Svenska noterade bolag inriktade
mot miljöteknik och/eller
med ett starkt hållbarhetsarbete

 

   Sök aktie

Hållbara aktier

Gå till sidan med hållbara aktier

Aktietips

Ta del eller lämna aktietips

2019 > 08

Det finns en historisk tendens att rapporter som tas emot positivt av marknaden följs av en bra kursutveckling även efter den initiala kursreaktionen. När marknaden blir positivt överraskad av en rapport tenderar den att bli överraskad även av kommande rapporter givet att utvecklingen fortsätter. Detta faktum beskrivs bland annat i artikeln ”Tankefelen som gör att du inte lyckas följa vinnande aktiestrategier” (Mats Larsson, ansvarig för analys av svenska små och medelstora bolag på Swedbank, publicerat på VA Finans, 170903).

När hållbaraaktier.se analyserade kursvinnare 2013-2018 så var det vanligt att kursreaktionen på den senaste rapporten innan uppgångsperioden hade varit positiv. Vidare var det en hög andel av vinnarna som innan aktuell period presenterade en delårsrapport som visade på tillväxt både vad gäller försäljning och vinst per aktie i jämförelse med samma kvartal året innan. För 5-årsvinnarna var det hela 80 procent och nästan lika hög andel för 3-årsvinnarna.

Vi har analyserat kursreaktion och utveckling för omsättning samt resultat per aktie i samband med den senaste rapporten för de bolag som listas av hållbaraaktier.se.

Efter den stora uppgången under första halvåret då de aktier som listas av hållbaraaktier.se steg hela 34% så har förväntningarna på bolagen skruvats upp. I kombination med en svagare börs i stort så har effekten blivit att kursreaktionen i många fall blivit svag eller avvaktande i samband med den senaste rapporten.

En jämförelse av kursreaktionen för 58 rapporterande bolag (slutkurs dag före rapport jämfört med slutkurs dag efter rapport) visar

 • Att det endast i 22 fall (37%) blev en positiv kursreaktion.
 • Och endast i 10 av dessa så levererade bolagen dessutom omsättningstillväxt och ökat resultat per aktie. Dessa bolag var Astra, Castellum, Cell Impact, ChromoGenics, Ferroamp, I-Tech, Midsummer, Nobina, Nederman och Slitevind.
 • Övriga 12 med positiv kursreaktion var Absolent, Absolicon, Arise, Ecomb, I.A Industriarmatur, Inzile, Parans Solar Lighting, SaltX, SeaTwirl, SolTech, Sustainable Energy Solutions och ÅF Pöyry.


Med ovan bakgrund kan det vara läge att göra en djupdykning för att se om den övriga analysen faller väl ut för någon av dessa aktier.

De aktier som listas av hållbaraaktier.se sjönk 2,3% under augusti (First North All-Share -2,4%, OMX AFVs Generalindex -1,2%). Uppgången i år är 31,5% (First North +22,2%, AFV OMX 16,0%).

Läs hela inlägget »

Cell Impact kom i veckan med kvartalsrapport samt nyheter om utökat samarbete med japanska NKC som även innefattar en riktad nyemission på 5 mkr. Aktien steg 7% under veckan. Aktien har annars haft en svag utveckling de senaste 12 månaderna med en nedgång på 44%. Börsvärdet uppgår till 215 mkr på kursnivån 4,51 kr.

Nedanstående fyra faktorer anser vi vara positiva för framtida kursutveckling:

1. I veckans pressmeddelande gjorde vd Per Teike följande kommentar

 •  Att en större japansk underleverantörer till fordonsindustrin både vill investera och fördjupa samarbetet med oss är en stark indikation på att vi är på rätt väg. Vi har lärt känna NKC som en bra samarbetspartner i ett pågående projekt. I förlängningen ser vi möjligheten att med NKCs breda industriella kunnande, och djupa relationer inom fordonsindustrin, intensifiera våra säljaktiviteter mot de internationella fordonstillverkare som nu satsar miljardbelopp på att utveckla fordon baserade på vätgasteknik.
Hållbaraaktier.se bedömer det som mycket positivt att Cell Impact har framgångar på den japanska marknaden som ligger långt framme inom vätgasområdet. 

2. Den företrädesemission som genomfördes i våras övertecknades med 239%. Den innebär att det finns ett gediget intresse för bolaget och har skapat finansiell stabilititet. 

3. Den senaste kvartalsrapporten visar på att såväl intäkter, resultat som kassaflöde utvecklas åt rätt håll.

4. Intresset för vätgas och bränsleceller ser ut att öka. Exempel på detta är Bosch samarbete med PowerCell, Cummins förvärv av Hydrogenics och att utvecklingen inom vätgasområdet är högt på den politiska agendan (ex G20-mötet i Japan).


 
Läs hela inlägget »

Binero Group är ett nytt bolag som listas av Hållbaraaktier.se. Binero Group är efter försäljningen av en stor webhosting-del fokuserat på hållbara IT-lösningar:

 • Binero.Cloud är en miljövänlig och hållbar molntjänst där  data skyddas av såväl den senaste teknologin som svensk lagstiftning. 
 • Binero Solutions erbjuder IT-tjänster med säkerhet och hållbarhet i fokus

Binero presenterade i veckan sin rapport för andra kvartalet som togs emot lite negativt sett till kursnedgången med 3% under veckan. Förhoppningar inför rapporten fanns om klargörande runt 

 1. Disponering av den stora kassan om försäljningen av webbhosting går i mål (man har tidigare sagt att en del kommer att delas ut)
 2. Hur stor kassan förväntas bli efter skatt på reavinst (beror på hur underskottsavdragen kan utnyttjas)
 3. Hur den kvarvarande verksamheten utvecklas

När det gäller 1 & 2 får vi vänta en tid. Bolaget meddelar att man räknar med att kunna presentera ett förslag om kapitalåterföring till aktieägarna senast i samband med bokslutskommunikén för 2019.

När det gäller Cloud & Solutions, som är det som bolaget satsar på, så växte området 33% under kvartalet dvs i nivå med första kvartalet. Vid utgången av andra kvartalet uppgick årliga värdet på avtalade intäkter till 29,2 Mkr. 

Rörelseresultatet för Cloud & Solutions var -3,5 mkr (-3,1) exklusive koncerngemensamma kostnader på 5,6 mkr. De sistnämnda kommer ses över efter försäljningen av web-hosting-delen.

Bolaget säger i rapporten att "målet är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur. Vi styr nu om vår kraft och energi mot marknadsföring, försäljning av våra moln- och infrastrukturtjänster och på att helt enkelt hjälpa våra kunder till säkra, hållbara lösningar med hög prestanda per betald krona."

Börsvärdet är 330 mkr vid kursen 16,50 kr. Bolaget kommer få 380 mkr kontant den 31:a augusti med en nettovinst på 260 mkr. 

Bolagets kvarvarande verksamhet är intressant och växande:

I november lanserades den publika molntjänsten Binero.Cloud, som är ett integritetssäkrat svenskt alternativ till de globala molnjättarna. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet, kan bolaget erbjuda en publik molntjänst i världsklass, där alla data lagras på svensk mark och enbart lyder under svensk lagstiftning. Datacentret, som är ett av de miljövänligaste i världen, drivs uteslutande av förnybar energi och genom att ta tillvara på överskottsvärmen står vi dessutom för ett betydande tillskott till fjärrvärmenätet i närområdet.

Inriktningen är mot små och medelstora bolag och med en hög andel återkommande intäkter. Kan man över tid visa på att det finns förutsättningar för uthållig tillväxt så finns det en hel del paralleller till Fortnox tidiga utveckling. Fortnox har som bekant varit en riktig kursraket.

Intressant framledes blir storlek på extrautdelning, kassans storlek och användning, anpassning av koncerngemensamma kostnader samt om tillväxten i Cloud & Solutions till och med kan höjas nu när enbart detta är i fokus.

Styrelseordförande och en ledamot har köpt betydande poster efter offentliggörande av försäljningen av webbhosting. Inköpen skedde i kursintervallet 15,60 - 16,64 kr.

Läs hela inlägget »

Dagens rapporter från Ferroamp, SolTech och Ecoclime visade alla på stark tillväxt. Två av aktierna steg kraftigt.

Triboron väntar fortfarande på sitt kommersiella genombrott. 

Läs mer på respektive bolagslänk.
 

Läs hela inlägget »

Rapporten "100+ kursvinnare 2013-2018" lyfter fram faktorer som varit gemensamma för kursvinnarna, faktorer man kan leta efter i kommande aktieval och beakta på lämpligt sätt. Rapporten visar på fakta, givet aktuellt börsklimat och alla andra omständigheter. Rapporten innehåller avslutningsvis ett avsnitt med referenser till och sammanfattningar av ett axplock av 12 artiklar och böcker med anknytning till vinnande aktiestrategier och perioden 2013-2018 i synnerhet. 

Checklista med faktorer som ofta stämde:

 • Leta efter KBST-bolag som surfar på megatrender och acceptera då rimligt höga värderingar
 • Följ megatrender och större makrotrender som valuta och ränta
 • Följ insiders, speciellt i småbolag.
 • VD-innehav på betydande nivå
 • Stabilt ökande intäkter exempelvis via abonnemang ger ofta hög värdering
 • En positiv delårsrapport är en positiv långsiktig indikator även om aktiekursen hunnit bli lite högre än innan rapporten
 • Följ kurstrend men våga gå emot om det i delårsrapporterna finns information som tillsammans med övrig analys talar för trendbrott
 • Små- och medelstora bolag ger mest på lång sikt
   
Läs hela inlägget »

Senaste veckan var tuff för många aktier som listas av Hållbaraaktier.se. Med nedgången på 3,6% var det första gången på länge som dessa aktier gick klart sämre än OMX AFVs generalindex och First North All Share. Senaste månaden, i år och senaste 12 månaderna är dock bilden fortfarande den omvända. I de tidsperspektiven har "hållbara" aktier gått klart bäst. 

Är då den senaste veckan starten på en ny trend?

 • Nej svarar den som tror att megatrenden hållbarhet och konjunkturokänslighet blir viktiga faktorer kommande året. Då borde nämligen dessa aktier totalt sett fortsatt gå bättre än marknaden.
 • Ja svarar den som tror att marknaden kommer fly risk och svaga kassaflöden. Även om det finns några bolag med bra direktavkastning (se artikeln Utdelningsaktier ) så är dessa underrepresenterade bland de 65 listade aktierna.
 • "Stockpicking" blir kanske extra viktigt då negativa nyheter får stort genomslag i aktuellt börsklimat. 
 • I det långa perspektivet tror vi på tesen att "det långsiktigt hållbara är det långsiktigt lönsamma" vilket då talar för överavkastning för dessa aktier totalt sett. Riskspridning mellan olika bolag där köpen även sprids ut över tid brukar ge bäst resultat på sikt.

Produkter för förnyelsebar energi är fortsatt det segment som gått bäst de senaste 12 månaderna med en uppgång på 85%. Senaste månaden har dock kategorin uppvisat svaghet vilket kan vara en kombination av vinsthemtagningar och minskad riskvilja. Vågenergibolaget Eco Wave Power Group ingår i detta segment. Bolaget introducerades i mitten av juli och har haft en svag utveckling där aktien halverats jämfört introduktionskursen 19 kr. Emissionen blev bara tecknad till 81%. 

Produktion av förnyelsebar energi är en kategori aktier som visar styrka. Segmentet har gått bättre än breda index i samtliga av ovan tidsperspektiv. Under senaste veckan har eftersläntaren Etrion gjort ett lyft i samband med en positiv kvartalsrapport.

Segmentet "Rening" av vatten, luft etc har gått mot strömmen senaste tiden och även överträffat index de senaste åren. På slutet har positiva nyheter i Josab gjort skillnaden för denna kategori.

Information om samtliga segment hållbara aktier återfinns på länken. Mer info om kursvinnare och förlorare finns på respektive bolagslänk nedan.
 

Veckans vinnare & förlorare

Månadens vinnare & förlorare

12 månader vinnare & förlorare

3 år vinnare & förlorare


Gilla oss på Facebook för att inte missa det senaste och prenumerera kostnadsfritt på nyhetsbrevet

Läs hela inlägget »

Några av veckans nyheter med stor på verkan på kursen kom från
 

 • Nibes vinsttillväxt för låg för att motiverar den höga P/E-värderingen
 • Polyplank tillväxt på 43% och närmar sig positivt resultat
 • Midsummer starkaste vecka på länge efter positiv rapport

Erfarenheten från bl a den genomgång som hållbaraaktier.se gjorde av "100+ kursvinnare 2013-2018" är att en positiv rapportreaktion ofta följs av en positiv kursutveckling. Bolag som överträffar förväntningarna tenderar att i många fall fortsätta ha en positiv kursutveckling.
Läs hela inlägget »

Binero Group presenterar sin rapport torsdagen den 22:a augusti. Förhoppningsvis får vi då klarhet i

 
 • Disponering av den stora kassan om försäljningen av webbhosting går i mål (man har tidigare sagt att en del kommer att delas ut)
 • Hur stor kassan förväntas bli efter skatt på reavinst (beror på hur underskottsavdragen kan utnyttjas)
 • Hur den kvarvarande verksamheten utvecklas

Det finns en hel del som tyder på att bolaget är lågt värderat. 

