Rening av luft, vatten etc

De bolag som arbetar med rening är en av kategorierna "hållbara" aktier. 

De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.


 

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier

  • Det globala behovet av rent vatten ökar i takt med befolkningstillväxt och ökade krav på levnadsvillkor. Över 2 miljarder människor saknar rent dricksvatten. Miljödebatten beträffande världens vatten växer globalt där hållbara lösningar/modeller har ett naturligt övertag.
  • Riktlinjer och gränsvärden för inomhusmiljö i industrier skiljer sig mellan olika länder. Sverige, tillsammans med en handfull andra länder, ligger i framkant gällande arbetsmiljölagstiftning och tillåter exempelvis endast ytterst små halter av oljepartiklar i luften i verkstäder och fabriker. I många länder existerar inte ens lagstiftning på området. I de länder som tillåter relativt höga halter är det dock sällsynt med verkstäder som maximalt utnyttjar de höga gränsvärdena eftersom luften då är så dålig att föroreningarna kan ses med blotta ögat och är mycket besvärande för personalen. Trots de höga tillåtna halterna är det därför många verkstäder som ligger under dessa värden på grund av kvalitet och personalvård samt påtryckningar från kunder, arbetstagarorganisationer och fackföreningar. Det är troligt att efterfrågan på reningsprodukter ökar om dessa länder skulle införa strängare krav i linje med Sverige.

Kursutveckling