Segment "hållbara" aktier

Hållbarhet är ett brett begrepp. Nedanstående indelning gör inte anspråk på att vara bättre en någon annan men är ett sätt att dela in bolagen i olika kategorier baserat på verksamhetsinriktning. Några bolag finns i flera segment.

Klicka på respektive segment.

De tretton segmenten är


Följ nyheter, analyser och tips om dessa kategorier genom att klicka på respektive segment ovan. Uppdateringar sker även på facebook.