Vätgasrelaterat

Detta segment inkluderar bolag med vätgasrelaterad verksamhet.

De bolag som ingår i denna kategori är:

Övriga kategorier "hållbara" aktier nås via menyn. En del av bolagen återfinns i flera kategorier som en följd av verksamhetens inriktning.

Följ nyheter, analyser och tips om dessa aktier genom att klicka på respektive bolag ovan. Uppdateringar sker även på facebook.


 

Illustrationen ovan visar en komplett vätgastankstation, där Metacons reformer är den centrala enheten. Bildkälla Metacon.se, företrädesemission april 2019

Kommentarer till denna kategori av "hållbara" aktier

  • Vätgas betraktas av många som den framtida energibäraren där förnybar vätgas tillsammans med bränsleceller utgör en utsläppsfri energiomvandling. Bränsleceller omvandlar vätgas och syre (från luft) till el och värme där vätgastanken i bränslecellsbilar kan ersätta elbilarnas batteri. Bränslecellsbilar har förden gentemot elbilar att de har en räck-vidd i nivå med dagens bensin- och dieselbilar. Tankning tar endast ett par minuter. I många år har bränsleceller betraktats som den nya tekniken för bilar, tunga fordon och mikro-CHP (småskalig kraftvärmeproduktion).
     
  • Det finns en rad olika metoder för att producera vätgas, från storskalig central produktion genom att processa fossila produkter, främst naturgas, till småskalig lokal produktion genom elektrolys av vatten vilket är en elkrävande process som kan baseras på både fossil och förnybar elproduktion. 

Kursutveckling