Scandinavian Enviro Systems

Verksamhet:
Scandinavian Enviro Systems är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer samt har för avsikt att (del)äga miljöanläggningar till/ tillsammans med industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck. Scandinavian Enviro Systems är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC). Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. En expandering är i sin vagga i England, Chile och Italien.