Polyplank

Verksamhet:
PolyPlanks affärsidé är att med återtvinningsbar träkomposit som bas försköna utemiljön, förbättra funktionen och minska underhållskostnaderna för ägare och nyttjare av fastigheter. Kunderna finns såväl inom den offentliga som den privata sektorn. All tillverkning sker i Sverige.