Bränsleceller

De bolag som utvecklar/producerar produkter till bränsleceller är en av kategorierna "hållbara" aktier. 

De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.


 

Toyota var med Mirai var tidigt ute med bränsleceller. Bildkälla: Creative commons, ALISTER THORPE

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier

 • Bränslecellens fördelar är bland andra mycket hög verkningsgrad och obefintliga föroreningar, endast utsläpp av vatten. Bränslecellens miljöpåverkan bestäms av hur vätgasen tillverkas. Vätgas kan tillverkas på flera sätt och om den sker på ett hållbart sätt, t.ex. genom elektrolys av vatten med hjälp av sol- eller vindkraft, ger bränslecellerna en mycket liten miljöpåverkan.
 • Några frågetecken runt bränsleceller; 
  - Tillverkning av vätgas ur fossila bränslen som naturgas medför negativ miljöpåverkan.
  - Än så länge outvecklad distribution av vätgas.
  - Komplex styrning av t.ex. temperatur, bränsle- luft- och vattenflöden.
  - Frågetecken kring livslängd.
  - Dyrt
 •  Bränsleceller har varit många biltillverkares dröm under lång tid. Detta, eftersom det har potential att på riktigt lösa trafikens miljöproblem, och erbjuda hållbar mobilitet i uttryckets rätta bemärkelse. Powercell har ett avtal med världens största underleverantör till fordonsindustrin Bosch samt utvecklingssamarbete med många fordonstillverkare.

  “Mirai” heter Toyotas bränslecellsbil, som presenterades i november 2014. Mirai betyder ”framtid” på japanska. Denna nya bränslecellsbil representerar en tydlig milstolpe inom fordonsindustrin.
   

Kursutveckling