Raybased

Verksamhet:
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. 

Genom Raybased’s system får fastighetsägaren ett effektivt och pålitligt verktyg som bidrar till att fastighetens energianvändning kan sänkas. Detta tillsammans med en kraftigt reducerad materialåtgång innebär ett märkbart minskat miljöavtryck för drift och installation.