Aktietips, analys & nyheter

Verksamhet:
Bolagets vision är att etablera stirlingmotorn som det bästa alternativet för lokal produktion av hållbar och klimatsmart el. Ripasso Energy har en exklusiv och evig licens på Kockums världsledande stirlingmotor, och har sedan grundandet 2008 vidareutvecklat tekniken. Under 2016 lanserade företaget en solhybridsmotor där solvärme kan kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn. Detta möjliggör leverans av elektricitet när kunden faktiskt behöver den och inte endast när solen lyser. 2017 lanserade Ripasso Energy en unik containerbaserad lösning  där företagets stirlingmotor används för att utvinna energi ur rest- och fackelgaser från industrin. Produkten har samma klimateffekt som 100-procentigt förnyelsebar produktion,  till låg kostnad, och ger betydande bidrag till att minska CO2-utsläppen.