Triboron International

Verksamhet:
Miljöteknikföretaget har en patenterad tribologiteknologi och –process. Grön patenterad teknologi som genom att effektivisera bränslen minskar energiåtgången i alla typer av förbränningsmotorer. Bolagets Borbaserade teknologi minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar. I industriella applikationer tillför Triboron värde utan att tidigare Borbaserade produkters nackdelar – och vi möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.