Börsvärdet är 340 mkr vid kursen 17 kr. Bolaget kommer få 380 mkr kontant den 31:a augusti med en nettovinst på 260 mkr. 

Bolagets kvarvarande verksamhet är intressant och växande:
 • I november lanserades den publika molntjänsten Binero.Cloud, som är ett integritetssäkrat svenskt alternativ till de globala molnjättarna. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet, kan bolaget erbjuda en publik molntjänst i världsklass, där alla data lagras på svensk mark och enbart lyder under svensk lagstiftning. Datacentret, som är ett av de miljövänligaste i världen, drivs uteslutande av förnybar energi och genom att ta tillvara på överskottsvärmen står vi dessutom för ett betydande tillskott till fjärrvärmenätet i närområdet.

  Bolagets mål är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa hosting- och molnbaserade tjänster. Inriktningen är mot små och medelstora bolag och med en hög andel återkommande intäkter. Kan man över tid visa på att det finns förutsättningar för uthållig tillväxt så finns det en hel del paralleller till Fortnox tidiga utveckling. Fortnox har som bekant varit en riktig kursraket.

  I senaste kvartalsrapporten formulerade sig VD Göran Gylesjö så här; "Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för kundernas digitala infrastruktur, med allt från hantering till drift, backup och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och webbtjänster. Efterfrågan av hybrida moln har ökat på grund av möjligheten och kravet att kunna segmentera information beroende på säkerhetsklassning men också för att effektivisera användningen av sin IT-miljö."

Tror man på kvarvarande verksamhet och att affären med Loopia genomförs enligt plan så kan det vara köpläge. Styrelseordförande och en ledamot har köpt betydande poster efter offentliggörande av försäljningen av webbhosting. Inköpen skedde i kursintervallet 15,60 - 16,64 kr.
Läs hela inlägget »

Under veckan har det kommit kurspåverkande nyheter från 

 • Kursvinnaren Absolent tar sin största order hittills
 • Lättnad i Recyctec när leveranser av råvara åter fungerar
 • Största ordern hittills för Savosolar
 • Kvartalsrapport och information om riktad emission i Swedish Stirling

Läs mer på bolagslänkarna ovan.
Läs hela inlägget »

Med en lyckad företrädesemission i ryggen och flera referensorder på plats så upplever sig Arc Aroma Pure vara väl rustade både finansiellt och strategiskt för att fortsätta kommersialiseringen av den patenterade CEPT- plattformen.

Aktien har haft det tungt det senaste året i väntan på ett tydligt kommersiellt genombrott. Insynspersoner har ökat sitt innehav under året och inga ayttringar har skett. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Johan Möllerström.
 


Arc Aroma Pure i korthet:

Arc Aroma Pure utvecklar och marknadsför clean-tech produkter. Bolagets patenterade CEPT® plattform, som är en generator, använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer.

Det finns många möjliga applikationsområden där CEPT® -tekniken ger goda resultat. Ett exempel är nedbrytning/förbehandling till biogasindustrin då de fermenterande bakterierna kan hoppa över steget att öppna cellerna vilket ökar biogasproduktionshastigheten. Andra användningsområden är kallpastörisering av livsmedel, utvinning av livsmedelsolja och fruktjuicer samt hygienisering av dricksvatten och industrivatten.  Företaget grundades 2008 och har fått olika utmärkelser samt stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.

Johan Möllerström är VD sedan januari 2017. Tidigare var han VD för Malmberg Water under en period då bolaget ökade omsättningen från 150 till 500 mkr via tillväxt på exportmarknader. Johan är en av de större ägarna med ett innehav på cirka 230000 aktier.
 

Intervju med Johan Möllerström,
VD Arc Aroma Pure, 190807


Under året har ArcAroma bland annat genomfört en lyckad företrädesemission, introducerat och fått första orderna på juiceCEPT, förbättrat marknadspositionen och försäljningen av oliveCEPT samt tecknat avtal för industriell utvärdering av dynaCEPT med avsikt att öka biogasproduktionen hos Aarhus Vand och VA Syd.
- Är det något i årets utveckling som du vill lyfta fram lite extra?

 • Johan Möllerström (JM): Vi etablerade oss på fyra stora marknader förra säsongen med oliveCEPT. Vi hade leveranser ut i hela medelhavsregionen. Det har gjort att våra målmarknader nu känner till oss och vilken kundnytta vi erbjuder. Vi har fått igång distributörsarbetet för effektiv marknadsbearbetning och vi har referensinstallationer i industriell drift. Året var dock lite besvärligt för olivtillverkarna i Italien med tanke på att 70-90% av skörden blev förstörd i flera områden på grund av ogynnsamt väder. Kommande skördesäsong ser ut att bli normal vilket vi också ser i antalet förfrågningar på vårt system.

  Vi har gjort en stor och stark förändring av bolaget från en fokusering på biogas till att vi nu fokuserar betydligt mer på livsmedel som juice och vegetabiliska oljor. Kundnyttan för dessa applikationer i termer av ekonomi och produktförbättringar är bekräftad av våra kunder. Vi ser också att ledtiden för inköpsbeslut är relativt kort.

  Skalbarheten i teknikplattformen är en väsentlig fördel för bolaget. Vi började utveckla juiceCEPT i september förra året och är nu ute med kundreferenser mindre än 12 månader senare. Skalbarheten innebär att vi kan ta fram nya applikationer kostnadseffektivt och vi kan respondera på nya marknadsbehov. Skalbarheten ger också betydande fördelar för tillverkningskostnaden.

  Vi är nu ute på marknaden med tre olika applikationer med referenser i drift.
Bildkälla: Arc Aroma Pure, bokslutskommuniké 2018/19
Bildkälla: Arc Aroma Pure, bokslutskommuniké 2018/19


Kan du beskriva hur organisationen inklusive eventuella konsulter ser ut?

 • JM: Vi har en platt och tight organisation. Vi arbetar i fyra ”rör”. Tre rena applikationsområden med Juice, Oliv och Dyna och ett fjärde affärsområde inriktat på Asien. Vi tror mycket på Asien och inte minst Kina. De tre applikationsområdena har en stor marknadspotential i de väl utvecklade länderna i Asien.

  Applikationsområdena är bemannade med egen personal med undantag för Dyna som jag driver själv tillsammans med två konsulter. 

  Vi är totalt sett 12 anställda och antalet konsulter varierar mellan 3-10 stycken där även arbetstiden skiljer en del.

  Med tanke på att vi arbetar med distributörer och outsourcad supply chain så kan vi skala upp med ett relativt begränsat eget bemanningsbehov. Vi har inga problem att skala upp till 50-100 CEPT-enheter om året i befintlig supply chain. Flaskhalsarna ligger nog snarare i att utbilda vår och distributörers personal för att ha tillräckligt med kapacitet för utleverans, installation och uppstart.

Samtliga 11 oliveCEPT som installerats under räkenskapsåret 18/19 fram till 30 april har varit pilot-maskiner där bolagets intäkter inte varit på marknadsmässiga villkor. Ni prioriterade återkoppling av processdata och att bygga en referenslista.
- Har de installerade maskinerna fungerat enligt plan?
 • JM: För vissa kunder blev det mer besvärligt att komma igång med produktionen och bekräfta processresultat. Den dåliga skörden gjorde att produktionsperioden blev mycket kort. Vi har nu av kund verifierade resultat både vad gäller ökning av extraktion, kvalitet och färg.

  Vi har behövt justera kapacitetslöftet nedåt med cirka 10% för båda maskinstorlekarna THOR och ODIN. Med den lilla maskinen THOR och den stora ODIN klarar vi nu 4 ton respektive 8 ton råvara. Vi har även dokumenterade processresultat från oberoende laboratorier i Spanien och Marocko samt arbetat med tredjepartsutvärdering i Italien. Resultaten bekräftar våra antagna processdata.


  Vi har inte någon annan information än att alla pilotkunder vill fortsätta sina piloter eller ingå kommersiella avtal.

- Ligger prisnivån i de tre orderna som togs i juli med ordervärde på 450 KEUR på marknadsmässig nivå?
 • JM: Nivån är rabatterad för att stimulera orderingången och få installationer för industriell drift. Att komma hela vägen till fullprisnivå kommer nog ta några år och att vi behöver ha referenser på varje marknad på 10-15 kunder. 

- Med tanke på den attraktiva kundkalkylen på deras investering, ROI; vilka är de största invändningarna från de som ej köper?
 • JM: Ny teknik och att det finns en konservatism, inget annat. Det gäller att hitta ”early adopters”. Hittills har det varit kunder som producerar premiumprodukter som varit mest intresserade men vi räknar med att volymproducenterna också kommer finna ut att ROI kalkylen kommer motivera inköp.
- Hur ser konkurrenssituationen ut?
 • JM: Egentligen finns inga tydliga konkurrenter i marknaden. Det vi ser är att det finns aktiviteter där en del försöker få ut prototyper på marknaden. De är där vi var för tre år sedan.

  Att det är fler som talar om ”boosting”-teknologier är bara till vår fördel. Det ger oss större möjligheter att öka orderingången med tanke på att vi har tagit både en teknologi- och marknadsposition.

   
Under förra året blev olivskörden i Medelhavsregionen sämre än på många år vilket påverkade orderingången negativt. I vissa regioner har man problem med bakterieangrepp.
- Hur ser den senaste prognosen ut för årets olivskörd?
 • JM: Den ser bra ut och förväntas av branschen att bli normal.

  Vi hör inget om kunder som är oroliga för årets skörd på grund av bakterieangrepp. När vi är i Italien så menar producenterna att publiciteten är överdriven. Däremot påverkas totala skörden mycket mer av väderförhållandena de olika åren.

   
Bildkälla: Arc Aroma Pure, prospekt företrädesemission mars/april 2019.
Bildkälla: Arc Aroma Pure, prospekt företrädesemission mars/april 2019.Arcaroma har tester på gång av dynaCEPT med Aarhus Vand och tecknade i juli ett avtal med VA-Syd. 
- Hur är status när det gäller pågående tester?

 • JM: Testerna i Danmark startar i mitten av augusti och pågår 3-6 månader. Resultaten, det vill säga till exempel hur mycket vi kan öka biogasproduktionen, kan vi börja se redan efter 5-10 dagar efter uppstart.


- Vilka bedömer ni vara huvudorsakerna till att det kommersiella genombrottet dragit ut på tiden?

 • JM: Första referensen var inte värd så mycket med tanke på att det var ett litet avloppsreningsverk, även om resultaten var bra. Stora verk köper inte baserat på resultat i ett mindre verk. 

  En annan del som har stört är att det händer mycket i VA-branschen. De investerar, förnyar och bygger nytt. Det innebär att de har kapacitetsbrist i beställarorganisationen och har inte haft tid att ta till sig nya infallsvinklar, ny teknologi. 

  Vi tror att vi kommer nå igenom på ett effektivare sätt när vi har större referenser med bekräftade kundfördelar och kalkyl. Vi har många dialoger igång men där man väntar på resultaten från dessa pilotprojekt. Inte bara i Sverige och Danmark utan även i Norge, Finland, Tyskland, England och Frankrike. 


JuiceCEPT är klar för marknaden efter genomförd utvärdering med positiva resultat i industriell drift hos två kunder. I dagarna erhölls de första ordrarna. Extraktionen dvs volymutbytet bedöms generellt sett öka med 8-15% tillsammans med en del andra fördelar som förbättrade produktegenskaper. Hållbarheten ökar med en faktor på cirka 2 vilket ger betydande fördelar i distributionsledet.
- Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för stort kommersiellt genombrott?

 • JM: Branschen är dynamisk och i stark utveckling. Nya entreprenörer som tänker nytt och förnyar en hel bransch. Sockerdebatten påverkar positivt. Liten och medelstor livsmedelsproduktion växer fram med kvalitativa produkter som dock har kortare hållbarhet. Där kan vi komma in och förlänga hållbarheten vilket då skapar bättre förutsättningar för att sälja mer och i en större geografi, men ändå att juicen är en färsk premiumprodukt. Det vi ser är att entreprenörerna i den här branschen vågar ta nya grepp genom att pröva ny teknik och bredda sitt produktsortiment.

  Vi är igång med marknadsbearbetning i Polen, Benelux, Frankrike, hela Norden och snart Tyskland. Vi har en lång lista med ”leads”. Samtidigt jobbar vi mycket med inbound marketing via sociala medier och andra kanaler. Men det är klart att referenser som lagt order och är i full drift är värda mycket. Med fler referenser så blir det successivt lättare att sälja till bättre kommersiella villkor. Juicemarknaden är inte en säsongsmarknad vilket möjliggör snabbare och större försäljningsutveckling än på olivsidan.
   
CEPT-tekniken används även som ett processteg i den kyl-, tork- och frysteknik som OptiFreeze AB tillämpar för att få sallad, grönsaker och frukter att bibehålla sin struktur och smak efter behandling. Det går även att förlänga livslängden på sticklingar och snittblommor såsom rosor. ArcAroma är storägare i OptiFreeze AB och har beslutat att teckna aktier i OptiFreeze AB:s riktade nyemission. Totalt innehav har ett värde på cirka 35 mkr.

- Hur är er långsiktiga syn på ägandet i OptiFreeze?

 • JM: Vi ser oss inte som uttalade huvudägare utan som stora ägare tillsammans med några andra som varit med länge. Vi har strax under 15% av ägandet efter emissionen. Vi tycker att bolaget står inför en fantastiskt intressant resa. Vi tycker att det är lågt värderat i förhållande till sin potential. Vi ser en stor potential i närtid. 

