SeaTwirl

Verksamhet:
Företaget håller på med utvecklingen av SeaTwirl S2 – 1 MW som ska lanseras år 2020. Ambitionen är att sälja den första kommersiella enheten till ett ledande energibolag och sedan etablera en flytande vindkraftpark under år 2025. SeaTwirl är ett flytande vindkraftverk, byggt för havsmiljö. Det är lättare att bygga, installera och kräver mindre underhåll än de traditionella havsbaserade kraftverk som är vanliga idag. SeaTwirls ambition är att skapa den mest kostnadseffektiva produkten för produktion av förnybar energi.