Svenska noterade bolag inriktade
mot miljöteknik och/eller
med ett starkt hållbarhetsarbete

 

   Sök aktie

Hållbara aktier

Gå till sidan med hållbara aktier

Intervjuer

Intervjuer med "hållbara" bolag

Aktietips

Ta del eller lämna aktietips

2019 > 09

Hållbaraaktier.se tar in Absolicon i portföljen till dagens slutkurs 151 kr.

Nedan listar vi en del av det som vi anser talar för kursuppgång respektive nedgång i 12-månadersperspektivet

Positivt: 

 • Dagens ramavtal på cirka 40 mkr, det andra på kort tid, visar att intresset för bolagets lösningar är stort och seriöst. Börsvärdet på cirka 230 mkr är inte högt i förhållande till den potential till hög försäljning som nu visar sig vara realistisk.
 • Det stora intresset runt bolagets företrädesemission, som övertecknades 12 gånger, bådar gott inför framtida kursutveckling och eventuella finansieringsbehov.
 • Bolagets nu kraftfulla fokus på att sikta brett i sin marknadssatsning är intressant. Samtidigt är chansen relativt god att någon av redan pågående förhandlingar/diskussioner kommer resultera. Man har gjort en tydlig förändring av bolaget från forskning/utveckling till försäljning.
 • Möjlig marknad är mycket stor och affärsmodellen i sig innebär att det inte enbart blir engångsförsäljningar. Intäkter från licens samt material lär göra att det tickar in pengar långsiktigt. Alla delar av affärsmodellen bedöms kunna ha höga bruttomarginaler och vara delvis repetitiva.
 • Pulsen i bolaget känns hög och VD personifierar detta.
 • Det finns goda möjligheter till ytterligare bidrag i form av exempelvis det man nu sökt via Eurostar. Bolaget har många potentiella akademiska partners som söker bidrag till gemensamma projekt.
 • Nya regleringar, subventioner och kundkrav på klimatneutrala lösningar kommer gynna bolaget.
 • VD har ett stort ägande

Negativt (eller potentiellt negativt):

 • Vi har ingen uppfattning eller indikation på att de två tecknade ramavtalen inte skulle bli av enligt plan. Dock är det icke bindande ramavtal vilket innebär att det kvarstår en osäkerhet. 
 • Bolaget kan eventuellt ha behov av ny finansiering under det närmaste året med tanke på att man via den utökade satsningen ökar kostnadsbasen.
 • Att det inte tagit fart i Kina ska nog inte överdrivas som negativ faktor då det verkar vara av politiska skäl. Motsatsen hade dock platsat i den positiva vågskålen.
 • Det är långa processer att sälja en produktionslina för 40 mkr och beslutströskeln är relativt hög. Bolaget skulle nog vinna på att hitta finansieringslösningar för att få till stånd ytterligare försäljningar. 
 • Insynshandeln präglas av VDs försäljning av teckningsrätter i samband med sommarens företrädesemission. Emissionen var emellertid garanterad av bl a VD så det ska nog inte ses som en signal överhuvudtaget.


Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter - men gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer.

I intervjun kom det fram mycket matnyttigt. Vi exemplifierar den passion som präglar bolaget med några av de lite mer generella uttalandena:

"För vår del har vi hållit på otroligt länge med det här området och startade det första projektet redan 2002. Nu känns det som att alla satsningar vi har gjort under åren är på väg att bära frukt."

¨Nu har vi målsättningen att gå från 5000 till 50000 kontakter, att berätta för så många som möjligt vad vi håller på med. Det är en liten omväg till det som är vårt slutmål att sälja produktionslinor. Men vi ser att det är en allmän kunskap om det här området som behövs och då kommer även investerare och slutkunder att komma fram."

Enligt policy meddelar vi när Hållbara Aktier-teamet och/eller närstående äger aktier i ett bolag som rekommenderas. Så är fallet här.

Läs hela inlägget »

Nobinas rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret var stabil. Aktien steg 2% under rapportdagen.

 • Nettoomsättning +14% jämfört med motsvarande kvartal föregående år
 • Resultat per aktie + 31%
 • Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital +21%

​​​
Från rapportens VD-kommentar vill vi lyfta fram följande 

"Vi ser samtidigt fram mot att vinna nya kontrakt i samband med de stora anbudsvolymer vi står inför under kommande kvartal i framför allt Sverige och Danmark. Då vi har få egna kontrakt som löper ut ser vi goda möjligheter att addera marknadsandelar och öka Nobinas tillväxt."

I samband med rapporten intervjuades även VD Magnus Rosén av Nyhetsbyrån Direkt och sa då bland annat att man kände sig redo att ta nya steg på förvärvssidan. 

Marknaden har reagerat positivt på Nobinas två senaste rappoter. Positiv reaktion brukar ofta vara en positiv indikation på framtida kursutveckling. Insidermönstret är entydigt positivt under året.

Sammantaget bedömer Hållbaraaktier.se att det finns fortsatta goda möjligheter till viss kurstillväxt i kombination med hög direktavkastning, just nu 6,4%. Bolagsrisken är mindre än de flesta övriga av de som listas av Hållbaraaktier.se. Nobina ingår i Hållbaraaktier.se portföljen.

Läs hela inlägget »
I SvD Näringsliv 190928 så handlar huvudartikeln om att elbilspionjären Wan Gang spelat en avgörande roll för att sätta Kina i förarsätet när det gäller framtidens energiförsörjning. Nu talar han om att vätgasområdet bör prioriteras. Subventioner styrs om till vätgas i stället för elbilar.

Segmentet noterade vätgasrelaterade bolag består av Cell Impact, Cortus Energy, Metacon, myFC och Powercell. Aktierna i segmentet har i genomsnitt stigit med 62% i år och 48% senaste 12 månaderna.
 
 • Metacon erhöll 190927 en order på 2,3 mkr till japanska Futamura, enligt ett pressmeddelande. I intervju med Hållbaraaktier.se sa VD Chris Törnblom att den japanska marknaden låg överst på hans topp-3 fokus under hösten.

  Gårdagens order kommenterades så här av den japanska dotterbolags-VDn:
  ”Denna beställning är ett genombrott och inleder ett ömsesidigt fördelaktigt avtal som ingås av och mellan Futamura och Metacon KK för att utveckla och implementera tekniska lösningar för en ren, säker och prisvärd energiframtid, och realisera potentialen för vätebaserade lösningar”

  Aktien steg 7% på nyheten och har stigit 57% i år.
   
 • Pareto höjde riktkursen för PowerCell till 105 kr vilket framgår i Paretos marknadsbrev 190927. Aktien har gått upp 207% i år.
   
 • Cell Impact har stigit 14% i år. Hållbaraaktier.se tog 190831 in Cell Impact i portföljen med följande motivering:

Nedanstående fyra faktorer anser vi vara positiva för framtida kursutveckling:

 1. I pressmeddelandet 190829 angående samarbetet med NKC gjorde vd Per Teike följande kommentar: "Att en större japansk underleverantörer till fordonsindustrin både vill investera och fördjupa samarbetet med oss är en stark indikation på att vi är på rätt väg. Vi har lärt känna NKC som en bra samarbetspartner i ett pågående projekt. I förlängningen ser vi möjligheten att med NKCs breda industriella kunnande, och djupa relationer inom fordonsindustrin, intensifiera våra säljaktiviteter mot de internationella fordonstillverkare som nu satsar miljardbelopp på att utveckla fordon baserade på vätgasteknik."