  Vi är intresserade av att bygga värde, både i form av kapitalinvestering men även som framtida leverantör till OptiFreeze som kund. Vi räknar med att vara med långsiktigt och tror på en stor värdeförändring.

  Den bransch de verkar i, framför allt växtförädling, är en bransch som är relativt färdigstrukturerad med ett antal stora aktörer. Tecknar man avtal med en av dessa så kan det avtalet snabbt bli värt hur mycket som helst. Intresset är stort även från andra aktörer än Syngenta*.


* Kommentar Hållbaraaktier.se: Optifreeze tecknade ett strategiskt partnerskap med Syngenta Flowers i februari 2019. Syngenta har testat Optifreeze teknologi sedan juli 2017 på snittblommor. Snittblommor har idag en kort livslängd på fyra dagar som kan förlängas till knappt 14 dagar med hjälp av Optifreeze teknologi. Den första industriella linjen kommer att installeras av Kenya Cutting, som ägs av Syngenta Flowers och som producerar mer än 100 miljoner snittblommor i Kenya per år. Ytterligare tester kommer att genomföras under 2019 för att utveckla teknologin för kommersiell produktion. 
 

Arc Aromas CEPT-system. Bildkälla: Arc Aroma Pure, företrädesemission mars/april 2019.
Arc Aromas CEPT-system. Bildkälla: Arc Aroma Pure, företrädesemission mars/april 2019.


Ni har mycket på gång och många affärsmöjligheter med den patenterade CEPT-tekniken.
- Hur bedömer ni totalmarknaden totalt sett för oliveCEPT, juiceCEPT & dynaCEPT?

 • JM: I samband med emissionen bedömde vi totalmarknaden för oliveCEPT till tio miljarder kr där 10% marknadsandel då skulle ge 1 miljard. Det finns 15000 olivoljeextraktionslinjer runt Medelhavet och där sker 70% av världsproduktionen. Utökar vi produktsortimentet med en mindre maskin så kan vi adressera hela marknaden som då är betydligt större än 10 miljarder.

  juiceCEPT-marknaden för färskpressad kvalitetsjuice är idag 4 miljarder och växer snabbt. Lägger man på extraktionsmarknaden så är den betydligt större, kanske som olivmarknaden.

  dynaCEPT-marknaden i Norden uppskattar vi till en halv miljard. Tyskland, Frankrike, England kanske 2 miljarder per marknad. Totalt sett innebär det en relativt sett stor marknad i närområdet.


Vilka bedömer ni vara de största riskerna i strävan mot att uppnå det uttalade målet om positivt kassaflöde på månadsbasis i slutet av första halvåret 2020?

 • JM: Långa betalningstider, prestandarisker och orderingång är nog topp tre. Jag ser inte teknik, produktion och leveranser som stora risker.


Avslutningsvis: Vad är dina topp-3 fokus under andra halvåret?

 • JM: Fullt fokus på försäljning och ta position i marknaden med de applikationer vi har lanserat. Det är absolut huvudfokus. Sedan är det att stärka organisationen på vissa håll och fortsätta jobba intensivt med marknadskommunikation via inbound marketing för att understödja försäljningen framåt. 

  Sedan kanske även förbättra kommunikation mot aktiemarknaden så att investerarledet på ett bättre sätt förstår potential och vårt nuläge.


----------------

Följ kommande intervjuer och analyser av Arc Aroma Pure och andra bolag med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete på Hållbaraaktier.se, i nyhetsbrevet eller på facebook.

----------------
 

Annons

Läs hela inlägget »

Portfölj 2019 har utvecklats starkt sedan den startade med 100 tkr den 19:e mars i år. Värdet just nu är 128 tkr. Under samma period har OMX Stockholm GI (ett brett index som inkluderar utdelning) stigit 1,0%.
 
Det faktum att portföljen i detta läge har en relativt stor andel kassa (36%) speglar den större osäkerheten som finns i marknaden generellt. Efter en stark uppgång under året, pågående konjunkturnedgång, handelskonflikter och politisk osäkerhet finns risk för större korrektioner. Att globala räntor återigen faller och att marknaden redan diskonterat mycket av tidigare nämnda negativa faktorer påverkar åt andra hållet.
 
De bolag som nu ingår i Portföljen har en del gemensamt;

 • konjunkturokänsliga 
 • megatrender som stöttar
 • värdering som inte dragit iväg
 • stort ägande i ledning
 • tydliga framsteg i verksamheten senaste året
 • finansiell ställning som borde göra att osäkra nyemissioner undviks under året

Vi tror att ovan faktorer borde öka motståndskraften i börsnedgång samtidigt som långsiktig möjlighet till avkastning är över genomsnittet bland små & medelstora noterade bolag. Portföljtänket med flera innehav, att fördela inköpen över tid (månadssparande eller liknande) och att ha en del likvida medel för att utnyttja temporära sättningar, är tre sätt att minska risken över tid.

Det är viktigt att poängtera att portföljinnehav och köprekommendationer ska ses som tips på aktier för egen analys och beslutsfattande, inte personlig investeringsrådgivning.
 
Länkar till bolagen:

 
Du som Premium-användare är alltid välkommen med input. Exempel 
- Önskat innehåll
- Vilka bolag vill du att vi intervjuar
- Vilka bolag vill du att vi analyserar
- Synpunkter på portföljbolagen – är vi fel ute?

Skicka e-post på info@hallbaraaktier.se

Läs hela inlägget »

Nedanstående nyheter från denna vecka är exempel på den positiva utveckling som nu sker i många av de bolag som listas av hållbaraaktier.se:
 

 • I-Tech erhöll en rekordstor order
 • Etrion levererade en positiv kvartalsrapport
 • Arc Aroma Pure erhöll sina första order på den nya applikationen juiceCEPT

  Läs mer på ovan bolagslänkar
Läs hela inlägget »

Rapporten "100+ kursvinnare 2013-2018" lyfter fram faktorer som varit gemensamma för kursvinnarna, faktorer man kan leta efter i kommande aktieval och beakta på lämpligt sätt. Rapporten visar på fakta, givet aktuellt börsklimat och alla andra omständigheter. Rapporten innehåller avslutningsvis ett avsnitt med referenser till och sammanfattningar av ett axplock av 12 artiklar och böcker med anknytning till vinnande aktiestrategier och perioden 2013-2018 i synnerhet. 

Några sammanfattande punkter:

 • KBST & Spel har varit överrepresenterade, speciellt i de längre perspektiven. Fördelen har varit att dessa varit relativt sett lättare att identifiera än andra typer av vinnare genom att följa trend när det gäller tillväxt (omsättning & resultat), kursutveckling samt kommentarer i rapporter. Mid Cap-bolag i denna kategori som fått upp farten har oftast visat sig stabila och ångat på. När bolag med kapitalsnål verksamhet och bruttomarginal får fart på tillväxten så blir resultateffekten stor samtidigt som förväntansbild på framtida resultat ökar med högre värderingsmultiplar som följd.
 • När det gäller vinnare i 1-årsperspektivet så har forskning/”förhoppningsbolag” varit överrepresenterade, i synnerhet små bolag. Vinnare i 5-årsperspektivet har emellertid i högre utsträckning kommit från de andra kategorierna. Hög direktavkastning har inte haft någon större betydelse för 1-årsvinnarna men fått större betydelse i de längre perspektiven.
 • Kursvinnarna i respektive bransch återfinns ofta bland små- och medelstora bolag vilka även som kollektiv tenderar att överavkasta jämfört med stora bolag.
 • Insideraktiviteten var till största delen positiv året innan bland kursvinnarna i 1- årsperspektivet. Mönstret var tydligast bland Small Cap och i bransch Hälsovård. Här finns en överrepresentation av dåligt genomlysta bolag där skillnaden i information och förståelse mellan insiders och övriga är som störst.
 • VD-innehav på mer än 1 mkr har varit normalläge bland kursvinnarna oavsett bolagsstorlek, bransch och tidsperspektiv.
 • I det positiva kursklimat med hög riskaptit, stor framtidstro och fallande räntor som präglat huvuddelen av de fem åren så har högvärderade bolag varit överrepresenterade på vinnarlistorna. Höga värderingar har fortsatt att vara höga och då gett en fin kursutveckling när försäljning- och resultat ”ångat” på under åren.
 • I rapportkommentarer finns det ibland mycket som marknaden inte tar till sig. Ofta kan det vara temporära resultat- eller tillväxtsvackor som förklaras tydligt och där svackan är logisk men där marknaden väljer att ”bara” se till resultatet. Det har med facit i hand skapat en del fina köplägen för blivande kursvinnare.
 • Det var en hög andel av vinnarna som innan aktuell period presenterade en delårsrapport som visade på tillväxt både vad gäller försäljning och vinst per aktie i jämförelse med samma kvartal året innan. För 5-årsvinnarna var det hela 80 procent och nästan lika hög andel för 3-årsvinnarna.

Det var en hög andel av vinnarna som var inne i en positiv kurstrend redan innan perioden.

Skaffar du lösenord till Premium så får du tillgång till hela rapporten "100+ Kursvinnare 2013-2018 och annat material. Lite mer, lite snabbare, lite djupare.

Läs hela inlägget »

Artikeln ”Utdelningsaktier betalar sig med hästlängder” (Aktiellt, Lars Söderfjell, aktiestrateg Swedbank, 160408) är en av många analyser som visat på att det historiskt har lönat sig att välja aktier med hög direktavkastning.

Under 15 år från 2001 så steg en portfölj med de 5 aktier i OMXS30 med högst direktavkastning väsentligt mer än index. Utdelningsportföljen ökade 225% medan index steg 37%. Skillnaden är ännu större om man inkluderar utdelningen. Totalavkastningen var större för utdelningsportföljen hela 11 av 15 år. Slutsatsen som framförs är att bolag som genererar höga kassaflöden belönas med stark kursutveckling. Att tidsperioden är lång ökar tyngden i detta. Så om du tror att detta upprepar sig så är det bara att inför varje år välja aktierna med högst direktavkastning.

"Hållbara" aktier med hög direktavkastning bör generellt sett ha bättre förutsättningar att behålla eller öka utdelningen på lång sikt. Av de aktier som listas på Hållbaraaktier.se så skulle en portfölj bestående av nedan aktier ge i genomsnitt 4,1% i direktavkastning baserat på kursnivån den 31:a juli och senaste utdelningen.
 

Läs hela inlägget »

Under maj-juli intervjuade Hållbaraaktier.se ChromoGenics, Ferroamp, SolTech och Raybased. I denna artikel sker en uppföljning av utvecklingen för dessa bolag.

Intervju med Jerker Lundgren, VD, ChromoGenics 190517

Några av svaren som gavs var;
Hur ser du på innevarande år?

 • Vi har ett extremt starkt intresse för produkten och vi ska bara ta oss igenom det ”hundår” som vi har och säkerställa att vi igen får ett förtroende i marknaden. Där känns det att vi är på god väg.


I strävan mot positivt rörelseresultat 2020 - vilka är de största utmaningarna från dagens utgångsläge?

 • Verifierade tester är mycket viktigt. Att vi kan visa på många installationer där allt fungerar som det ska och där kunderna är nöjda. Det gäller att bygga trygghet i marknaden och det tar lite tid. Sedan är min känsla att det kommer bli lite av en ketchup-effekt.


Sedan intervjun har det hänt mycket i bolaget. Det viktigaste är:

 • Den 20:e maj informerade bolaget, som är känt för innovativa fönsterglas, om ett totalt nytt fasadkoncept. Den nya produkten, ConverLight Energy, är ett glas med inbyggda solceller vilket gör att fasaden genererar mer energi än den förbrukar.
 • Den 22:a och 23:e släpptes pressmeddelanden om order från den nya kunden FastPartner samt första ordern i ett nytt ramavtal med Humlegården.
 • Den 27:e meddelades att styrelseordförande Christer Simrén lämnade över klubban till Johan Hedin. 
 • Den 29:e maj publicerade Dagens Nyheter en artikel om oklarheter runt Energimyndighetens lån till ChromoGenics, PowerCell med flera liknade bolag. Oklarheterna och dispyten avser räntor och amortering och även om det rör sig om otillbörligt statsstöd. ChromoGenics har cirka 50 mkr i villkorslån från Energimyndigheten där detaljer framgår i senaste årsredovisningen.
 • Den 30:e maj kom så nyheten om att bolaget tecknat avtal om att förvärva s.k. sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Sputtring är huvudprocessen i produktionen av den patenterade elektrokroma folie som är grunden i ChromoGenics alla dynamiska produkter. 

  Bolaget skriver i pressmeddelandet att "Mot bakgrund av den allt starkare efterfrågan på bolagets produkter upplevs riskerna med att endast använda externa leverantörer för höga. Förvärvet genomförs således för att långsiktigt säkra leveranser och förkorta ledtider. Investeringen ger inte bara ChromoGenics utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll över hela bolagets produktionsprocess. Utöver detta uppnås även betydande kostnadsbesparingar."

  Bolaget hade tidigare informerat om att denna typ av investering ligger i den långsiktiga planen. Den är offensiv till karaktären både ur ett kvalitets-, skalbarhets- och kostnadsperspektiv. Marknadens reaktion blev emellertid negativ pga behovet av nyemission för att finansiera investeringen. Kursen sjönk från 90 till 70 öre på nyheten.
   
