan leta efter i kommande aktieval och beakta på lämpligt sätt. Rapporten visar på fakta, givet aktuellt börsklimat och alla andra omständigheter. Rapporten fokuserar inte på mönster hos kursförlorarna och inte heller på omfattande statistiska analyser vilket säkerligen skulle ge fler nyanser och kunskaper. För att vidga perspektivet från dessa 180 vinnare så finns avslutningsvis ett avsnitt med referenser till och sammanfattningar av ett axplock av 12 artiklar och böcker med anknytning till vinnande aktiestrategier och perioden 2013-2018 i synnerhet. 
 
Sammanfattningen är dels verbal, dels i tabellform. Uppdelningar finns per tidsperiod, storleksklass och några branscher.  Forsknings-, investment- och fastighetsbolag har inkluderats i vissa jämförelser och exkluderats i andra.

Den omfattande genomgången av kursvinnare 2013-2018 i ett, tre respektive femårsperspektivet har gett insikter om betydelsen av olika faktorer som var kända innan den aktuella perioden samt om huvudsakliga drivare när kursen tog fart. Dessa insikter är värdefulla inför framtida investeringsbeslut avseende ”Hållbara” och andra aktier.