  Hållbaraaktier.se bedömer det som mycket positivt att Cell Impact har framgångar på den japanska marknaden som ligger långt framme inom vätgasområdet. 
 2. Den företrädesemission som genomfördes i våras övertecknades med 239%. Den innebär att det finns ett gediget intresse för bolaget och har skapat finansiell stabilititet. 
 3. Den senaste kvartalsrapporten visar på att såväl intäkter, resultat som kassaflöde utvecklas åt rätt håll.
 4. Intresset för vätgas och bränsleceller ser ut att öka. Exempel på detta är Bosch samarbete med PowerCell, Cummins förvärv av Hydrogenics och att utvecklingen inom vätgasområdet är högt på den politiska agendan (ex G20-mötet i Japan).
De analyser av andra som vi tagit del av är positiva till Cell Impact. Analysguiden angav exempelvis en riktkurs på 9,40 kr i en uppdragsanalys daterad 190829.
 
 • Segmentets "svarta får" under året är myFC som sjunkit 66%. Positivt är dock att bolaget noterat en uppgång med 14% senaste 3 månaderna efter att man fått ny ledning på plats och strukturerat om verksamheten.
   
 • Avslutningsvis kan man räkna in Cortus Energy i segmentet vätgasrelaterade bolag. Produktgasen från WoodRoll® har ett unikt högt vätgasinnehåll (60%) vilket ger möjligheter att producera förnybar vätgas till en mycket
  konkurrenskraftig kostnad. Cortus Energy har stigit med 95% i år. Om Höganäs driftssätts enligt plan och allt visar sig fungera så är det nog bara en tidsfråga innan stora order kommer in vilket i så fall skulle tydliggöra en långsiktigt mycket stor potential.
Läs hela inlägget »

På länken kan Premium-användare ta del av hur Hållbaraaktier.se ser på 

Läs hela inlägget »

Världen står inför ett behov av en snabb transformation från olja, gas och kol till förnyelsebar energi. Absolicon är ett av de företag som har teknologi för denna transformation. Den potentiella marknaden är gigantisk. 

Absolicons företrädesemission i somras övertecknades 12 gånger och bolaget trappar nu upp marknadssatsningen. I juli erhölls ett ramavtal på en produktionslina till Sydafrika. Även om avtalet är icke bindande så är det positivt med konkreta kommersiella steg framåt. Bolaget upplever att intresset är stort och har flera pågående diskussioner. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Joakim Byström.

Absolicon i korthet:

Absolicon är ett solenergiföretag specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Bolaget marknadsför solfångaren, en komplett produktionslina och material till solfångare. Absolicon äger även 50% av bolaget Solar++ som levererar soldrivna kompletta processlösningar till industrin. 

Joakim Byström är grundare och VD. Hans aktieinnehav uppgår till cirka 479000 aktier.

 

Intervju med Joakim Byström,
VD Absolicon, 190923

Under året har ni bland annat tecknat ett ramavtal om 40 mkr, genomfört en företrädesemission som övertecknades hela 12 gånger samt stärkt upp organisationen som gör att ni för första gången har de resurser som krävs för att marknadsföra era solfångare och produktionslinor. Ni har nya samarbetsavtal med de stora aktörerna Uniper och Sweco
- Finns det något du skulle vilja lyfta fram lite extra när det gäller årets utveckling?

 • Joakim Byström (JB): Omställningen vi har gjort till att bli en säljande organisation, att vi har lyckats rekrytera och organisera om från att vara ett forskande bolag till att vara ett säljande bolag. Det har gått bra även om det varit lite besvärligare än man kan tro. Vi känner oss klara med omställningen. Mycket av det ingenjörerna nu gör är att stötta säljarbetet med simuleringar och beskrivningar.

  Det känns verkligen att världen i stort nu uppmärksammar behovet av omställning från fossila bränslen till solenergi. Enligt oss finns det ingen annan energikälla än solen som har chansen att ersätta fossila bränslen i tillräcklig omfattning. Det andra vi hela tiden försöker lyfta fram är att det inte är elektriciteten som är utmaningen utan värmen. Exempelvis är det vid tillverkning av ett par jeans endast 15% av energiförbrukningen som avser elektricitet och 85% värme. Det här är inte allmänt känt.

  För vår del har vi hållit på otroligt länge med det här området och startade det första projektet redan 2002. Nu känns det som att alla satsningar vi har gjort under åren är på väg att bära frukt.
Solfångaren T160. Bildkälla Absolicon.se.
Solfångaren T160. Bildkälla Absolicon.se.


Solfångaren T160 har världens högsta optiska verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg och är den enda i världen med Solar Keymark-certifiering*.
- Hur bedömer ni att tillverkningskostnaden ligger till jämfört med konkurrenterna?

 • JB: Vi har lyckats sänka tillverkningskostnaden väsentligt jämfört med det som tidigare har varit branschstandard. De priser vi använder nu är 30-40 procent under det man tidigare ansåg att tekniken borde kosta. Vi ser även att man skulle kunna göra produkterna ännu billigare än vad som är möjligt med den kvalitetsnivån som vi har. Det är hela tiden en avvägning mellan prestanda och tillverkningskostnad.

  I princip finns det knappt några konkurrenter som har ett liknande erbjudande. Vi hade gärna sett att det fanns ett antal konkurrenter som hjälpte till att få igång marknaden.


(* Hållbara Aktier not: certifieringen Solar Keymark är en viktig kvalitetsstämpel som även berättigar solfångaren subventioner på många marknader.)


Kundernas ROI ligger mellan tre och sex år beroende på bland annat marknad och applikation där ni erbjuder lösningar både inom fjärrvärme, solvärme och solkyla.
- Inom vilka av dessa områden finns det störst volym med kort ROI?

 • JB: Senaste 18 månaderna har vi fått en ny förståelse för energimarknaden i utvecklingsländer. Där har man ofta mycket höga energikostnader vilket håller tillbaka industriutvecklingen. Vi arbetar både i Indien och Kenya och har tidigare fått avtalet i Sydafrika där energikostnaderna är höga. Om vi tar Kenya som exempel hamnar vi på 3 års återbetalningstid när vi ersätter olja med solvärme.

  Vi har tidigare inte engagerat oss i Afrika generellt för att vi vet att det kräver mycket av organisationen. Vi har varit lite avvaktande. Men det släpper mer och mer i takt med att vi ser hur bra erbjudandet blir och vilka stora problem vi kan lösa. I Europa där man har billig naturgas blir det längre återbetalningstider. I Afrika där man har dyr olja blir det korta.


- Upplever ni att kravet på kort ROI minskar i takt med att CO2-medvetenheten?

 • JB: Fortfarande sätter man inte miljön före ekonomin. Vi har fortfarande inte märkt att avkastningskraven minskar.Från att varit ett bolag inriktat på forskning och utveckling har Absolicon ställt om så att hela organisationen skall vara säljande. Ni rekryterar nu fler säljare och konsulter med uppgift att öppna fler marknader. Ni växlar upp metoder för att hitta potentiella kunder till större volym och har tagit fram digitala hjälpmedel för att stötta försäljningen. Att köpa en produktionslina för 40 mkr är emellertid ett stort beslut.
- Utvärderar ni några lösningar (finansiering etc) för att göra beslutströskeln lite lägre?

 • JB: I Kenya har vi lyckats bra med tanke på att vi fått biståndspengar för att bygga en pilotanläggning. Det är något vi tittar på att ha som strategi att samverka med internationella organisationer.