 • Den 4:e juni meddelade bolaget att offertstocken tredubblats till 331 mkr.
 • Den 17:e juli meddelades att nyemissionen tecknats till 180% och att bolaget tillförs 86 mkr före kostnader. Dessutom får bolaget in 10 mkr i en riktad emission till två investerare.
 • Nettoköp inkl emission från insynspersoner var under perioden 190401-190722 cirka +600 tkr.

Aktien har haft en skakig resa under perioden till stor del beroende på nyemissionen. Kursen har sjunkit från 85 öre ned till cirka 70 öre. Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget och dess produkter. Lyckas bolaget med utmaningen att få uthållig kvalitet i leveranserna och lyckad intrimning av den nya produktionslösningen så kan det bli rejält drag i aktien. Marknadspotentialen är mycket stor, patenten starka och produkterna innovativa. 
 

Intervju med Olof Heyman, VD Ferroamp, 190605

Några av svaren som gavs var;
Finns det något du skulle vilja förtydliga (eller lyfta fram lite extra) när det gäller kvartalets utveckling?

 • Att vi gör det vi ska, det vi sagt i vårt prospekt. Vi ska dubbla omsättningen 2019, påbörja generation 2 i industrialiseringen av våra produkter, satsa på marknad i Sverige och även utomlands och påbörja även tjänstesidan. Vi följer plan.

  Allmänna marknadskunskapen har ökat. När vi för två år sedan var ute och pratade om effekt fick vi förklara väldigt mycket. Nu snackar alla effekt. Vi tillhandahåller en plattform för att managera effekt i fastigheter och använda denna i energiomställningen.


Visionen är att 2022 omsätta 400 mkr och utvecklas mot ett globalt miljöteknikbolag;
- Vilka utmaningar bedöms bli störst på den resan?

 • Det ligger i sakens natur att det är ett brett spektra av utmaningar i att som företag klara av en sådan omställning. Utmaningen är att kunna se sig själv som ett globalt miljöteknikbolag. Min erfarenhet är att planerar man inte för det så kommer det inte att hända. Man klarar inte att växa om man inte planerar för det. Men gör vi det så känner jag att det är fullt realistiskt. 


De två viktigaste nyheterna sedan dess är:

 • Den 12:e juni meddelade bolaget i pressmeddelande från Ferroamp att den så kallade  Nätkoncessionsutredningen överlämnade på måndagen sitt betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) till regeringen. Betänkandet föreslår bland annat två nya undantag i koncessionsförordningen för delning av energi och för produktionsnät.

  Olof Heyman, VD för Ferroamp, kommenterade; "Vi ser mycket positivt på dessa nya undantag som när de införs signifikant öppnar marknaden för Ferroamps unika och patentsökta PowerShare teknik. PowerShare möjliggör delning av både solceller, energilager och nätanslutningar mellan byggnader...."
 • Den 4:e juli meddelades att Första AP-fonden går in som ny storägare genom en riktad emisssion som tillför 23 mkr. Emissionen skedde till kursen 28,44 kr.


Insynspersoner har under perioden 190401-190722 ökat sitt innehav som en del av ett långsiktigt incitamentsprogram.

Aktiekursen har efter intervjun pendlat i intervallet 28,50 - 32,50kr.

Hållbaraktier.se beslutade 190705 om att inkludera Ferroamp i Portfölj 2019 med denna motivering.
 


Intervju med Stefan Ölander, VD SolTech, 190625

Några av svaren som gavs var;
Året har börjat bra för SolTech med bl a tre förvärv, kraftigt övertecknad emission som möjliggör ytterligare förvärv, första obligationsemissionen på institutionella marknaden, nytt samarbetsavtal med potential på 100 MW per år i Kina samt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1. Förtroendet för bolaget har ökat och kursutvecklingen har varit stark.
- Vilka delar i årets utveckling bedömer ni kommer att få störst långsiktig betydelse?

 • Stefan Ölander (SÖ): Den övertecknade nyemissionen med de medel vi fick genom den. Sedan har vi på bolagsstämman fått beslut på möjligheten att utöka antalet aktier. Vi har idag 55 miljoner utestående aktier och på bolagsstämman fick styrelsen mandat att gå upp till 80 miljoner. Det innebär att vi dels har 100 färska miljoner i kassan men också möjlighet att efter styrelsebeslut utöka med 25 miljoner nya aktier. Det ger oss fina förutsättningar att köpa bolag.

- Vilka är dina topp-3 fokusområden under andra halvåret?

 • SÖ: Ta hand om de bolag vi har köpt och köpa fler bolag är de två främsta. Sedan är det också att bistå i börsintroduktionen av Kina-delen.


Vad har då hänt efter intervjun?

 • SolTech offentliggjorde den 1:a juli en ny storaffär i Kina. I pressmeddelandet kommenterade VD Stefan Ölander:

  Vi är stolta över denna takbaserade stororder på hela 9 Megawatt, vilket är 63% större än Sveriges idag största markbaserade solcellspark vid Säve flygplats. Ordern visar återigen på den enorma affärspotential som finns i Kina.

  Att affärer kommer in inom ramen för det exklusiva femåriga samarbetsavtalet som ASRE tecknat med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone, är förväntat. Bolaget har tidigare uttryckt att de förväntar sig detta och att utmaningen snarare ligger i att finansiera dessa installationer. Finansieringen bedöms långsiktigt underlättas via separatnoteringen av Kina-delen som sker senare i år. Ramavtalet innebär byggnation av hela 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år).
 • Med stöd bl a av denna stororder samt momentum från övertecknad emission och positiv kurstrend steg aktien till som högst 34 kr. Då hade aktien stigit från 6,50 kr vid årets början. Rekylen därifrån blev kraftfull ner till nivån 20 och sedan åter upp till cirka 25. Så långt egentligen inget ovanligt med tanke på den exceptionella uppgången. Ovanligt var däremot det som hände den 25:e juli:
 • Placera presenterade den 25:e juli en kritiskt hållen analys med en tydlig säljrekommendation. Kursreaktionen blev kraftigt negativ. Läs Placeras analys här och Soltechs respons här.

  Oavsett hur man bedömer analysen så får det som Placera skriver ett stort genomslag. Den förtroendemässiga törn Soltech har fått i samband med detta kommer sannolikt bestå en tid. Kravet på tydlighet i samband med processen runt separatnotering av Kina-verksamheten ökar ett snäpp. Samtidigt är det noterbart att inget negativt har hänt i verksamheten. Bolaget upplever sig stå starkare än någonsin.


Affärer insynspersoner 190101-190729: Total netto är + 245 tkr enligt nedan

Hållbaraaktier.se hade med Soltech i Portfölj 2019 under våren. Efter en snabb uppgång togs aktien bort. Med facit i hand alldeles för tidigt. Med den ökade osäkerheten i marknaden så får Soltech emellertid fortsätta utanför portföljen tills vidare. Hög potential men samtidigt hög risk.

Intervju med Jonas Almquist, VD Raybased, 190703

Några av svaren som gavs var;
Raybaseds mål är att bli ett globalt teknologi- och tjänstebolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning. Bolaget har under året bl a genomfört en företrädesemission, tecknat ett 5-årigt PropTech-avtal med Castellum och nyligen fått en ny huvudägare. Målet är att i år få igång försäljningen och nå en omsättning på 10 mkr i år
- Finns det något i årets utveckling som du skulle vilja lyfta fram som extra betydelsefullt?

 • Jonas Almquist (JA): Om jag ska lyfta fram en sak som den enskilt viktigaste så är det att vi har skapat och lanserat våra tjänster ”as-a-service”. Den första är ”METERING as a Service” och den andra är ”AIR QUALITY as a Service”. Det här är viktigt på många sätt för Raybased.

  Vi gör våra tjänster skalbara. Bakom tjänsterna ligger det en extremt tydlig och strukturerad process som gör att vi kan hantera många projekt samtidigt. Vi har när det gäller ”METERING” arbetat fram den med Castellum för att säkerställa att processen täcker det som är viktigt för kunden – informationspunkter, överlämningar osv. Det vi gör med tjänsten är att vi digitaliserar en process som i idag nästan alltid är helt manuell - tidskrävande och med risk för fel.

  Våra tjänstelösningar innebär att vi från att ha sålt hårdvara som en dellösning nu tar ett ansvar och digitaliserar hela processer. Det blir tydligt för kunden vad vi löser för problem, hur vi gör det och vilket resultat de kan förvänta sig. Det här har landat mycket väl på kundsidan.

Med facit i hand så har verksamheten inte tagit fart på det sättet som förväntades vid börsintroduktionen 2015 när dåvarande ledning hade målet att omsätta 100 mkr 2018.
- Vilka är de huvudsakliga förklaringarna till att genombrottet låtit vänta på sig?
 • JA: Om man punktar ner det så kan man säga;

  1) Marknadsmognad - att man underskattade hur snabbt marknaden skulle mogna för PropTech. De som varit med en tid säger att det är faktiskt först nu som det händer. Bara jämfört med 6-12 månader sedan är det stor skillnad. Nu börjar det bli uppenbart för många fastighetsbolag att det händer saker och att man måste vara med på tåget.

  2) För att nå de mål vi har, vilket vi kommer att göra, så krävs det att man verkligen förstår kundens behov och att man kan göra lösningar som matchar dessa samtidigt som vi uppfyller att lösningarna är skalbara och har en konkurrensfördel. Man måste ha tänkt igenom det hela vägen och det upplever jag att vi har vi gjort under senaste halvåret. Jag ska inte säga att vi är helt klara men jag ser att det vi har släppt med ”METERING as a Service” och ”AIR QUALITY as a Service” så skapar det förutsättningar för tillväxt på ett helt annat sätt än tidigare.
Vad har då hänt efter intervjun?
 • Den 22:a juli meddelade bolaget i ett pressmeddelande att Raybased och Brofund, som tidigare i år blivit den största ägaren,  kommer fördjupa samarbetet.

  I bolagets pressmeddelande framgår att Brofund kommer teckna sig för konvertibler om 5 mkr (löptid 2 år med 5% ränta). Dialog förs med några ytterligare potentiella tecknare om teckning upp till totalt 10 MSEK, vilket således kan aktualiseras inom kort. Detta  förutsätter att en extra bolagsstämma lämnar bemyndigande till styrelsen att besluta om konvertibelemissionen. 

  ”Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid”, säger Johan Karlsson, VD på Brofund. 
 • Den 22:a och 23:e juli köpte såväl VD som styrelseordförande aktier i bolaget. Under året har det enbart rapporterats om utökningar av insynspersoner i Raybased.

Aktiekursen har efter ovan positiva nyheter repat sig och ligger i skrivande stund på 1,60 kr. Det är en nedgång på 21% på 12 månader men en uppgång på 39% de senaste 3 månaderna.

Raybased är ett av flera intressanta PropTech-bolag som listas av Hållbaraaktier.se. Fastighetssektorn bidrar indirekt till lika mycket CO2-utsläpp som transportsektorn. Samtidigt så fokuseras detta inte alls i samma omfattning som i transportsektorn där elektrifiering och utsläpp nu präglar det mesta.  Mycket tyder på att intresset för energieffektivisering av fastigheter nu håller på att ta rejäl fart. Detta kommer gynna Raybased som har haft några tunga år på börsen. Övriga "hållbara" aktier med koppling till fastigheter återfinns på denna länk.
 
Läs hela inlägget »

De dryga 60 aktier som listas av Hållbaraaktier.se hade totalt sett ett starkt första halvår. Den genomsnittliga kursökningen var 34% (OMX AFVs Generalindex: +17%). Lägger man till utdelning så minskar skillnaden mot Stockholmsbörsens breda index en aning utan att ändra på slutsatsen att första halvåret blev något av ett genombrott för hållbara aktier.

En rejäl rekyl i några av de aktier som gått starkast låg därför i förväntansbilden när börsen som helhet visade lite svaghet i juli med en nedgång på 0,9% (OMX AFVs Generalindex). Mycket riktigt uppvisade juli nedgångar i några av årets vinnare som Industrial Solar (-37%), Soltech (-34%) och SeaTwirl (-16%). Samtidigt fick vi se en hel del rejäla uppgångar med nedan bolag i spetsen.


Totalt sett steg de aktier som listas av hållbaraaktier.se med 1,3% i juli och utökade därmed avståndet till generalindex totalt sett under året. 

Tar vi perspektivet 12 månader så är kursökningen 21% (OMX AFVs Generalindex: +3%) för de aktier som varit noterade under hela perioden. Utökar vi till 3 år så har de "hållbara" bolagen bara stigit med 21% i genomsnitt medan generalindex stigit med 24%. I 3-års perspektivet har upprepade nyemissioner tryckt ner kursen för många bolag. Vinnare de senaste 3 åren är: 
 

Läs hela inlägget »

Intervjuer

Intervjuer med "hållbara" bolag

Portfölj

Portföljens aktier ska ses som tips för fortsatt analys och egna beslut. 

Nyhetsbrev / info:

Senaste nytt:

2019 > 08

Senaste veckan var tuff för många aktier som listas av Hållbaraaktier.se. Med nedgången på 3,6% var det första gången på länge som dessa aktier gick klart sämre än OMX AFVs generalindex och First North All Share. Senaste månaden, i år och senaste 12 månaderna är dock bilden fortfarande den omvända. I de tidsperspektiven har "hållbara" aktier gått klart bäst. Läs mer i artikeln "Senaste veckan: En ny trend?"

