Insatsmaterial

De bolag som helt eller delvis arbetar med insatsmaterial i någon form är ett av segmenten "hållbara" aktier. De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.

Prebona är ett av de noterade bolagen som marknadsför någon form av miljövänligt insatsmaterial.
Prebona är ett av de noterade bolagen som marknadsför någon form av miljövänligt insatsmaterial.

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier
Miljövänliga insatsmaterial förväntas ersätta traditionella lösningar drivet av såväl lagkrav som allmän fokusering på hållbarhet. Flera av ovanstående bolag har unika patent där avtal potentiellt kan bli mycket stora.

Kursutveckling