Energilagring

De bolag som arbetar med lagring av energi är en av kategorierna "hållbara" aktier. 

De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier
Marknaden för energilagring beräknas att sexfaldigas fram till 2030. Källa: årsredovisning Saltx

Kursutveckling