Lightlab

Aktietips, analys & nyheter

2019-11-06
Lyft efter uppköp
Verksamhet:
LightLab är ett miljöteknikföretag som utvecklar och tillverkar unika UV-ljuskällor och lampsystem för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. Bolagets patenterade teknik gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt framställa ljuskällor med mycket attraktiva egenskaper. Metoden innebär att rening och desinfektion kan utföras utan att kemikalier tillförs. Dessutom minskar energiförbrukningen.