190807 intervjuades Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure. Läs denna och övriga intervjuer på länken.

De dryga 60 aktier som listas av hållbaraaktier.se gick totalt sett upp drygt 1% i juli samtidigt som OMX AFVs generalindex sjönk knappt 1%. Det innebär att uppgången hittills i år är hela 36% dvs mer än dubbelt upp mot generalindex +17%. Läs artikeln "Juli: Fortsatt uppåt för "hållbara" aktier"

Annons

Annons

Valda tips & nyheter om hållbara aktier

2019 > 08

Det finns en historisk tendens att rapporter som tas emot positivt av marknaden följs av en bra kursutveckling även efter den initiala kursreaktionen. När marknaden blir positivt överraskad av en rapport tenderar den att bli överraskad även av kommande rapporter givet att utvecklingen fortsätter. Detta faktum beskrivs bland annat i artikeln ”Tankefelen som gör att du inte lyckas följa vinnande aktiestrategier” (Mats Larsson, ansvarig för analys av svenska små och medelstora bolag på Swedbank, publicerat på VA Finans, 170903).

När hållbaraaktier.se analyserade kursvinnare 2013-2018 så var det vanligt att kursreaktionen på den senaste rapporten innan uppgångsperioden hade varit positiv. Vidare var det en hög andel av vinnarna som innan aktuell period presenterade en delårsrapport som visade på tillväxt både vad gäller försäljning och vinst per aktie i jämförelse med samma kvartal året innan. För 5-årsvinnarna var det hela 80 procent och nästan lika hög andel för 3-årsvinnarna.

Vi har analyserat kursreaktion och utveckling för omsättning samt resultat per aktie i samband med den senaste rapporten för de bolag som listas av hållbaraaktier.se.

Efter den stora uppgången under första halvåret då de aktier som listas av hållbaraaktier.se steg hela 34% så har förväntningarna på bolagen skruvats upp. I kombination med en svagare börs i stort så har effekten blivit att kursreaktionen i många fall blivit svag eller avvaktande i samband med den senaste rapporten.

En jämförelse av kursreaktionen för 58 rapporterande bolag (slutkurs dag före rapport jämfört med slutkurs dag efter rapport) visar

 • Att det endast i 22 fall (37%) blev en positiv kursreaktion.
 • Och endast i 10 av dessa så levererade bolagen dessutom omsättningstillväxt och ökat resultat per aktie. Dessa bolag var Astra, Castellum, Cell Impact, ChromoGenics, Ferroamp, I-Tech, Midsummer, Nobina, Nederman och Slitevind.
 • Övriga 12 med positiv kursreaktion var Absolent, Absolicon, Arise, Ecomb, I.A Industriarmatur, Inzile, Parans Solar Lighting, SaltX, SeaTwirl, SolTech, Sustainable Energy Solutions och ÅF Pöyry.


Med ovan bakgrund kan det vara läge att göra en djupdykning för att se om den övriga analysen faller väl ut för någon av dessa aktier.

De aktier som listas av hållbaraaktier.se sjönk 2,3% under augusti (First North All-Share -2,4%, OMX AFVs Generalindex -1,2%). Uppgången i år är 31,5% (First North +22,2%, AFV OMX 16,0%).

Läs hela inlägget »

Cell Impact kom i veckan med kvartalsrapport samt nyheter om utökat samarbete med japanska NKC som även innefattar en riktad nyemission på 5 mkr. Aktien steg 7% under veckan. Aktien har annars haft en svag utveckling de senaste 12 månaderna med en nedgång på 44%. Börsvärdet uppgår till 215 mkr på kursnivån 4,51 kr.

Nedanstående fyra faktorer anser vi vara positiva för framtida kursutveckling:

1. I veckans pressmeddelande gjorde vd Per Teike följande kommentar

 •  Att en större japansk underleverantörer till fordonsindustrin både vill investera och fördjupa samarbetet med oss är en stark indikation på att vi är på rätt väg. Vi har lärt känna NKC som en bra samarbetspartner i ett pågående projekt. I förlängningen ser vi möjligheten att med NKCs breda industriella kunnande, och djupa relationer inom fordonsindustrin, intensifiera våra säljaktiviteter mot de internationella fordonstillverkare som nu satsar miljardbelopp på att utveckla fordon baserade på vätgasteknik.
Hållbaraaktier.se bedömer det som mycket positivt att Cell Impact har framgångar på den japanska marknaden som ligger långt framme inom vätgasområdet. 

2. Den företrädesemission som genomfördes i våras övertecknades med 239%. Den innebär att det finns ett gediget intresse för bolaget och har skapat finansiell stabilititet. 

3. Den senaste kvartalsrapporten visar på att såväl intäkter, resultat som kassaflöde utvecklas åt rätt håll.

4. Intresset för vätgas och bränsleceller ser ut att öka. Exempel på detta är Bosch samarbete med PowerCell, Cummins förvärv av Hydrogenics och att utvecklingen inom vätgasområdet är högt på den politiska agendan (ex G20-mötet i Japan).


 
Läs hela inlägget »

Binero Group är ett nytt bolag som listas av Hållbaraaktier.se. Binero Group är efter försäljningen av en stor webhosting-del fokuserat på hållbara IT-lösningar:

 • Binero.Cloud är en miljövänlig och hållbar molntjänst där  data skyddas av såväl den senaste teknologin som svensk lagstiftning. 
 • Binero Solutions erbjuder IT-tjänster med säkerhet och hållbarhet i fokus

Binero presenterade i veckan sin rapport för andra kvartalet som togs emot lite negativt sett till kursnedgången med 3% under veckan. Förhoppningar inför rapporten fanns om klargörande runt 

 1. Disponering av den stora kassan om försäljningen av webbhosting går i mål (man har tidigare sagt att en del kommer att delas ut)
 2. Hur stor kassan förväntas bli efter skatt på reavinst (beror på hur underskottsavdragen kan utnyttjas)
 3. Hur den kvarvarande verksamheten utvecklas

När det gäller 1 & 2 får vi vänta en tid. Bolaget meddelar att man räknar med att kunna presentera ett förslag om kapitalåterföring till aktieägarna senast i samband med bokslutskommunikén för 2019.

När det gäller Cloud & Solutions, som är det som bolaget satsar på, så växte området 33% under kvartalet dvs i nivå med första kvartalet. Vid utgången av andra kvartalet uppgick årliga värdet på avtalade intäkter till 29,2 Mkr. 

Rörelseresultatet för Cloud & Solutions var -3,5 mkr (-3,1) exklusive koncerngemensamma kostnader på 5,6 mkr. De sistnämnda kommer ses över efter försäljningen av web-hosting-delen.

Bolaget säger i rapporten att "målet är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur. Vi styr nu om vår kraft och energi mot marknadsföring, försäljning av våra moln- och infrastrukturtjänster och på att helt enkelt hjälpa våra kunder till säkra, hållbara lösningar med hög prestanda per betald krona."

Börsvärdet är 330 mkr vid kursen 16,50 kr. Bolaget kommer få 380 mkr kontant den 31:a augusti med en nettovinst på 260 mkr. 

Bolagets kvarvarande verksamhet är intressant och växande:

I november lanserades den publika molntjänsten Binero.Cloud, som är ett integritetssäkrat svenskt alternativ till de globala molnjättarna. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet, kan bolaget erbjuda en publik molntjänst i världsklass, där alla data lagras på svensk mark och enbart lyder under svensk lagstiftning. Datacentret, som är ett av de miljövänligaste i världen, drivs uteslutande av förnybar energi och genom att ta tillvara på överskottsvärmen står vi dessutom för ett betydande tillskott till fjärrvärmenätet i närområdet.

Inriktningen är mot små och medelstora bolag och med en hög andel återkommande intäkter. Kan man över tid visa på att det finns förutsättningar för uthållig tillväxt så finns det en hel del paralleller till Fortnox tidiga utveckling. Fortnox har som bekant varit en riktig kursraket.

Intressant framledes blir storlek på extrautdelning, kassans storlek och användning, anpassning av koncerngemensamma kostnader samt om tillväxten i Cloud & Solutions till och med kan höjas nu när enbart detta är i fokus.

Styrelseordförande och en ledamot har köpt betydande poster efter offentliggörande av försäljningen av webbhosting. Inköpen skedde i kursintervallet 15,60 - 16,64 kr.

Läs hela inlägget »

Dagens rapporter från Ferroamp, SolTech och Ecoclime visade alla på stark tillväxt. Två av aktierna steg kraftigt.

Triboron väntar fortfarande på sitt kommersiella genombrott. 

Läs mer på respektive bolagslänk.
 

Läs hela inlägget »

Rapporten "100+ kursvinnare 2013-2018" lyfter fram faktorer som varit gemensamma för kursvinnarna, faktorer man kan leta efter i kommande aktieval och beakta på lämpligt sätt. Rapporten visar på fakta, givet aktuellt börsklimat och alla andra omständigheter. Rapporten innehåller avslutningsvis ett avsnitt med referenser till och sammanfattningar av ett axplock av 12 artiklar och böcker med anknytning till vinnande aktiestrategier och perioden 2013-2018 i synnerhet. 

Checklista med faktorer som ofta stämde:

 • Leta efter KBST-bolag som surfar på megatrender och acceptera då rimligt höga värderingar
 • Följ megatrender och större makrotrender som valuta och ränta
 • Följ insiders, speciellt i småbolag.
 • VD-innehav på betydande nivå
 • Stabilt ökande intäkter exempelvis via abonnemang ger ofta hög värdering
 • En positiv delårsrapport är en positiv långsiktig indikator även om aktiekursen hunnit bli lite högre än innan rapporten
 • Följ kurstrend men våga gå emot om det i delårsrapporterna finns information som tillsammans med övrig analys talar för trendbrott
 • Små- och medelstora bolag ger mest på lång sikt
   
Läs hela inlägget »

Senaste veckan var tuff för många aktier som listas av Hållbaraaktier.se. Med nedgången på 3,6% var det första gången på länge som dessa aktier gick klart sämre än OMX AFVs generalindex och First North All Share. Senaste månaden, i år och senaste 12 månaderna är dock bilden fortfarande den omvända. I de tidsperspektiven har "hållbara" aktier gått klart bäst. 

Är då den senaste veckan starten på en ny trend?

 • Nej svarar den som tror att megatrenden hållbarhet och konjunkturokänslighet blir viktiga faktorer kommande året. Då borde nämligen dessa aktier totalt sett fortsatt gå bättre än marknaden.
 • Ja svarar den som tror att marknaden kommer fly risk och svaga kassaflöden. Även om det finns några bolag med bra direktavkastning (se artikeln Utdelningsaktier ) så är dessa underrepresenterade bland de 65 listade aktierna.
 • "Stockpicking" blir kanske extra viktigt då negativa nyheter får stort genomslag i aktuellt börsklimat. 
 • I det långa perspektivet tror vi på tesen att "det långsiktigt hållbara är det långsiktigt lönsamma" vilket då talar för överavkastning för dessa aktier totalt sett. Riskspridning mellan olika bolag där köpen även sprids ut över tid brukar ge bäst resultat på sikt.

Produkter för förnyelsebar energi är fortsatt det segment som gått bäst de senaste 12 månaderna med en uppgång på 85%. Senaste månaden har dock kategorin uppvisat svaghet vilket kan vara en kombination av vinsthemtagningar och minskad riskvilja. Vågenergibolaget Eco Wave Power Group ingår i detta segment. Bolaget introducerades i mitten av juli och har haft en svag utveckling där aktien halverats jämfört introduktionskursen 19 kr. Emissionen blev bara tecknad till 81%. 

Produktion av förnyelsebar energi är en kategori aktier som visar styrka. Segmentet har gått bättre än breda index i samtliga av ovan tidsperspektiv. Under senaste veckan har eftersläntaren Etrion gjort ett lyft i samband med en positiv kvartalsrapport.

Segmentet "Rening" av vatten, luft etc har gått mot strömmen senaste tiden och även överträffat index de senaste åren. På slutet har positiva nyheter i Josab gjort skillnaden för denna kategori.

Information om samtliga segment hållbara aktier återfinns på länken. Mer info om kursvinnare och förlorare finns på respektive bolagslänk nedan.
 

Veckans vinnare & förlorare

Månadens vinnare & förlorare

12 månader vinnare & förlorare

3 år vinnare & förlorare


Gilla oss på Facebook för att inte missa det senaste och prenumerera kostnadsfritt på nyhetsbrevet

Läs hela inlägget »

Några av veckans nyheter med stor på verkan på kursen kom från
 

 • Nibes vinsttillväxt för låg för att motiverar den höga P/E-värderingen
 • Polyplank tillväxt på 43% och närmar sig positivt resultat
 • Midsummer starkaste vecka på länge efter positiv rapport

Erfarenheten från bl a den genomgång som hållbaraaktier.se gjorde av "100+ kursvinnare 2013-2018" är att en positiv rapportreaktion ofta följs av en positiv kursutveckling. Bolag som överträffar förväntningarna tenderar att i många fall fortsätta ha en positiv kursutveckling.
Läs hela inlägget »

Binero Group presenterar sin rapport torsdagen den 22:a augusti. Förhoppningsvis får vi då klarhet i

 
 • Disponering av den stora kassan om försäljningen av webbhosting går i mål (man har tidigare sagt att en del kommer att delas ut)
 • Hur stor kassan förväntas bli efter skatt på reavinst (beror på hur underskottsavdragen kan utnyttjas)
 • Hur den kvarvarande verksamheten utvecklas

Det finns en hel del som tyder på att bolaget är lågt värderat. 

