Verksamhet:
Prebona är ett materialtekniskt bolag som bland annat utvecklar och marknadsför de miljövänliga produkterna OdorControl som eliminerar dålig lukt och DuraClean som skyddar ytor. Bolaget har även en verksamhet inom Healthcare där man bl a utvecklar lösningar mot antibiotikaresistens.

Verksamheten utgår från den patenterade teknikplattformen Prebona Compotech som i korthet går ut på att ytan på nanopartiklar av silika förses med några få atomer eller molekyler av en annan aktiv substans för att uppnå en önskad funktion. Detta innebär att även dyra, aktiva och verkningsfulla substanser, såsom t.ex. silver, kan användas för optimal funktionalitet i många olika produkter och till ett konkurrenskraftigt pris.