Skandinaviska Enskilda Banken

Aktietips, analys & nyheter

Verksamhet:

SEB kategoriseras här som en Hållbar Aktie för att den ägs av minst en fond som är Svanen-märkt och dessutom har högsta möjliga hållbarhetsrating av Morningstar. SEBs målbild för hållbarhetsarbetet "att vi tar ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet och hur den påverkar människor, samhälle och miljö. Vi strävar efter att ta med hållbarhetsaspekterna som en naturlig del av allt vi gör." Målbild och och hållbarhetsarbete liknar många svenska storföretag vilket gör att dessa ofta rankar högt globalt sett avseende hållbarhetsarbete.

SEB är en finansiell koncern som tillhandahåller finansiella tjänster och hanterar finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner i Norden.