Prebona

Verksamhet:
Prebona är ett nanoteknikbolag som utvecklar material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Bolaget bedömer att det levererar miljömässiga produkter med överlägsen funktion. Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Bolaget vill bidra till en bättre miljö via naturlig, hållbar och kostnadseffektiv materialteknologi. Lösningar som bevarar och undviker onödigt slöseri.