Börsvärdet är 340 mkr vid kursen 17 kr. Bolaget kommer få 380 mkr kontant den 31:a augusti med en nettovinst på 260 mkr. 

Bolagets kvarvarande verksamhet är intressant och växande:
 • I november lanserades den publika molntjänsten Binero.Cloud, som är ett integritetssäkrat svenskt alternativ till de globala molnjättarna. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet, kan bolaget erbjuda en publik molntjänst i världsklass, där alla data lagras på svensk mark och enbart lyder under svensk lagstiftning. Datacentret, som är ett av de miljövänligaste i världen, drivs uteslutande av förnybar energi och genom att ta tillvara på överskottsvärmen står vi dessutom för ett betydande tillskott till fjärrvärmenätet i närområdet.

  Bolagets mål är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa hosting- och molnbaserade tjänster. Inriktningen är mot små och medelstora bolag och med en hög andel återkommande intäkter. Kan man över tid visa på att det finns förutsättningar för uthållig tillväxt så finns det en hel del paralleller till Fortnox tidiga utveckling. Fortnox har som bekant varit en riktig kursraket.

  I senaste kvartalsrapporten formulerade sig VD Göran Gylesjö så här; "Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för kundernas digitala infrastruktur, med allt från hantering till drift, backup och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och webbtjänster. Efterfrågan av hybrida moln har ökat på grund av möjligheten och kravet att kunna segmentera information beroende på säkerhetsklassning men också för att effektivisera användningen av sin IT-miljö."

Tror man på kvarvarande verksamhet och att affären med Loopia genomförs enligt plan så kan det vara köpläge. Styrelseordförande och en ledamot har köpt betydande poster efter offentliggörande av försäljningen av webbhosting. Inköpen skedde i kursintervallet 15,60 - 16,64 kr.
Läs hela inlägget »

Under veckan har det kommit kurspåverkande nyheter från 

 • Kursvinnaren Absolent tar sin största order hittills
 • Lättnad i Recyctec när leveranser av råvara åter fungerar
 • Största ordern hittills för Savosolar
 • Kvartalsrapport och information om riktad emission i Swedish Stirling

Läs mer på bolagslänkarna ovan.
Läs hela inlägget »

Med en lyckad företrädesemission i ryggen och flera referensorder på plats så upplever sig Arc Aroma Pure vara väl rustade både finansiellt och strategiskt för att fortsätta kommersialiseringen av den patenterade CEPT- plattformen.

Aktien har haft det tungt det senaste året i väntan på ett tydligt kommersiellt genombrott. Insynspersoner har ökat sitt innehav under året och inga ayttringar har skett. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Johan Möllerström.
 


Arc Aroma Pure i korthet:

Arc Aroma Pure utvecklar och marknadsför clean-tech produkter. Bolagets patenterade CEPT® plattform, som är en generator, använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer.

Det finns många möjliga applikationsområden där CEPT® -tekniken ger goda resultat. Ett exempel är nedbrytning/förbehandling till biogasindustrin då de fermenterande bakterierna kan hoppa över steget att öppna cellerna vilket ökar biogasproduktionshastigheten. Andra användningsområden är kallpastörisering av livsmedel, utvinning av livsmedelsolja och fruktjuicer samt hygienisering av dricksvatten och industrivatten.  Företaget grundades 2008 och har fått olika utmärkelser samt stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.

Johan Möllerström är VD sedan januari 2017. Tidigare var han VD för Malmberg Water under en period då bolaget ökade omsättningen från 150 till 500 mkr via tillväxt på exportmarknader. Johan är en av de större ägarna med ett innehav på cirka 230000 aktier.
 

Intervju med Johan Möllerström,
VD Arc Aroma Pure, 190807


Under året har ArcAroma bland annat genomfört en lyckad företrädesemission, introducerat och fått första orderna på juiceCEPT, förbättrat marknadspositionen och försäljningen av oliveCEPT samt tecknat avtal för industriell utvärdering av dynaCEPT med avsikt att öka biogasproduktionen hos Aarhus Vand och VA Syd.
- Är det något i årets utveckling som du vill lyfta fram lite extra?

 • Johan Möllerström (JM): Vi etablerade oss på fyra stora marknader förra säsongen med oliveCEPT. Vi hade leveranser ut i hela medelhavsregionen. Det har gjort att våra målmarknader nu känner till oss och vilken kundnytta vi erbjuder. Vi har fått igång distributörsarbetet för effektiv marknadsbearbetning och vi har referensinstallationer i industriell drift. Året var dock lite besvärligt för olivtillverkarna i Italien med tanke på att 70-90% av skörden blev förstörd i flera områden på grund av ogynnsamt väder. Kommande skördesäsong ser ut att bli normal vilket vi också ser i antalet förfrågningar på vårt system.

  Vi har gjort en stor och stark förändring av bolaget från en fokusering på biogas till att vi nu fokuserar betydligt mer på livsmedel som juice och vegetabiliska oljor. Kundnyttan för dessa applikationer i termer av ekonomi och produktförbättringar är bekräftad av våra kunder. Vi ser också att ledtiden för inköpsbeslut är relativt kort.

  Skalbarheten i teknikplattformen är en väsentlig fördel för bolaget. Vi började utveckla juiceCEPT i september förra året och är nu ute med kundreferenser mindre än 12 månader senare. Skalbarheten innebär att vi kan ta fram nya applikationer kostnadseffektivt och vi kan respondera på nya marknadsbehov. Skalbarheten ger också betydande fördelar för tillverkningskostnaden.

  Vi är nu ute på marknaden med tre olika applikationer med referenser i drift.
Bildkälla: Arc Aroma Pure, bokslutskommuniké 2018/19
Bildkälla: Arc Aroma Pure, bokslutskommuniké 2018/19


Kan du beskriva hur organisationen inklusive eventuella konsulter ser ut?

 • JM: Vi har en platt och tight organisation. Vi arbetar i fyra ”rör”. Tre rena applikationsområden med Juice, Oliv och Dyna och ett fjärde affärsområde inriktat på Asien. Vi tror mycket på Asien och inte minst Kina. De tre applikationsområdena har en stor marknadspotential i de väl utvecklade länderna i Asien.

  Applikationsområdena är bemannade med egen personal med undantag för Dyna som jag driver själv tillsammans med två konsulter. 

  Vi är totalt sett 12 anställda och antalet konsulter varierar mellan 3-10 stycken där även arbetstiden skiljer en del.

  Med tanke på att vi arbetar med distributörer och outsourcad supply chain så kan vi skala upp med ett relativt begränsat eget bemanningsbehov. Vi har inga problem att skala upp till 50-100 CEPT-enheter om året i befintlig supply chain. Flaskhalsarna ligger nog snarare i att utbilda vår och distributörers personal för att ha tillräckligt med kapacitet för utleverans, installation och uppstart.

Samtliga 11 oliveCEPT som installerats under räkenskapsåret 18/19 fram till 30 april har varit pilot-maskiner där bolagets intäkter inte varit på marknadsmässiga villkor. Ni prioriterade återkoppling av processdata och att bygga en referenslista.
- Har de installerade maskinerna fungerat enligt plan?
 • JM: För vissa kunder blev det mer besvärligt att komma igång med produktionen och bekräfta processresultat. Den dåliga skörden gjorde att produktionsperioden blev mycket kort. Vi har nu av kund verifierade resultat både vad gäller ökning av extraktion, kvalitet och färg.

  Vi har behövt justera kapacitetslöftet nedåt med cirka 10% för båda maskinstorlekarna THOR och ODIN. Med den lilla maskinen THOR och den stora ODIN klarar vi nu 4 ton respektive 8 ton råvara. Vi har även dokumenterade processresultat från oberoende laboratorier i Spanien och Marocko samt arbetat med tredjepartsutvärdering i Italien. Resultaten bekräftar våra antagna processdata.


  Vi har inte någon annan information än att alla pilotkunder vill fortsätta sina piloter eller ingå kommersiella avtal.

- Ligger prisnivån i de tre orderna som togs i juli med ordervärde på 450 KEUR på marknadsmässig nivå?
 • JM: Nivån är rabatterad för att stimulera orderingången och få installationer för industriell drift. Att komma hela vägen till fullprisnivå kommer nog ta några år och att vi behöver ha referenser på varje marknad på 10-15 kunder. 

- Med tanke på den attraktiva kundkalkylen på deras investering, ROI; vilka är de största invändningarna från de som ej köper?
 • JM: Ny teknik och att det finns en konservatism, inget annat. Det gäller att hitta ”early adopters”. Hittills har det varit kunder som producerar premiumprodukter som varit mest intresserade men vi räknar med att volymproducenterna också kommer finna ut att ROI kalkylen kommer motivera inköp.
- Hur ser konkurrenssituationen ut?
 • JM: Egentligen finns inga tydliga konkurrenter i marknaden. Det vi ser är att det finns aktiviteter där en del försöker få ut prototyper på marknaden. De är där vi var för tre år sedan.

  Att det är fler som talar om ”boosting”-teknologier är bara till vår fördel. Det ger oss större möjligheter att öka orderingången med tanke på att vi har tagit både en teknologi- och marknadsposition.

   
Under förra året blev olivskörden i Medelhavsregionen sämre än på många år vilket påverkade orderingången negativt. I vissa regioner har man problem med bakterieangrepp.
- Hur ser den senaste prognosen ut för årets olivskörd?
 • JM: Den ser bra ut och förväntas av branschen att bli normal.

  Vi hör inget om kunder som är oroliga för årets skörd på grund av bakterieangrepp. När vi är i Italien så menar producenterna att publiciteten är överdriven. Däremot påverkas totala skörden mycket mer av väderförhållandena de olika åren.

   
Bildkälla: Arc Aroma Pure, prospekt företrädesemission mars/april 2019.
Bildkälla: Arc Aroma Pure, prospekt företrädesemission mars/april 2019.Arcaroma har tester på gång av dynaCEPT med Aarhus Vand och tecknade i juli ett avtal med VA-Syd. 
- Hur är status när det gäller pågående tester?

 • JM: Testerna i Danmark startar i mitten av augusti och pågår 3-6 månader. Resultaten, det vill säga till exempel hur mycket vi kan öka biogasproduktionen, kan vi börja se redan efter 5-10 dagar efter uppstart.


- Vilka bedömer ni vara huvudorsakerna till att det kommersiella genombrottet dragit ut på tiden?

 • JM: Första referensen var inte värd så mycket med tanke på att det var ett litet avloppsreningsverk, även om resultaten var bra. Stora verk köper inte baserat på resultat i ett mindre verk. 

  En annan del som har stört är att det händer mycket i VA-branschen. De investerar, förnyar och bygger nytt. Det innebär att de har kapacitetsbrist i beställarorganisationen och har inte haft tid att ta till sig nya infallsvinklar, ny teknologi. 

  Vi tror att vi kommer nå igenom på ett effektivare sätt när vi har större referenser med bekräftade kundfördelar och kalkyl. Vi har många dialoger igång men där man väntar på resultaten från dessa pilotprojekt. Inte bara i Sverige och Danmark utan även i Norge, Finland, Tyskland, England och Frankrike. 


JuiceCEPT är klar för marknaden efter genomförd utvärdering med positiva resultat i industriell drift hos två kunder. I dagarna erhölls de första ordrarna. Extraktionen dvs volymutbytet bedöms generellt sett öka med 8-15% tillsammans med en del andra fördelar som förbättrade produktegenskaper. Hållbarheten ökar med en faktor på cirka 2 vilket ger betydande fördelar i distributionsledet.
- Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för stort kommersiellt genombrott?

 • JM: Branschen är dynamisk och i stark utveckling. Nya entreprenörer som tänker nytt och förnyar en hel bransch. Sockerdebatten påverkar positivt. Liten och medelstor livsmedelsproduktion växer fram med kvalitativa produkter som dock har kortare hållbarhet. Där kan vi komma in och förlänga hållbarheten vilket då skapar bättre förutsättningar för att sälja mer och i en större geografi, men ändå att juicen är en färsk premiumprodukt. Det vi ser är att entreprenörerna i den här branschen vågar ta nya grepp genom att pröva ny teknik och bredda sitt produktsortiment.

  Vi är igång med marknadsbearbetning i Polen, Benelux, Frankrike, hela Norden och snart Tyskland. Vi har en lång lista med ”leads”. Samtidigt jobbar vi mycket med inbound marketing via sociala medier och andra kanaler. Men det är klart att referenser som lagt order och är i full drift är värda mycket. Med fler referenser så blir det successivt lättare att sälja till bättre kommersiella villkor. Juicemarknaden är inte en säsongsmarknad vilket möjliggör snabbare och större försäljningsutveckling än på olivsidan.
   
CEPT-tekniken används även som ett processteg i den kyl-, tork- och frysteknik som OptiFreeze AB tillämpar för att få sallad, grönsaker och frukter att bibehålla sin struktur och smak efter behandling. Det går även att förlänga livslängden på sticklingar och snittblommor såsom rosor. ArcAroma är storägare i OptiFreeze AB och har beslutat att teckna aktier i OptiFreeze AB:s riktade nyemission. Totalt innehav har ett värde på cirka 35 mkr.

