Förnyelsebar energiproduktion

De bolag som producerar förnyelsebar energi är en av kategorierna "hållbara" aktier. 

De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier

Det pågår en kraftfull omställning av den globala energimarknaden med vind och sol som drivande faktorer tillsammans med förbättrad ekonomi i tekniker för lagring av energi. Olika marknader har olika mix men trenden är tydlig, andelen förnybar elproduktion ökar stadigt. Enligt Bloomberg New Energy Outlook 2018 kommer världen att se en omställning från att fossila bränslen stått för 2/3 av världens elproduktion 2017 till att förnybart står för 2/3 år 2050. Vägen dit går enligt samma rapport via att vind och sol tillsammans kommer att stå för över 70 procent av investeringarna i den nytillkommande produktionskapaciteten. Vind och sol förutspås att stå för 50 procent av världens elproduktion år 2050. 

År 2017 producerade den svenska vindkraften 17,3 TWh vilket motsvarar 11 procent av total produktion. Vindkraft är numera väletablerat som landets tredje största elproduktionsmetod efter vattenkraft och kärnkraft. Enligt Svensk Vindenergis prognos kan vindkraftsproduktionen med tanke på rådande utbyggnad kan uppgå till 30 TWh per år redan 2021. Prognosen är 70 TWH 2040. Källa Eolus årsredovisning 2018.

Den största källan till koldioxidutsläpp i Kina är kol som står för cirka 80 % av utsläppen. En stor del av landets elproduktion kommer från kolkraftverk. Miljön är mycket dålig i många regioner och regionala politiker utvärderas numera även baserat på hållbarhet (tidigare enbart ekonomisk tillväxt). Kina storsatsar på att bygga ut förnyelsebar energi. Under de kommande 20 åren förväntas Kina öka sin andel av förnyelsebar energi mer än EU och USA tillsammans. (Källa: BP Energy Outlook 2017).

Kursutveckling