Segment "hållbara" aktier

Hållbarhet är ett brett begrepp. Nedanstående indelning gör inte anspråk på att vara bättre en någon annan men är ett sätt att dela in bolagen i olika kategorier baserat på verksamhetsinriktning. Några bolag finns i flera segment.

Klicka på respektive segment.

De 14 segmenten är


Följ nyheter, analyser och tips om dessa kategorier genom att klicka på respektive segment ovan. Uppdateringar sker även på facebook.
 

Nyheter om segmenten