Återvinning

De bolag som arbetar med återvinning är en av kategorierna "hållbara" aktier. 

De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier
Den cirkulära ekonomins grunder bygger på att alla produkter och förbrukningsvaror ska ingå i ett biologiskt nedbrytbart kretslopp alternativt i ett tekniskt kretslopp. På så vis förbrukar vi inte jordens resurser som vi tidigare gjort i den linjära ekonomin där råvaror bryts och blir produkter som sedan kasseras och slängs. 

En ökad återvinning och användning av återvunna råvaror ger minskade utsläpp av växthusgaser. Att materialåtervinna utslitna produkter till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärder som kan genomföras för att minska vår klimatpåverkan. Klimatnyttan med återvinning är stor och för vissa material är koldioxidutsläppen mer än 90 procent lägre jämfört med jungfruligt material. 
 
Koldioxidvinsten vid återvinning beror primärt på att energiförbrukningen är lägre vid återvinning av material än vid utvinning av nytt material från naturen. När återvunna råvaror kan användas sparar tillverkningsindustrin både energi och resurser samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. 

Kursutveckling