  Samtidigt blir vi kaxigare och kaxigare på Absolicon. Vi tänker att en potentiell kund ska kunna bestämma sig utan att vi ska behöva bevisa oss i den lokala marknaden. Att vi kan hitta den typen av aktörer som förstår att det som fungerar i ett annat land även fungerar hos oss. Vi vill undvika att behöva bygga pilotanläggningar som sedan ska utvärderas. Det tar för lång tid. Vi måste ha in aktörer som bestämmer sig för att skriva ett ramavtal med oss och som har finansiering för en produktionslina. Med det på plats kan vi sedan tillsammans göra demoinstallationer och börja utveckla marknaden.


- Ökar ni parallellt även satsningen på egen slutkundsförsäljning av solfångare?

 • JB: Nej, vi fokuserar mest på produktionslinesidan. När det gäller egen försäljning så är det framför allt fjärrvärme i norra Europa som gäller.


 

Avtal & förhandlingsläge juni 2019. Källa: Absolicon.se, prospekt företrädesemission juni 2019.
Avtal & förhandlingsläge juni 2019. Källa: Absolicon.se, prospekt företrädesemission juni 2019.


Ni har många pågående affärer om försäljning av produktionslina. I juni informerade ni om att diskussioner fördes med aktörer i Chile, Marocko, Spanien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Grekland, Uganda, Kenya, Botswana, Zimbabwe, Egypten, Zambia, Kina och Indien. Ni har tidigare nämnt att ingen konkurrent erbjuder en liknande helhetslösning (produktionslina, material, patent etc).
- Kvarstår den bedömningen? 

 • JB: Ja. De andra företagen som arbetar i branschen kommer med materialet ut i fält och bygger lokalt. Vårt system är att vi kommer med en färdig solfångare som är certifierad och klar. Vårt erbjudande skiljer sig mycket från det andra som finns på marknaden.


- Hur går det att hålla igång många parallella diskussioner med tanke att Absolicon ändå har en liten organisation?

 • JB: Vi har gjort ett bra grundmaterial där vi besvarar många frågor. Den viktigaste frågan som inköparna har är om det finns någon marknad. Där stöttar vi med beräkningar och simuleringar baserat på data från deras potentiella kunder.

  Möjliga kunder för att köpa vår produktionslina varierar mycket; erfarna industriföretag, multinationella energiföretag och små solvärmeföretag med finansiella kontakter.Absolicon tecknade i juni ett ramavtal med Greenline Africa om försäljning av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet uppskattas till cirka 40 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Sydafrika förväntas under andra halvåret 2019 som sedan följs av en komplett produktionslina 2020.
- Vad anser ni vara de viktigaste framgångsfaktorerna till att ni lyckades få detta avtal på plats?

 • JB: Framgången grundlades på kompetenssidan. Vi fick kontakt med en grupp som hade goda kontakter med energikrävande företag och var duktiga på att göra simuleringar och presentera möjligheterna med att använda sol. Sedan visade de sig också vara allround och hittade en finansieringsmodell för hur man med olika sydafrikanska medel kunde få ihop finansieringen. De har både finansierings- och solvärmekompetens i samma bolag vilket är ovanligt.

  Om vi jämför med Kenya så försöker vi där sammanföra olika kontakter. Vi hittar kompetens på ett ställe och pengar på ett annat. Vi för diskussioner i många länder där parterna har en del av det som behövs. Vi får där försöka hjälpa till med det som saknas vilket kan vara exempelvis kompetens inom solvärme eller finansieringslösningar.Avtal om produktionslina till Heli New Energy tecknades i december 2016 och linan installerades 2018.  Heli New Energy har dock ännu inte kommit igång med sin försäljning av solfångare.
- Vilka är huvudorsakerna till detta?

 • JB: Kina har relativt billig energi och en hård statlig styrning. Vad man satsar på är politiskt motiverat och där återstår det fortfarande en del innan den här lösningen kommer med.

  Heli verkar inte vara stressade utan ser tiden an, har sin produktionslina och att det här är en möjlig lösning för framtiden. De har ännu inte satsat tydligt på försäljning.


  Vi har kontakt med andra aktörer i Kina som tycker att det är lite konstigt att den första linan inte sålt något men som inte ser det som något hinder mot att själva investera. Vi har fortsatt ett aktivt försäljningsarbete i Kina.
Produktionslinan. Källa: Absolicon.se
Produktionslinan. Källa: Absolicon.se


Ni får stöd i er produktutveckling i olika samarbeten. I december 2018 beviljades cirka 5 mkr av Nordic Climate Facility för att installera två pilotanläggningar i Kenya och för att skapa finansieringslösningar för teindustrins konvertering till solenergi. Under året har region Västernorrland beviljat 0,5 mkr till projektet Framtidens Fjärrvärme som skall visa hur säsongslagring av solvärme från sommar till vinter kan ge billigare fjärrvärme. Eurostar-finansiering om 37 mkr (varav hälften bidrag) var nära men föll i juli i sista steget pga otillräcklig nationell finansiering.
- Räknar ni med att olika typer av stöd fortsätter erhållas på ungefär samma nivå kommande år?

 • JB: Ja. Det finns inte så många företag som kan delta i denna typ av forskningsprojekt, kanske 5-6 företag som tillverkar solfångare i det här segmentet. Däremot finns ett 50-tal forskningsinstitutioner så det är många som vill samarbeta med oss.  

  Vi har redan lämnat in en ny ansökan för Eurostar-finansiering och har förbättrat ansökan ytterligare. Det är i stort sett samma konsortium denna gång.


Avslutningsvis; vilka är dina topp-3 fokusområden under resterande del av året?
 • JB: Även om vi har varit på gång ett tag så var det den 8:e maj i år som vi invigde produktionslinan i Härnösand. Man kan säga att det var då vi kom igång på riktigt.

  Nu har vi målsättningen att gå från 5000 till 50000 kontakter, att berätta för så många som möjligt vad vi håller på med. Det är en liten omväg till det som är vårt slutmål att sälja produktionslinor. Men vi ser att det är en allmän kunskap om det här området som behövs och då kommer även investerare och slutkunder att komma fram.

  För att lyckas med detta krävs att vi fortsätter att bygga organisationen, anställa fler säljare och få en riktigt effektiv marknadsföringsapparat.
Läs hela inlägget »

Insplorion beviljades förra veckan patent i EU för den sensor som bolaget räknar med att lansera på marknaden innan årsskiftet. Det blir bolagets första skalbara produkt och den har väsentligt större potential än de mätinstrument som bolaget säljer sedan tidigare. Samtidigt har tempot höjts i utvecklingsprojekten inom batteriområdet, området med störst marknadspotential.

Företrädesemissionen i juni och nya EU-bidrag har stärkt finanserna och täcker kapitalbehovet åtminstone hela 2020. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Patrik Dahlqvist.

Insplorion i korthet:

Insplorion har med utgångspunkt i en egenutvecklad sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag tre huvudsakliga affärsområden;
 • Luftkvalitetsensorer
  Med växande urbanisering och ökande problem med förorenad stadsluft har behovet av konkurrenskraftiga luftkvalitetssensorer vuxit avsevärt. Insplorions teknik möjliggör mer robusta och tillförlitliga sensorer som dessutom är både mindre och mer kostnadseffektiva jämfört med dagens teknik. 
 • Batterisensorer
  Bolagets teknik möjliggör ökat energiuttag, ökad laddningshastighet och väsentligt reducerad kostnad.
 • NPS-baserade forskningsinstrument
  Bolaget har 21 instrument ute på marknaden, främst på universitet världen över.
   