- Hur är er långsiktiga syn på ägandet i OptiFreeze?

 • JM: Vi ser oss inte som uttalade huvudägare utan som stora ägare tillsammans med några andra som varit med länge. Vi har strax under 15% av ägandet efter emissionen. Vi tycker att bolaget står inför en fantastiskt intressant resa. Vi tycker att det är lågt värderat i förhållande till sin potential. Vi ser en stor potential i närtid. 

  Vi är intresserade av att bygga värde, både i form av kapitalinvestering men även som framtida leverantör till OptiFreeze som kund. Vi räknar med att vara med långsiktigt och tror på en stor värdeförändring.

  Den bransch de verkar i, framför allt växtförädling, är en bransch som är relativt färdigstrukturerad med ett antal stora aktörer. Tecknar man avtal med en av dessa så kan det avtalet snabbt bli värt hur mycket som helst. Intresset är stort även från andra aktörer än Syngenta*.


* Kommentar Hållbaraaktier.se: Optifreeze tecknade ett strategiskt partnerskap med Syngenta Flowers i februari 2019. Syngenta har testat Optifreeze teknologi sedan juli 2017 på snittblommor. Snittblommor har idag en kort livslängd på fyra dagar som kan förlängas till knappt 14 dagar med hjälp av Optifreeze teknologi. Den första industriella linjen kommer att installeras av Kenya Cutting, som ägs av Syngenta Flowers och som producerar mer än 100 miljoner snittblommor i Kenya per år. Ytterligare tester kommer att genomföras under 2019 för att utveckla teknologin för kommersiell produktion. 
 

Arc Aromas CEPT-system. Bildkälla: Arc Aroma Pure, företrädesemission mars/april 2019.
Arc Aromas CEPT-system. Bildkälla: Arc Aroma Pure, företrädesemission mars/april 2019.


Ni har mycket på gång och många affärsmöjligheter med den patenterade CEPT-tekniken.
- Hur bedömer ni totalmarknaden totalt sett för oliveCEPT, juiceCEPT & dynaCEPT?

 • JM: I samband med emissionen bedömde vi totalmarknaden för oliveCEPT till tio miljarder kr där 10% marknadsandel då skulle ge 1 miljard. Det finns 15000 olivoljeextraktionslinjer runt Medelhavet och där sker 70% av världsproduktionen. Utökar vi produktsortimentet med en mindre maskin så kan vi adressera hela marknaden som då är betydligt större än 10 miljarder.

  juiceCEPT-marknaden för färskpressad kvalitetsjuice är idag 4 miljarder och växer snabbt. Lägger man på extraktionsmarknaden så är den betydligt större, kanske som olivmarknaden.

  dynaCEPT-marknaden i Norden uppskattar vi till en halv miljard. Tyskland, Frankrike, England kanske 2 miljarder per marknad. Totalt sett innebär det en relativt sett stor marknad i närområdet.


Vilka bedömer ni vara de största riskerna i strävan mot att uppnå det uttalade målet om positivt kassaflöde på månadsbasis i slutet av första halvåret 2020?

 • JM: Långa betalningstider, prestandarisker och orderingång är nog topp tre. Jag ser inte teknik, produktion och leveranser som stora risker.


Avslutningsvis: Vad är dina topp-3 fokus under andra halvåret?

 • JM: Fullt fokus på försäljning och ta position i marknaden med de applikationer vi har lanserat. Det är absolut huvudfokus. Sedan är det att stärka organisationen på vissa håll och fortsätta jobba intensivt med marknadskommunikation via inbound marketing för att understödja försäljningen framåt. 

  Sedan kanske även förbättra kommunikation mot aktiemarknaden så att investerarledet på ett bättre sätt förstår potential och vårt nuläge.


----------------

Följ kommande intervjuer och analyser av Arc Aroma Pure och andra bolag med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete på Hållbaraaktier.se, i nyhetsbrevet eller på facebook.

----------------
 

Annons

Läs hela inlägget »

Portfölj 2019 har utvecklats starkt sedan den startade med 100 tkr den 19:e mars i år. Värdet just nu är 128 tkr. Under samma period har OMX Stockholm GI (ett brett index som inkluderar utdelning) stigit 1,0%.
 
Det faktum att portföljen i detta läge har en relativt stor andel kassa (36%) speglar den större osäkerheten som finns i marknaden generellt. Efter en stark uppgång under året, pågående konjunkturnedgång, handelskonflikter och politisk osäkerhet finns risk för större korrektioner. Att globala räntor återigen faller och att marknaden redan diskonterat mycket av tidigare nämnda negativa faktorer påverkar åt andra hållet.
 
De bolag som nu ingår i Portföljen har en del gemensamt;

 • konjunkturokänsliga 
 • megatrender som stöttar
 • värdering som inte dragit iväg
 • stort ägande i ledning
 • tydliga framsteg i verksamheten senaste året
 • finansiell ställning som borde göra att osäkra nyemissioner undviks under året

Vi tror att ovan faktorer borde öka motståndskraften i börsnedgång samtidigt som långsiktig möjlighet till avkastning är över genomsnittet bland små & medelstora noterade bolag. Portföljtänket med flera innehav, att fördela inköpen över tid (månadssparande eller liknande) och att ha en del likvida medel för att utnyttja temporära sättningar, är tre sätt att minska risken över tid.

Det är viktigt att poängtera att portföljinnehav och köprekommendationer ska ses som tips på aktier för egen analys och beslutsfattande, inte personlig investeringsrådgivning.
 
Länkar till bolagen:

 
Du som Premium-användare är alltid välkommen med input. Exempel 
- Önskat innehåll
- Vilka bolag vill du att vi intervjuar
- Vilka bolag vill du att vi analyserar
- Synpunkter på portföljbolagen – är vi fel ute?

Skicka e-post på info@hallbaraaktier.se

Läs hela inlägget »

Nedanstående nyheter från denna vecka är exempel på den positiva utveckling som nu sker i många av de bolag som listas av hållbaraaktier.se:
 

 • I-Tech erhöll en rekordstor order
 • Etrion levererade en positiv kvartalsrapport
 • Arc Aroma Pure erhöll sina första order på den nya applikationen juiceCEPT

  Läs mer på ovan bolagslänkar
Läs hela inlägget »

Rapporten "100+ kursvinnare 2013-2018" lyfter fram faktorer som varit gemensamma för kursvinnarna, faktorer man kan leta efter i kommande aktieval och beakta på lämpligt sätt. Rapporten visar på fakta, givet aktuellt börsklimat och alla andra omständigheter. Rapporten innehåller avslutningsvis ett avsnitt med referenser till och sammanfattningar av ett axplock av 12 artiklar och böcker med anknytning till vinnande aktiestrategier och perioden 2013-2018 i synnerhet. 

Några sammanfattande punkter:

 • KBST & Spel har varit överrepresenterade, speciellt i de längre perspektiven. Fördelen har varit att dessa varit relativt sett lättare att identifiera än andra typer av vinnare genom att följa trend när det gäller tillväxt (omsättning & resultat), kursutveckling samt kommentarer i rapporter. Mid Cap-bolag i denna kategori som fått upp farten har oftast visat sig stabila och ångat på. När bolag med kapitalsnål verksamhet och bruttomarginal får fart på tillväxten så blir resultateffekten stor samtidigt som förväntansbild på framtida resultat ökar med högre värderingsmultiplar som följd.
 • När det gäller vinnare i 1-årsperspektivet så har forskning/”förhoppningsbolag” varit överrepresenterade, i synnerhet små bolag. Vinnare i 5-årsperspektivet har emellertid i högre utsträckning kommit från de andra kategorierna. Hög direktavkastning har inte haft någon större betydelse för 1-årsvinnarna men fått större betydelse i de längre perspektiven.
 • Kursvinnarna i respektive bransch återfinns ofta bland små- och medelstora bolag vilka även som kollektiv tenderar att överavkasta jämfört med stora bolag.
 • Insideraktiviteten var till största delen positiv året innan bland kursvinnarna i 1- årsperspektivet. Mönstret var tydligast bland Small Cap och i bransch Hälsovård. Här finns en överrepresentation av dåligt genomlysta bolag där skillnaden i information och förståelse mellan insiders och övriga är som störst.
 • VD-innehav på mer än 1 mkr har varit normalläge bland kursvinnarna oavsett bolagsstorlek, bransch och tidsperspektiv.
 • I det positiva kursklimat med hög riskaptit, stor framtidstro och fallande räntor som präglat huvuddelen av de fem åren så har högvärderade bolag varit överrepresenterade på vinnarlistorna. Höga värderingar har fortsatt att vara höga och då gett en fin kursutveckling när försäljning- och resultat ”ångat” på under åren.
 • I rapportkommentarer finns det ibland mycket som marknaden inte tar till sig. Ofta kan det vara temporära resultat- eller tillväxtsvackor som förklaras tydligt och där svackan är logisk men där marknaden väljer att ”bara” se till resultatet. Det har med facit i hand skapat en del fina köplägen för blivande kursvinnare.
 • Det var en hög andel av vinnarna som innan aktuell period presenterade en delårsrapport som visade på tillväxt både vad gäller försäljning och vinst per aktie i jämförelse med samma kvartal året innan. För 5-årsvinnarna var det hela 80 procent och nästan lika hög andel för 3-årsvinnarna.

Det var en hög andel av vinnarna som var inne i en positiv kurstrend redan innan perioden.

Skaffar du lösenord till Premium så får du tillgång till hela rapporten "100+ Kursvinnare 2013-2018 och annat material. Lite mer, lite snabbare, lite djupare.

Läs hela inlägget »

Artikeln ”Utdelningsaktier betalar sig med hästlängder” (Aktiellt, Lars Söderfjell, aktiestrateg Swedbank, 160408) är en av många analyser som visat på att det historiskt har lönat sig att välja aktier med hög direktavkastning.

Under 15 år från 2001 så steg en portfölj med de 5 aktier i OMXS30 med högst direktavkastning väsentligt mer än index. Utdelningsportföljen ökade 225% medan index steg 37%. Skillnaden är ännu större om man inkluderar utdelningen. Totalavkastningen var större för utdelningsportföljen hela 11 av 15 år. Slutsatsen som framförs är att bolag som genererar höga kassaflöden belönas med stark kursutveckling. Att tidsperioden är lång ökar tyngden i detta. Så om du tror att detta upprepar sig så är det bara att inför varje år välja aktierna med högst direktavkastning.

"Hållbara" aktier med hög direktavkastning bör generellt sett ha bättre förutsättningar att behålla eller öka utdelningen på lång sikt. Av de aktier som listas på Hållbaraaktier.se så skulle en portfölj bestående av nedan aktier ge i genomsnitt 4,1% i direktavkastning baserat på kursnivån den 31:a juli och senaste utdelningen.
 

Läs hela inlägget »

Under maj-juli intervjuade Hållbaraaktier.se ChromoGenics, Ferroamp, SolTech och Raybased. I denna artikel sker en uppföljning av utvecklingen för dessa bolag.

Intervju med Jerker Lundgren, VD, ChromoGenics 190517

Några av svaren som gavs var;
Hur ser du på innevarande år?

 • Vi har ett extremt starkt intresse för produkten och vi ska bara ta oss igenom det ”hundår” som vi har och säkerställa att vi igen får ett förtroende i marknaden. Där känns det att vi är på god väg.


I strävan mot positivt rörelseresultat 2020 - vilka är de största utmaningarna från dagens utgångsläge?

 • Verifierade tester är mycket viktigt. Att vi kan visa på många installationer där allt fungerar som det ska och där kunderna är nöjda. Det gäller att bygga trygghet i marknaden och det tar lite tid. Sedan är min känsla att det kommer bli lite av en ketchup-effekt.


Sedan intervjun har det hänt mycket i bolaget. Det viktigaste är:

 • Den 20:e maj informerade bolaget, som är känt för innovativa fönsterglas, om ett totalt nytt fasadkoncept. Den nya produkten, ConverLight Energy, är ett glas med inbyggda solceller vilket gör att fasaden genererar mer energi än den förbrukar.
 • Den 22:a och 23:e släpptes pressmeddelanden om order från den nya kunden FastPartner samt första ordern i ett nytt ramavtal med Humlegården.
 • Den 27:e meddelades att styrelseordförande Christer Simrén lämnade över klubban till Johan Hedin. 
 • Den 29:e maj publicerade Dagens Nyheter en artikel om oklarheter runt Energimyndighetens lån till ChromoGenics, PowerCell med flera liknade bolag. Oklarheterna och dispyten avser räntor och amortering och även om det rör sig om otillbörligt statsstöd. ChromoGenics har cirka 50 mkr i villkorslån från Energimyndigheten där detaljer framgår i senaste årsredovisningen.
 • Den 30:e maj kom så nyheten om att bolaget tecknat avtal om att förvärva s.k. sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Sputtring är huvudprocessen i produktionen av den patenterade elektrokroma folie som är grunden i ChromoGenics alla dynamiska produkter. 

  Bolaget skriver i pressmeddelandet att "Mot bakgrund av den allt starkare efterfrågan på bolagets produkter upplevs riskerna med att endast använda externa leverantörer för höga. Förvärvet genomförs således för att långsiktigt säkra leveranser och förkorta ledtider. Investeringen ger inte bara ChromoGenics utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll över hela bolagets produktionsprocess. Utöver detta uppnås även betydande kostnadsbesparingar."

