Sustainable Energy Solutions

Verksamhet:
Sustainable Energy Solutions (SENS) föddes genom sammanslagningen av Capital Cooling och SEEC. Två företag som kompletterar varandra när det gäller energilösningar för värme och kyla. SENS levererar hållbara energilösningar med hög effektivitet som blir en del i det naturliga kretsloppet mellan värme & kyla.