Produkter förnyelsebar energi

De bolag som marknadsför produkter som används för att utvinna förnybar energi  är en av kategorierna "hållbara" aktier. 

De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.


 

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier
Sektorn för förnybar energi har vuxit snabbt de senaste tio åren, en utveckling som sannolikt kommer att fortsätta eftersom tekniken inom sektorn förbättras och mängden politiska påtryckningar ökar. Det finns en tydlig uppdelning inom sektorn mellan intermittenta (icke-kontinuerliga, fluktuerande) energikällor och källor för baskraft (kontinuerliga). Vind- och solkraft är intermittenta energikällor och vattenkraft, geotermisk energi och biomassa är energikällor för baskraft. 

Kursutveckling