Kursvinnare 2013-2018 - analysansats

Analyserna avser dels förklara varför respektive aktie stigit så kraftigt, dels vilka indikatorer som fanns tillgängliga innan perioden och som borde ha triggat en investering.
 

Den analysansats som används är en kombination av officiella data från årsredovisningar, delårsrapporter samt publikt nyhetsflöde och analyser

1) Försäljning, resultat, kassaflöde och utdelningstillväxt
3) Händelser/nuläge precis innan period i form av värdering, försäljnings-, resultatutveckling samt VD-kommentar i sista rapporten, insideraktivitet, VD:s aktieinnehav, kursutvecking 12 månader innan period och kursreaktion på sista rapporten innan uppgångsperioden.
3) Nyhetsflöde och analytikers kommentarer innan och under period

Tidsperspektivet är 1, 3 respektive 5 år. Urvalet har begränsats till vinnarna bland knappt 600 svenska aktier med börsvärde på >100 mkr och >500 ägare. Noterade på Stockholmsbörsens lista med Large, Mid & Small Caps, First North, Spotlight, NGM, Nordic MTF och Xterna listan