Patrik Dahlqvist är VD sedan 2013 och äger cirka 133000 aktier i bolaget.

 

Intervju med Patrik Dahlqvist,
VD Insplorion, 190920


Insplorion har under året bland annat erhållit patent i EU och Kina för sin batterisensorteknik, EU-patent för gassensor, genomfört en företrädesemission som tecknades till 90% och inbringade 26 mkr samt erhållit 9 mkr i EU-bidrag för utveckling inom batterisensorområdet. Ni har förstärkt samarbetet i projektet med svenska batteriintressenter (SweBAL*) och etablerat andra samarbeten.
- Vad i årets utveckling skulle du vilja lyfta fram som mest betydelsefullt?

 • Patrik Dahlqvist (PD): Det är nog ändå att vi ökat den samlade hastigheten i vårt batterisensorprojekt, både med EU-bidragen och att vi anställt. Vi hade nyligen advisory board-möten i våra två huvudprojekt och där kände vi verkligen att farten hade höjts.

  Vi känner att vi ligger rätt i tiden med tekniken. I våra två advisory boards är det en blandning av personer ifrån akademi och industri. Det behovet vi identifierade för några år sedan har stärkts. Från att det varit en lite ny och ovanlig tanke att mäta i batteriet som vi gör så är det numera det som efterfrågas på bredare front. 

  Blickar vi framåt på resten av året så är det luftkvalitetssensorn som är vårt huvudfokus. Det är nu som vi tar vår första volymprodukt till marknaden. Tekniskt är den lite lättare än batterisensorn och därför kan den komma ut lite snabbare på marknaden.

* Hållbara Aktier not: Centrum för svenska batterier (SweBAL) är ett kompetenscentrum vid Uppsala universitet med målsättningen att befästa Sveriges starka position inom batteriutvecklingen globalt. SweBAL driver ett nytt femårigt utvecklingsprojekt med en sammanlagd budget på 114 MSEK. Deltagare är bland annat Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania och Stena samt Insplorion. 


Insplorion är ett litet bolag med 10 anställda där lite förenklat hälften är inriktade på produkt/teknik och den andra hälften på sälj/marknad. Ni har även ett nära samarbete med forskare på Chalmers och Uppsala Universitet. 
- Hur räknar ni med att utveckla organisationen kommande året?

 • PD: Vi kommer anställa 1-2 personer under närmaste halvåret och följer planerna som beskrevs i samband med företrädesemissionen. Vi anställer bara det som vi anser är nyckelkompetenser för bolagets kärnverksamhet och kompletterar sedan med konsulter för tillfälliga behov etc. Ökning sker både på teknik- och marknadssidan och att fortsätta ha den balansen tror vi är bra.


- Hur vill ni utveckla samarbetet med Chalmers och Uppsala?

 • PD: Med Chalmers arbetar vi med två forskargrupper, dels grundargruppen inom både gasensorer och batteriteknik samt en grupp inom batteri. Samarbetet med Uppsala är inom batteriområdet. 

  Luftkvalitet går in i en kommersiell fas när det gäller kvävedioxidsensorn och där minskar vi det akademiska samarbetet. Däremot så finns det fler gaser vi kan mäta och där kan vi gå vidare tillsammans med forskningen. På batterisensorsidan kommer vi fortsätta att stärka samarbetet och där tittar vi exempelvis på gemensamma ansökningar av nya EU-bidrag.
   
Bildkälla: Insplorion.com. Prospekt företrädesemission, maj 2019
Bildkälla: Insplorion.com. Prospekt företrädesemission, maj 2019


Innan årets slut planerar ni att lansera en liten robust sensor som kan detektera ytterst låga koncentrationer av kvävedioxid. Sensorn har potential att bli en vital del i att tydliggöra luftkvaliteten på gatunivå i framtida smarta städer. Insplorion samarbetar med belysningsbolaget Leading Light där sensorn integreras i deras armatur.
- Vad återstår innan lansering?

 • PD: Målet är att leverera de första på den här sidan årsskiftet. Vi har bra resultat från vår sensor i laboratorium och ok resultat ute i verklig miljö. Vi ska göra de sista uppgraderingarna och ta de sista stegen från prototyp till tillverkning i liten skala. Det är några cykler till i vår relativt snabba produktutveckling. 


- Givet att allt går bra med lanseringen, vilka ser ni som de största utmaningarna i att sedan skala upp volymerna?

 • PD: Nyckeln är att hitta rätt partners för de olika applikationsområdena. Vi talar med några större bolag som kan hjälpa till med tillverkning som exempelvis Littelfuse. Med den typen av aktör kan uppskalningen gå relativt snabbt. 

  Vi kan komma upp i några tusen sensorer själva i egen regi så vi är inte oroliga över att kunna skala upp i det korta perspektivet.Ni har tidigare informerat om att det inte finns andra fungerande alternativ där mätningar kan ske i nätverk av sensorer och mäta den verkliga luften vi andas. De få stationer som finns på utvalda hustak i de största kommunerna räcker för lagkrav kring luftmätning, men det räcker inte som beslutsunderlag för infrastruktursatsningar eller mer direkt styrning av trafikflöden. 
- Kvarstår bedömningen att ni är först med denna lösning?

 • PD: Det är helt klart att det rör sig på marknaden och att det finns ett tidsfönster. De gamla teknikerna försöker närma sig och bli bättre. Det finns andra sensorer som vi fortfarande bedömer ligger lite efter. I takt med att det blir tydligare att behovet växer så blir det fler som är med och vill lyckas. Att det är flera som vill ta fram lösningar stärker oss i vår uppfattning att det finns ett stort behov och är en växande marknad.


- Kan kommuner leva upp till lagkrav kring luftmätning med enbart er lösning eller behöver de ha mätstationer parallellt?

 • PD: I de största kommunerna är kraven högst och där kommer det alltid att krävas en relativt kvalificerad (och dyr) referensmätstation som alltid kommer vara bättre än den typ av sensor som vi utvecklar. Där kan våra sensorer komplettera.

  På nivån under de största städerna så finns det kommuner som borde göra referensmätningar men som idag inte gör det. Det accepteras med hänsyn till den höga kostnaden för att investera i en mätstation. I dessa fall är vår lösning tillräckligt kostnadseffektiv och passar bra för att de bättre ska uppfylla lagkraven.

  Sedan finns även lagkrav på utredningar inför infrastrukturprojekt. I den typen av tillämpning passar också vår sensor in.


  Reglerna utvecklas i takt med ökade miljökrav och tekniska möjligheter. 


- Hur värdefullt bedömer ni att det kommer vara för potentiella kunder att kunna ta steget från stationer till att komplettera med er lösning?

 • PD: Det har hittills varit förhållandevis lätt att skapa det initiala intresset vilket bådar gott. För städer och kommuner som idag inte uppfyller lagkrav så ser vi det som ett naturligt steg.

  Kommuner och deras övervakning av luftkvalitet i städer är en av flera möjliga kundgrupper. Vi har även fastighetsägare som vill kunna visa att de är i ett område som har bra luft, som ett säljargument. Ventilationsindustrin har också uppmärksammat behovet att styra inflödet av luft till exempelvis när vindriktning och trafikmängd gör att nivån kvävedioxid är som lägst.

