Så görs urvalet av Hållbara Aktier

Hållbara Aktier listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö och ny teknik eller
2) har ett starkt hållbarhetsarbete;
- bekräftat genom att aktien innehas av en fond med hållbarhetsinriktning som dessutom är Svanen-märkt och får högst hållbarhetsrating (5) av Morningstar och minst 3 i allmän rating, eller
- annat diskretionärt kriterium som i dessa fall framgår i verksamhetsbeskrivingen av respektive bolag

Hållbarhet är ett brett begrepp. Denna listning gör inte anspråk på att vara bättre en någon annan kategorisering utan baseras enbart på ovan två punkter. Tipsa oss gärna om noterade företag med utstickande stark hållbarhetsinriktning.

Vilka fonder får en Svanen-märkning?
En Svanenmärkt fond innebär att fonden helt avstår från vissa branscher och företag som är problematiska, gör en hållbarhetsanalys vid placeringar, beskriver sitt hållbarhetsarbete och aktieval samt att fonden bedriver aktivt ägande som påverkar företagen i sitt hållbarhetsarbete. Källa: www.svanen.se

Vilka får högst hållbarhetsrating av Morningstar?
Morningstar Sustainability Rating mäter hur väl företagen som en fond investerat i hanterar ESG-frågor (Environmental, Social, Governance). Det vill säga miljöhänsyn, behandling av anställda och partners samt ägarfrågor. Utgångspunkten är data om de enskilda bolagen från Sustainanalytics, en av världens främsta specialister på att granska ESG. Ratingmodellen belönar de fonder som har innehav som är ”bäst-i-klassen” i respektive bransch. De fonder som får rating 5 tillhör de 10% bästa. Källa: www.morningstar.se .

Kombinationen av Svanen-märkning och hög Morningstar-rating är starkare än respektive ansats. Däremot finns begränsningar i respektive urvalsprocess och i kombinationen av de två som gör att vissa noterade bolag med stark hållbarhetsinriktning inte kommer med. Kombinationen skapar exempelvis en tyngdpunkt mot stora bolag.

De fonder  med hållbarhetsinriktning som i nuläget (191125) klarar ovan kombination av Svanen och Morningstar är:

Handelsbanken Hållbar Energi (svenska innehav 191031: Climeon, ABB, ÅF)
Swedbank Robur Transition Global (svenska innehav 190930: Astra, SEB)