PropTech-bolag

Inklusive övriga fastighetsrelaterade bolag 

De bolag som arbetar med fastighetsrelaterad verksamhet är en av kategorierna "hållbara" aktier. 

De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.


 

Bildkälla: Soltechenergy.com, produkt SolTech ShingEl
Bildkälla: Soltechenergy.com, produkt SolTech ShingEl

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier
Fastighetssektorn står indirekt för lika stora CO2-utsläpp som transportsektorn. Detta återspeglas i nuläget inte i debatten samt initiativen i respektive sektor där transport har ett mycket större fokus på att minska CO2-utsläpp via bl a elektrifiering. Det finns tecken på att detta håller på att ändras;

  • "Vi ser stor potential i att fortsätta utveckla vår förvaltning och att öka fokus på energieffektiviseringar. Hållbarhet är en central del i vår affärsmodell och vi har inlett stora satsningar på att minska koldioxidutsläppen med minst 400 ton per år under de närmaste fem åren. Energiprojekten pågår i fastigheterna Stensiken 1 i Tidaholm och Yggdrasil 1&2 i Skara, och dessa beräknas vara färdigställda i juni 2019. Under kvartalet tecknades också avtal gällande ett energiprojekt avseende fastigheten Tellus 1 i Motala där målet är att reducera mängden köpt energi med 50 procent. Detta sker med hjälp av återvinning av frånluft och värme från spillvatten." Källa: VD-ord, Q1-rapport 2019, SBB Samhällsbyggnadsbolaget 

En annan drivkraft är ökat politiskt tryck via regler etc; Vid nyproduktion av fastigheter i Sverige ökar energikraven successivt för att 2025 uppnå en maximal tillåten energikonsumtion köpt energi om 50 kWh/m2 enligt Boverkets byggregler (BBR). Källa: Ecoclimes årsredovisning 2018.

Kursutveckling under första halvåret 2019