  Vi har börjat med fokus på smarta städer och kommuner men vi ser att förståelsen kring luftkvalitet ökar och nu när det är möjligt att koppla upp sensorer och jobba med ”big data” så öppnar det upp för nya kundgrupper inom den privata sektorn.Projektet Luft och Vatten IoT (LoV-IoT) är ett pågående Vinnovafinansierat projekt för digital miljöövervakning. Projektet leds av Göteborgs Stad med syftet att utvärdera olika lösningar. 
- Vilka viktiga reflektioner har ni gjort i projektet runt er sensors prestanda etc?

 • PD: En hel del av det som vi lärt oss både vad gäller benchmarking mot andra sensorer, benchmarking mot de större analysinstrumenten men också de olika och föränderliga behov som finns i städer kommer från det här projektet. I projektet ingår Svenska Miljöinstitutet IVL som gör referensmätningar för kommuner runt om i landet. Det gör att vi kan jämföra oss med dagens lösningar, de kemiska mätningar som görs samt jämförelse med referensstationer.

  Vi ser att vi inte kommer ersätta de dyra referensstationerna inom överskådlig tid och det har vi nog aldrig trott. Det skiljer sig i mängd av data, typ av data och noggrannhet. 

  Vi ser även att fönstret för våra lösningar finns kvar och ökar. Behovet är växande av att kunna mäta med många sensorer runt om i städer. Det är ett område som rör sig mycket nu både här och i Asien. Om bara några år så kommer det finnas många bra alternativ av sensorer så det är viktigt att komma ut snabbt. 


- Hur ser ni på möjligheten att utveckla tekniken för att närma sig dagens mätstationer?

 • PD: Produktutvecklingen framöver riktar in sig på att mäta flera gaser med samma sensor. För detta har vår grundteknik unika fördelar jämfört med andra sensorer. Det gör att vi närmar oss referensstationerna men det gör också att vi kan hålla avståndet till andra konkurrerande sensorer.Marknaden för mätning av luftkvalitet i städer uppgår till cirka 4 miljarder USD (2017)
- Hur stor del av denna marknad kan ni adressera med er befintliga sensor?

 • PD: Huvuddelen av denna marknad representeras idag av dyra mätstationer och passiva kemiska provtagningar där mindre än 10% utgörs av sensorer. Anledningen är att dagens sensorer inte klarar att både vara tillräckligt noggranna och samtidigt robusta för utomhusmätning och det är här vi kommer in. För vår första kvävedioxidsensor kan vi fylla det utrymme som finns och bidra till den önskan om ökad andel sensorer som marknaden efterfrågar. 
   
Insplorion samarbetar bl a med Littelfuse och AGM Batteries. Bildkälla: Insplorion.com, prospekt företrädesemission, maj 2019
Insplorion samarbetar bl a med Littelfuse och AGM Batteries. Bildkälla: Insplorion.com, prospekt företrädesemission, maj 2019


För utvecklingen inom batteriområdet har ni nyligen fått 9 mkr i EU-bidrag och anställt en dedikerad resurs. Ni bedömer att er patenterade teknik* är unik där ingen känd konkurrent ger kemisk information till styrsystemet. Insplorions batterisensor gör det möjligt att mäta direkt i batteriets kemi och därmed få en betydligt bättre mätnoggrannhet än vad som idag är möjligt. Det innebär i praktiken att framtidens energilager eller fordonsbatterier kan utnyttjas mellan 10-50 procent mer av sin laddning.
- Hur ser du på risken att tekniken inte visar sig hålla?

 • PD: Vi känner oss mycket bekväma med att tekniken kommer hålla och ge stor nytta för vissa typer av batterianvändningar. Ett exempel är specialbatterier där man har höga prestandakrav och är beredd att betala för det. Det ser vi till exempel för användningsområden inom industriella elverktyg, gruvindustri och flyg.

  Det tar tid att få ner kostnaden och komma ut i stora volymer i alla personbilar. För fordon blir specialfordon som ”last mile delivery” -elbilar, kollektivtrafik och supersportbilar möjliga  första steg.  
    


* Hållbara Aktier not: I juli beviljades Insplorions batterisensor patent i EU och Kina. Beskeden är mycket positiva för den framtida batteriaffären, i synnerhet som det är viktigt att ha ett starkt patentskydd vid alla typer av licensaffärer.


Marknaden på batterisidan är gigantisk exempelvis inom fordon och energilagring. Som en parallell till luftkvalitet har ni även här valt att arbeta tillsammans med en relativt liten aktör (AGM*) för att komma ut på marknaden med målet att i steg två teckna avtal med volymleverantörer. 
- Kan du kort sammanfatta de framsteg som skett från det att samarbetet med AGM inleddes 2016?

 • PD: Samarbetet inleddes med en mindre testserie där vi ville se att vår fiber inte påverkade batteriets grundprestanda när man gjorde detta i en kommersiell tillverkningsprocess utanför universitetet. Vi fick positiva besked och lärde känna AGM som en passande första kund. Även AGM upplevde att vår teknik passade för deras fokus på specialbatterier med höga prestandakrav. De första leveranserna av vår batterisensor kommer sannolikt att ske till AGM.


- Hur långt fram i tiden ligger en första lansering liknande den som sker på luftkvalitetssidan?

 • PD: Det vi gör nu inom vårt Eurostars-projekt är att ta fram ett fullt batteripack där sensor är integrerad i batterier och kopplade till ett batteristyrsystem. Det beräknas vara klart om cirka 2 år. Därefter kan vi börja sälja till slutanvändare. Vår säljprocess till batteritillverkare pågår dock parallellt, där AGM är vår första kund.

  Innan försäljning sker till slutanvändare kommer vi dock börja få data från till exempel ett projekt där vår sensor sitter i batteri uppkopplat i ett energilager. Data från riktiga applikationer kommer vi således ha innan de två åren men kommersiell lansering har den tidshorisonten.


* Hållbara Aktier not: Utöver samarbetet med skotska AGM Batteries så arbetar Insplorion med att licensiera ut tekniken till större aktörer. Bolaget har bland annat ett samarbete med Littelfuse som är världsledande inom kretskortsskydd.


Ni har 21 instrument ute på marknaden där er teknik används av forskare. Instrumenten säljs nu även utanför den akademiska världen. Utöver att denna försäljning ger direkta intäkter så bidrar den även till lite ”gratis” input för fortsatt utveckling av er teknik och kontaktytor mot forskarvärlden.
- Hur viktigt är fortsatt input från forskningen för Insplorion?

 • PD: Mätinstrumentförsäljningen kanske inte har samma potential som vår luftkvalitets- och batterisensor. Den har inte samma skalbarhet. Den har dock all möjlighet att fortsätta växa och står idag redan på egna ben. 

  Den stora nyttan är emellertid strategisk att plattformstekniken blir verifierad tack vare att vi får ut den hos akademiska kunder. Det blir ett verktyg för proaktiv produktutveckling men också att man testar tekniken på nya sätt vilket i sig kan ge idéer till nya volymapplikationer.


- Att marknaden öppnar upp sig bredare än tidigare, innebär detta att ni kan skruva upp tillväxtambitionerna för instrument? 

 • PD: Att vi nu börjar sälja till industrin för användning i deras produktutveckling är ett tydligt tecken på att tekniken mognar och att den blivit tillräckligt användarvänlig. Det är fortfarande så att vi säljer den som ett forsknings- och produktutvecklingsinstrument där säljprocessen är ny varje gång, för varje kund. Och då blir det inte samma skalbarhet som för luft- och batterisensorerna.