  Bolaget hade tidigare informerat om att denna typ av investering ligger i den långsiktiga planen. Den är offensiv till karaktären både ur ett kvalitets-, skalbarhets- och kostnadsperspektiv. Marknadens reaktion blev emellertid negativ pga behovet av nyemission för att finansiera investeringen. Kursen sjönk från 90 till 70 öre på nyheten.
   
 • Den 4:e juni meddelade bolaget att offertstocken tredubblats till 331 mkr.
 • Den 17:e juli meddelades att nyemissionen tecknats till 180% och att bolaget tillförs 86 mkr före kostnader. Dessutom får bolaget in 10 mkr i en riktad emission till två investerare.
 • Nettoköp inkl emission från insynspersoner var under perioden 190401-190722 cirka +600 tkr.

Aktien har haft en skakig resa under perioden till stor del beroende på nyemissionen. Kursen har sjunkit från 85 öre ned till cirka 70 öre. Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget och dess produkter. Lyckas bolaget med utmaningen att få uthållig kvalitet i leveranserna och lyckad intrimning av den nya produktionslösningen så kan det bli rejält drag i aktien. Marknadspotentialen är mycket stor, patenten starka och produkterna innovativa. 
 

Intervju med Olof Heyman, VD Ferroamp, 190605

Några av svaren som gavs var;
Finns det något du skulle vilja förtydliga (eller lyfta fram lite extra) när det gäller kvartalets utveckling?

 • Att vi gör det vi ska, det vi sagt i vårt prospekt. Vi ska dubbla omsättningen 2019, påbörja generation 2 i industrialiseringen av våra produkter, satsa på marknad i Sverige och även utomlands och påbörja även tjänstesidan. Vi följer plan.

  Allmänna marknadskunskapen har ökat. När vi för två år sedan var ute och pratade om effekt fick vi förklara väldigt mycket. Nu snackar alla effekt. Vi tillhandahåller en plattform för att managera effekt i fastigheter och använda denna i energiomställningen.


Visionen är att 2022 omsätta 400 mkr och utvecklas mot ett globalt miljöteknikbolag;
- Vilka utmaningar bedöms bli störst på den resan?

 • Det ligger i sakens natur att det är ett brett spektra av utmaningar i att som företag klara av en sådan omställning. Utmaningen är att kunna se sig själv som ett globalt miljöteknikbolag. Min erfarenhet är att planerar man inte för det så kommer det inte att hända. Man klarar inte att växa om man inte planerar för det. Men gör vi det så känner jag att det är fullt realistiskt. 


De två viktigaste nyheterna sedan dess är:

 • Den 12:e juni meddelade bolaget i pressmeddelande från Ferroamp att den så kallade  Nätkoncessionsutredningen överlämnade på måndagen sitt betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) till regeringen. Betänkandet föreslår bland annat två nya undantag i koncessionsförordningen för delning av energi och för produktionsnät.

  Olof Heyman, VD för Ferroamp, kommenterade; "Vi ser mycket positivt på dessa nya undantag som när de införs signifikant öppnar marknaden för Ferroamps unika och patentsökta PowerShare teknik. PowerShare möjliggör delning av både solceller, energilager och nätanslutningar mellan byggnader...."
 • Den 4:e juli meddelades att Första AP-fonden går in som ny storägare genom en riktad emisssion som tillför 23 mkr. Emissionen skedde till kursen 28,44 kr.


Insynspersoner har under perioden 190401-190722 ökat sitt innehav som en del av ett långsiktigt incitamentsprogram.

Aktiekursen har efter intervjun pendlat i intervallet 28,50 - 32,50kr.

Hållbaraktier.se beslutade 190705 om att inkludera Ferroamp i Portfölj 2019 med denna motivering.
 


Intervju med Stefan Ölander, VD SolTech, 190625

Några av svaren som gavs var;
Året har börjat bra för SolTech med bl a tre förvärv, kraftigt övertecknad emission som möjliggör ytterligare förvärv, första obligationsemissionen på institutionella marknaden, nytt samarbetsavtal med potential på 100 MW per år i Kina samt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1. Förtroendet för bolaget har ökat och kursutvecklingen har varit stark.
- Vilka delar i årets utveckling bedömer ni kommer att få störst långsiktig betydelse?

 • Stefan Ölander (SÖ): Den övertecknade nyemissionen med de medel vi fick genom den. Sedan har vi på bolagsstämman fått beslut på möjligheten att utöka antalet aktier. Vi har idag 55 miljoner utestående aktier och på bolagsstämman fick styrelsen mandat att gå upp till 80 miljoner. Det innebär att vi dels har 100 färska miljoner i kassan men också möjlighet att efter styrelsebeslut utöka med 25 miljoner nya aktier. Det ger oss fina förutsättningar att köpa bolag.

- Vilka är dina topp-3 fokusområden under andra halvåret?

 • SÖ: Ta hand om de bolag vi har köpt och köpa fler bolag är de två främsta. Sedan är det också att bistå i börsintroduktionen av Kina-delen.


Vad har då hänt efter intervjun?

 • SolTech offentliggjorde den 1:a juli en ny storaffär i Kina. I pressmeddelandet kommenterade VD Stefan Ölander:

  Vi är stolta över denna takbaserade stororder på hela 9 Megawatt, vilket är 63% större än Sveriges idag största markbaserade solcellspark vid Säve flygplats. Ordern visar återigen på den enorma affärspotential som finns i Kina.

  Att affärer kommer in inom ramen för det exklusiva femåriga samarbetsavtalet som ASRE tecknat med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone, är förväntat. Bolaget har tidigare uttryckt att de förväntar sig detta och att utmaningen snarare ligger i att finansiera dessa installationer. Finansieringen bedöms långsiktigt underlättas via separatnoteringen av Kina-delen som sker senare i år. Ramavtalet innebär byggnation av hela 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år).
 • Med stöd bl a av denna stororder samt momentum från övertecknad emission och positiv kurstrend steg aktien till som högst 34 kr. Då hade aktien stigit från 6,50 kr vid årets början. Rekylen därifrån blev kraftfull ner till nivån 20 och sedan åter upp till cirka 25. Så långt egentligen inget ovanligt med tanke på den exceptionella uppgången. Ovanligt var däremot det som hände den 25:e juli:
 • Placera presenterade den 25:e juli en kritiskt hållen analys med en tydlig säljrekommendation. Kursreaktionen blev kraftigt negativ. Läs Placeras analys här och Soltechs respons här.

  Oavsett hur man bedömer analysen så får det som Placera skriver ett stort genomslag. Den förtroendemässiga törn Soltech har fått i samband med detta kommer sannolikt bestå en tid. Kravet på tydlighet i samband med processen runt separatnotering av Kina-verksamheten ökar ett snäpp. Samtidigt är det noterbart att inget negativt har hänt i verksamheten. Bolaget upplever sig stå starkare än någonsin.


Affärer insynspersoner 190101-190729: Total netto är + 245 tkr enligt nedan

Hållbaraaktier.se hade med Soltech i Portfölj 2019 under våren. Efter en snabb uppgång togs aktien bort. Med facit i hand alldeles för tidigt. Med den ökade osäkerheten i marknaden så får Soltech emellertid fortsätta utanför portföljen tills vidare. Hög potential men samtidigt hög risk.

Intervju med Jonas Almquist, VD Raybased, 190703

Några av svaren som gavs var;
Raybaseds mål är att bli ett globalt teknologi- och tjänstebolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning. Bolaget har under året bl a genomfört en företrädesemission, tecknat ett 5-årigt PropTech-avtal med Castellum och nyligen fått en ny huvudägare. Målet är att i år få igång försäljningen och nå en omsättning på 10 mkr i år
- Finns det något i årets utveckling som du skulle vilja lyfta fram som extra betydelsefullt?

 • Jonas Almquist (JA): Om jag ska lyfta fram en sak som den enskilt viktigaste så är det att vi har skapat och lanserat våra tjänster ”as-a-service”. Den första är ”METERING as a Service” och den andra är ”AIR QUALITY as a Service”. Det här är viktigt på många sätt för Raybased.

  Vi gör våra tjänster skalbara. Bakom tjänsterna ligger det en extremt tydlig och strukturerad process som gör att vi kan hantera många projekt samtidigt. Vi har när det gäller ”METERING” arbetat fram den med Castellum för att säkerställa att processen täcker det som är viktigt för kunden – informationspunkter, överlämningar osv. Det vi gör med tjänsten är att vi digitaliserar en process som i idag nästan alltid är helt manuell - tidskrävande och med risk för fel.

  Våra tjänstelösningar innebär att vi från att ha sålt hårdvara som en dellösning nu tar ett ansvar och digitaliserar hela processer. Det blir tydligt för kunden vad vi löser för problem, hur vi gör det och vilket resultat de kan förvänta sig. Det här har landat mycket väl på kundsidan.

Med facit i hand så har verksamheten inte tagit fart på det sättet som förväntades vid börsintroduktionen 2015 när dåvarande ledning hade målet att omsätta 100 mkr 2018.
- Vilka är de huvudsakliga förklaringarna till att genombrottet låtit vänta på sig?
 • JA: Om man punktar ner det så kan man säga;

  1) Marknadsmognad - att man underskattade hur snabbt marknaden skulle mogna för PropTech. De som varit med en tid säger att det är faktiskt först nu som det händer. Bara jämfört med 6-12 månader sedan är det stor skillnad. Nu börjar det bli uppenbart för många fastighetsbolag att det händer saker och att man måste vara med på tåget.

  2) För att nå de mål vi har, vilket vi kommer att göra, så krävs det att man verkligen förstår kundens behov och att man kan göra lösningar som matchar dessa samtidigt som vi uppfyller att lösningarna är skalbara och har en konkurrensfördel. Man måste ha tänkt igenom det hela vägen och det upplever jag att vi har vi gjort under senaste halvåret. Jag ska inte säga att vi är helt klara men jag ser att det vi har släppt med ”METERING as a Service” och ”AIR QUALITY as a Service” så skapar det förutsättningar för tillväxt på ett helt annat sätt än tidigare.
Vad har då hänt efter intervjun?
 • Den 22:a juli meddelade bolaget i ett pressmeddelande att Raybased och Brofund, som tidigare i år blivit den största ägaren,  kommer fördjupa samarbetet.

  I bolagets pressmeddelande framgår att Brofund kommer teckna sig för konvertibler om 5 mkr (löptid 2 år med 5% ränta). Dialog förs med några ytterligare potentiella tecknare om teckning upp till totalt 10 MSEK, vilket således kan aktualiseras inom kort. Detta  förutsätter att en extra bolagsstämma lämnar bemyndigande till styrelsen att besluta om konvertibelemissionen. 

  ”Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid”, säger Johan Karlsson, VD på Brofund. 
 • Den 22:a och 23:e juli köpte såväl VD som styrelseordförande aktier i bolaget. Under året har det enbart rapporterats om utökningar av insynspersoner i Raybased.

Aktiekursen har efter ovan positiva nyheter repat sig och ligger i skrivande stund på 1,60 kr. Det är en nedgång på 21% på 12 månader men en uppgång på 39% de senaste 3 månaderna.

Raybased är ett av flera intressanta PropTech-bolag som listas av Hållbaraaktier.se. Fastighetssektorn bidrar indirekt till lika mycket CO2-utsläpp som transportsektorn. Samtidigt så fokuseras detta inte alls i samma omfattning som i transportsektorn där elektrifiering och utsläpp nu präglar det mesta.  Mycket tyder på att intresset för energieffektivisering av fastigheter nu håller på att ta rejäl fart. Detta kommer gynna Raybased som har haft några tunga år på börsen. Övriga "hållbara" aktier med koppling till fastigheter återfinns på denna länk.
 
Läs hela inlägget »

De dryga 60 aktier som listas av Hållbaraaktier.se hade totalt sett ett starkt första halvår. Den genomsnittliga kursökningen var 34% (OMX AFVs Generalindex: +17%). Lägger man till utdelning så minskar skillnaden mot Stockholmsbörsens breda index en aning utan att ändra på slutsatsen att första halvåret blev något av ett genombrott för hållbara aktier.

En rejäl rekyl i några av de aktier som gått starkast låg därför i förväntansbilden när börsen som helhet visade lite svaghet i juli med en nedgång på 0,9% (OMX AFVs Generalindex). Mycket riktigt uppvisade juli nedgångar i några av årets vinnare som Industrial Solar (-37%), Soltech (-34%) och SeaTwirl (-16%). Samtidigt fick vi se en hel del rejäla uppgångar med nedan bolag i spetsen.


Totalt sett steg de aktier som listas av hållbaraaktier.se med 1,3% i juli och utökade därmed avståndet till generalindex totalt sett under året. 

Tar vi perspektivet 12 månader så är kursökningen 21% (OMX AFVs Generalindex: +3%) för de aktier som varit noterade under hela perioden. Utökar vi till 3 år så har de "hållbara" bolagen bara stigit med 21% i genomsnitt medan generalindex stigit med 24%. I 3-års perspektivet har upprepade nyemissioner tryckt ner kursen för många bolag. Vinnare de senaste 3 åren är: 
 

Läs hela inlägget »

     

Spara pengar med nedanstående företag

Annons

Annons