   

Avslutningsvis, vilka är dina topp-3 fokusområden under resten av året?

 • PD: Överst och på alla platserna hamnar att få färdigt vår luftkvalitetssensor både vad gäller teknik samt även att etablera några samarbeten till så de första referensförsäljningarna kommer på plats.
   
Läs hela inlägget »

Styrelseledamoten Vivianne Holm har köpt cirka 45000 aktier på kurs runt 70 kronor i Climeon.

Insidermönstret senaste halvåret är entydigt positivt och många köp har skett på nivåer över aktuell kurs.

Aktien är upp 3% senaste 12 månaderna men 40% upp under 2019.

Läs hela inlägget »

Veckan har medfört en hel del större kursreaktioner i de aktier som listas av hållbaraaktier.se. Eller vad sägs om
 

 • Milstolpe för SaltX via positiva resultat i pilotprojekt
 • Kvalitetsproblem i ChromoGenics
 • SolTechs produkter kan köpas via Vattenfall
 • Garo tecknar avtal med Vattenfall
 • Josab i avsiktsavtal om förvärv i Kina
 • Nytt patent för Insplorion

  Mindre kurspåverkan men ändå viktiga signaler från
   
 • Arc Aroma Pure som upprepar mål om positivt kassaflöde under slutet av H1 2020
 • Ecoclime tar strategisk referensorder med Stockholmshem 
 • Ytterligare en riktkurs för Nobina som signalerar potential
Läs hela inlägget »

Josab Water Solutions har tecknat ett avsiktsavtal avseende ett strategiskt förvärv för etablering på den kinesiska marknaden inom hantering av avloppsvatten (Waste Water Treatment). Förvärvet avser det Shanghai-baserade företaget Checoa Environmental Technology.

 • "Vi vill poängtera att Josabs nu två pågående projekt i Kina i detta skede är helt fristående från varandra, JV projektet, tidigare meddelat marknaden, och att de inte på något sätt står i konkurrens med varandra, snarare tvärt om", skriver Josab. 

Josab-aktien steg idag 13% och fortsätter således att svänga rejält. Under senaste månaden har kursen pendlat mellan 4,20kr och 7,40kr.

Checoa Environmental Technology startade år 2011, och arbetar främst mot mat och dryckes-, läkemedels-, kemikalie-, petrokemisk-, bil- och reservdels-, metall- och halvledarindustrin. Bolagets etableringsområde är östra delen av Kina där en stor del av den tunga industrin är lokaliserad. 

Nu när avsiktsavtalet är undertecknat kommer en fördjupad due diligence-process att ske. Parterna har preliminärt kommit överens om att Checoa skall teckna ett distributionsavtal där de har rätt att köpa Josabs material och produkter till sina egna lösningar. Vidare ska Checoas ägare äga rätt att köpa 2 miljoner aktier i Josab med bedömd affärsmässig rabatt. Josab ska samtidigt köpa 20 procent av Checoas aktier. 
Josab erhåller också en option att förvärva ytterligare 55 procent av aktierna i Checoa, totalt 75 procent, förutsatt att Josab skapar minst 15 miljoner kronor i finansiering för Checoas expansion av sina affärer.
 

Läs hela inlägget »

Efter sommarens kursturbulens så verkar kursen återigen ha vänt upp. Halvårsrapporten togs emot positivt och idag steg aktien ytterligare 5% på en nyhet att Vattenfall kommer erbjuda SolTechs produkter.

SolTech har skrivit ett samarbetsavtal med Kraftpojkarna AB för distribution av SolTech ShingEl och SolTech RooF. Vattenfall köper solenergiprodukter från Kraftpojkarna och kommer erbjuda sina kunder SolTechs produkter med start under kvartal 1 2020. Det framgår i ett pressmeddelande från SolTech.

Kraftpojkarna är Skandinaviens största systemdistributör inom solenergi, laddinfrastruktur och energilagring och förvärvades i mars 2019 av OKQ8.

VD Stefan Ölander i en kommentar:

 • Vi är mycket stolta över att Vattenfall nu väljer våra produkter och ser fram mot ett fruktbart samarbete med Kraftpojkarna och Vattenfall. Det är för tidigt att uttala sig om volymer, men det kan självklart bli ett positivt tillskott till Soltechs svenska försäljning.
Läs hela inlägget »

SaltX blev dagens kursvinnare med en uppgång på 53% efter att man meddelat om mycket lovande testresultat. Aktien var under 2016 och 2017 rejält haussad på förhoppningar om denna typ av positiva framsteg. I år är aktien upp 54% medan kursen är 42% lägre än för ett år sedan.

SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager på Vattenfalls anläggning i Berlin. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial, visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet. 

Det unika energilagret har testats och analyserats. Slutsatsen är att saltmaterialet och den tillämpade processen kan användas vid storskalig energilagring med hög verkningsgrad. Vidare har processen för laddning och urladdning av den termokemiska energin i materialet fungerat och repeterats. Nästa steg är att optimera processen för att öka verkningsgraden och fastställa en kommersiell design av energilagringskonceptet. 

"När jag träffade SaltX första gången 2017 insåg jag vilken potential bolagets teknik har. Resultaten från pilotprojektet bekräftar denna potential och jag tror att nanocoatat salt kommer att fylla en viktig roll i morgondagens hållbara energisystem. Tyskland saknar idag flexibilitet och behöver energilagring”, säger Markus Witt, VP Asset Management Business Area Heat, Vattenfall Wärme Berlin AG
 

Läs hela inlägget »

Ecoclime har under året släppt tre pressmeddelanden som avser bolagets verksamhetsområde Cirkulär Energi. Det har inte blivit någon kursreaktion på dessa men de visar på att man ligger långt framme på området med viktiga kunder/samarbetspartners och därmed bra referensprojekt. Detta är ett område där ekonomisk fundamenta (ökade driftnetton för fastighetsägarna) och successivt ökade lagkrav kommer göra att efterfrågan ökar. Marknaden enbart i Sverige är mycket stor.

Pressmeddelanden:

 • 19:e september 2019: Ecoclime kommer nästa vecka visa upp lösningarna i projektet Folkets Hus Vilhelmina där man har målet att minska tillförd energi med 70%. Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål. Ecoclime har totalentreprenaden, med ansvar för både projektering och genomförande. Det är ett samverkansprojekt som delfinansieras av bl a Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ecoclime.

  Här uppvisar bolaget således lösningarnas konkurrenskraft i en gammal fastighet medan avtalen med Stockholmshem och Skanska avser nyproduktion.

  Bakgrunden till ovan är att bolaget den 26:e april 2018 meddelade att "Avtal skrevs igår med Vilhelmina Folkets Hus om installation av Ecoclimes cirkulära energisystem. Ett projekt som totalt omfattar 21 MSEK i investeringar. Investeringar som görs i samarbete mellan Folkets Hus, Ecoclime och Länsstyrelsen och medfinansieras till 50% av EU;s regionala strukturfond (ERUF) där Ecoclime erhåller 12,4 MSEK. Ecoclime ska leverera återvunnen och förnybar energi omfattande cirka 1 GWh från systemet till fastigheten."
 • 10:e september 2019: Ecoclime har vunnit order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten, Evertherm SEW, i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen. 

  Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med över 50 000 lägenheter. Man uppför nu tre fastigheter om totalt 115 studentlägenheter i Enskede. De aktuella installationerna av Evertherm SEW bedöms vara den mest kostnadseffektiva lösningen för att uppnå energi- och klimatkraven i fastigheterna. I det aktuella projektet beräknas Evertherm reducera mängden köpt energi med mer än 25 kWh/m2/år. Det innebär att studentfastigheterna uppnår de högt ställda klimatkraven om maximalt 55 kWh/m2/år i energikonsumtion till såväl den lägsta investeringskostnaden som det högsta driftnettot, enligt de analyser som gjorts vid projekteringen. 

  Evertherm SEW har utvecklats under tre år i samarbete med bl a Skanska och fastighetsägare. Leveranserna inleds under hösten 2019. 
 • 8:e februari 2019: Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå vann igår undersökningen – Sveriges bästa NKI (nöjd kund index) för fastighetsprojekt med det högsta indexet 91, som uppmätts sedan tävlingen startade. 

  Ecoclime VD:s kommenterade:

  ” Vi är stolta över förtroendet att leverera Evertherm SEW till det vinnande projektet som med sin unika teknologi är det första i landet som återvinner mer än 90% av värmen från avloppsvattnet i fastigheten. .. Ecoclimes Evertherm SEW -system kom också tvåa i Skanskas GreenTech-tävling förra året”.


Ecoclimes mål är att 2021 nå en omsättning på 500 mkr med en rörelsemarginal på 15%. Under första halvåret omsatte bolaget 44 mkr med en rörelsemarginal på 4%. Tillväxten var 40%. Det område som gått starkast i år är fastighetsautomation där bolaget ligger långt framme.

Bolaget hade per halvårsskiftet en nettokassa på 40 mkr. Aktuellt börsvärde är cirka 190 mkr. Hållbaraaktier.se har med Ecoclime i portföljen och även eget ägande. Kursutvecklingen i år har varit svag (-14%) vilket vi bedömer inte alls speglar underliggande utveckling, långsiktig potential och finansiell stabilitet.

Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se steg under första halvåret med hela 34%. Därefter har börsen generellt varit lite mer skakig även om senaste perioden varit positiv. Totalt sett har de "hållbara" bolagen gått ner 4% under andra halvåret.

Hur har då insynspersoner agerat under denna lite mer osäkra period?

Insynspersoner har gjort affärer i 34 av bolagen. I hela 26 av dessa (76%) är värdenettot av köp/försäljning/teckning positivt.  Detta får ses som en positiv indikation och mer om detta återfinns i Hållbara Aktier Premium.

 

Läs hela inlägget »

Insiders i de aktier som listas av hållbaraaktier.se fortsätter vara positiva trots det lite mer svängiga börklimatet och den starka uppgången under första halvåret. I 76% av bolagen med affärer har värdet av köp överstigit försäljningarna under perioden 1 juli-13 september.

Vi noterar att det varit ett positivt netto i samtliga bolag som ingår i Hållbara Aktiers portfölj (undantag Arise där ingen affär ägt rum). 

Noterbart i övrigt är positiv balans i Binero som gjort en stor avyttring under perioden, Billerud som nyligen offentliggjorde en stor skogsaffär samt Parans och ChromoGenics som nyligen genomfört inte helt problemfria nyemissioner. Även i Eco Wave Power som har haft en minst sagt svag start på börsen, har nettot varit positivt.

Insynspersoners agerande i mindre bolag är en parameter att beakta i analysen. Det finns givetvis många olika anledningar till en affär men ett positivt netto får anses som en positiv signal.

Tabellen i sin helhet med värdenettot i kronor under andra halvåret. Källa: Finansinspektionens Insynslista.

 

Läs hela inlägget »

Parans meddelar att bolaget erhållit en order på Paranssystem värd 2 mkr. Slutkunden är ett energibolag som uppför en ny kontorsbyggnad som sitt huvudkontor i en större indisk stad. Systemen skall levereras redan under slutet av Q4 i år.

Aktien som de senaste 12 månaderna sjunkit rejält gjorde ett lyft på 11% baserat på nyheten. Börsvärdet är 67 mkr. 

I slutet av augusti meddelades att bolaget kommer utöka testerna i en Ikea-butik. I kvartalsrapporten den 22:a augusti framgick att offerstocken var uppe i 58 mkr samt att man indikerade att ett samarbetsavtal i Kina kan komma under hösten. Kanske är vindarna på väg att vända för Parans efter de senaste årens svaga kursutveckling?

Läs hela inlägget »

Josab Water Solutions har sedan i februari försökt komma fram till ett avtal med Beijing Win Fortune Technologies Ltd, samt Global Green Development Capital China Co. Ltd, avseende en etablering på den kinesiska marknaden av Josabs ekologiska Aqualite™ teknologi. Parterna har efter intensiva förhandlingar kommit fram till att man vill fördjupa samarbetet ytterligare, varför förhandlingarna har utvecklats till att man nu diskuterar att etablera ett gemensamt bolag för den kinesiska marknaden.

Josab meddelar att: "Även om vi är nöjda med förhandlingarna om ett fördjupat samarbete genom ett gemensamt bolag så kommer det att innebära en ökad komplexitet i genomförandet."

Kursen har gått starkt under året och även innan dagens nyhet baserat på förväntningar om ett rejält avtal. Med dagens nyhet om att detta inte uppnåtts utan att man nu ska försöka hitta andra samarbetsformer än vad som tidigare var tänkt så innebär det att osäkerheten ökar och förväntad tidpunkt för positivt kassaflöde flyttas fram i tiden. En negativ kursreaktion får anses som befogad även om storleken -27% under dagen nog får anses som oväntat stor med tanke på att avsikten är att fördjupa samarbetet. Den stora nedgången skedde under stor omsättning.

Josab har gått upp 132% i år och 69% de senaste 12 månaderna. Noterbart är att insynspersoner varken köpt eller sålt sedan början av 2018.

Läs hela inlägget »

Affärsvärlden fortsätter att ha en negativ syn på Climeon. Den 13 september förra året presenterade man en säljrekommendation och idag var det dags igen. Kursen sjönk idag  8% till 66kr. Efter förra årets säljrekommendation sjönk aktien från cirka 80 kr relativt stabilt ner mot bottennivån 45,60 kr i slutet av december. 

Under senaste året har det hänt en hel del positivt i verksamheten vilket speglas bl a i andra artiklar av hållbaraaktier.se. Aktiekursen har som högst varit uppe i 115 kr men fallit tillbaka efter kvartalsrapporter som visat på att kommersialiseringen tar längre tid än väntat. 

Insidermönstret är entydigt positivt det senaste halvåret.

Läs hela inlägget »

Börsintroduktionen av vätgasbolaget Metacon är en av de mest lyckade under det senaste året. Aktien introducerades på kursen 35 öre i oktober 2018 och har efter toppnoteringen 2,29 kr i våras kommit ner och planat ut runt 1,10 kr. Verksamheten har tagit några kliv i rätt riktning och man närmar sig kommersialiseringsfasen.

Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Runt om i världen ökar aktiviteterna inom vätgasområdet. Noterade svenska bolag inom området är utöver Metacon PowerCell, Cell Impact och myFC

Metacon har kortsiktigt en god finansiell stabilitet efter erhållna EU-bidrag och vårens nyemission som tecknades till hela 304%. Bolaget räknar med att detta har säkrat kapitalbehovet till och med 2020. Metacon har tecknat flera intressanta samarbetsavtal och ser ljust på framtiden. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Chris Törnblom.

Metacon i korthet:

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder.

Metacon etablerades i Karlskoga 2011 och är sedan 2013 majoritetsägare i grekiska Helbio. Helbio är en avknoppning från universitetet i Patras. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

VD Christopher (Chris) Törnblom har erfarenhet av entreprenörskap, investeringar och företagsutveckling i ett flertal länder, däribland USA, Storbritannien, Tyskland och Sydafrika, samt ett etablerat kontaktnät i den internationella finansmarknaden. Chris äger cirka 2,3 miljoner aktier i Metacon.
 

Intervju med Chris Törnblom,
VD Metacon, 190904


Under året har Metacon bland annat genomfört en kraftigt övertecknad företrädesemission, etablerat samarbetsavtal i Japan, erhållit order på flera marknader och ökat ägandet när dotterbolaget Helbio genomförde en lyckad emission. 
- Vad i årets utveckling skulle du vilja lyfta fram som mest betydelsefullt?

 • Chris Törnblom (CT): Självfallet så väger den kraftigt övertecknade nyemissionen tyngst. Den har gjort att vi har resurser att öka takten i Japan och på övriga marknader, samt att vi kunnat öka vårt ägande i Helbio i samband med deras emission. Det gör att vi där har de finansiella resurserna att bygga upp produktion och effektivt slutföra produktutvecklingen av det mindre värmesystemet.


Metacon AB är moderbolag i en företagsgrupp med ett helägt dotterbolag i Japan och en majoritetsandel i ett grekiskt bolag, vilket i sin tur äger samtliga aktier i det rörelsedrivande bolaget Helbio S.A. 
- Kan du utveckla hur organisationen ser ut?

 • CT: Ledningen av bolaget sker i Sverige och delvis Grekland som är att betrakta som vårt ”Global Operations Center”. Vi är 3 operativa personer i Sverige. Vi har precis anställt en COO (Chief Operating Officer) som kommer få ta över mer och mer av det operativa ansvaret. Till en början blir hans fokus främst på norra Europa samt stötta uppbyggnaden av produktionen i Grekland. 

  I Helbio är vi cirka 13 personer som främst arbetar inom produktutveckling och produktion. Sedan har vi ett helägt dotterbolag i Japan med fyra medarbetare som arbetar med försäljning och administration.

  Helbio har nyligen flyttat till nya lokaler där vi nu kommer färdigställa och leverera ut flertalet enheter under hösten och inpå vintern. Vi har i de nya lokalerna möjligheten att successivt bygga upp produktionskapaciteten till ett par hundra enheter per år. 

  Det är viktigt att understryka att vi fortfarande är i en utvecklingsfas där vi närmar oss en slutgiltig produkt. Tanken med de enheter vi har sålt är att kunna få den sista feedbacken för att kunna gå från utveckling till en robust kommersiell produkt.
Organisation Metacon. Källa Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019. Ägandet i Helbio har ökat lite sedan dess.
Organisation Metacon. Källa Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019. Ägandet i Helbio har ökat lite sedan dess.


Metacon har sedan 2012 investerat i patenterad teknik för effektiv reformering av vätgas ur kolväten, utvecklad i det majoritetsägda grekiska dotterbolaget Helbio. Bolaget kommer inklusive den senaste emissionen ha investerat cirka 70 mkr i Helbio och då ha ett ägande på knappt 60%. 

- Hur ser ni på långsiktig ägarandel i bolaget?
 • CT: Målet är att vi på sikt ska integrera hela Helbio. Vi får ta det successivt och använda våra resurser balanserat med tanke på övriga aktiviteter. 
   
Metacons produkter konkurrerar med ett antal tillverkare av vätgasreformers i olika storleksklasser och nivåer av teknisk utveckling. De viktigaste konkurrensfaktorerna utgörs av graden av utbytet av vätgas från råmaterialet, behovet av tillförd energi, underhållsbehov samt kapitalkostnader hänförliga till investeringen. 
- Hur ser du på konkurrenssituationen inom de områden som ni prioriterar?
 • CT: Vår patenterade katalytiska process är mycket energisnål och vi bedömer att den är konkurrenskraftig gentemot andra framställningsmetoder av vätgas. Vår metod är kontinuerlig jämfört med produktion av vätgas genom Elektrolysörer, och om den skall vara ”grön” bör i huvudsak komma från sol- alternativt vindelektricitet som alla vet är intermittenta energikällor. Alternativa metoder ser jag som bra komplement till vår metod. Tanken är att vi ska kunna framställa vätgasen lokalt med befintlig infrastruktur, i många länder finns finmaskiga gasnät där vi kan koppla på våra vätgasgeneratorer. 

  Konkurrensen för våra mindre kraftvärmesystem kommer framför allt vara traditionella värmepumpar. Vad avser våra kraftenheter för elproduktion, hoppas vi kunna ersätta olika typer av små diesel- och bensindrivna generatoraggregat, som idag används för att få tillgång till el i strömlösa områden och för reservkraft, eller för att ladda batterier.
- När räknar ni med att ha en färdigutvecklad och certifierad produkt?
 • CT: Målet vi har satt är att vara framme i slutet av Q1 nästa år. Det är dock svårt att säga exakt med tanke på att man alltid vill göra ytterligare förbättringar av produkten.

- Hur ser du på riskerna att tekniken inte håller?
 • Jag anser att största delen av teknikrisken redan är absorberad. Vi har precis avslutat EU-projektet Prometheus 5 inom ramen för Horizon 2020 där vårt mindre kraftvärmesystem testades på olika sätt. I det stora hela så klarades de krav som hade ställts upp. Det understryker funktionaliteten i vår teknik. Vi har nått ett läge där vi nu komfortabelt kan säga att tekniken fungerar.

(kommentar Hållbaraaktier.se: I och med att projektet slutfördes med framgång kunde Helbio i augusti erhålla den sista delen av bidragsbeloppet på 1,2 MEUR)
 
Metacons kärnverksamhet är baserad på unika, patenterade teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol. Bildkälla: Metacon.se.
Metacons kärnverksamhet är baserad på unika, patenterade teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol. Bildkälla: Metacon.se.
Bildkälla Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019
Bildkälla Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019


Under 2018 startades ett projekt i England där Metacon tillsammans med industrigiganterna GE och Daimler deltar. Målet är att kommersialisera komponenter från fordonsindustrin och bygga ett kombinerat värme och elsystem på stationär basis.
- Hur är status på det projektet?

 • CT: Projektet är avslutat och en rapport kommer inom kort. EU måste först avlägga sin officiella rapport innan vi kan informera.


Vätgasmarknaden uppgår till cirka 100 miljarder USD och bedöms växa cirka 8 procent de kommande åren. 
- Vilka delar av marknaden räknar ni med blir de viktigaste för Metacon de närmaste åren?

 • CT: Japan är för oss en viktig marknad och där har vi redan en organisation och bygger även upp ett tekniskt samarbete. Tyskland är också onekligen en intressant marknad för oss. Vi kan även lägga till Sydkorea där vi fått en order. Japan, Tyskland, Sydkorea och USA (Kalifornien) är de största vätgas-marknaderna, även Kina börjar växa fram.

  Produktmässigt är det just nu fokus på CHP (kraftvärmesystem som generar både el & värme) och APU-marknaden (back-up till primär energikälla) men vi jobbar även intensivt för att komma in på tankstationsmarknaden där vi kan leverera vår unika reformer. 


(kommentar Hållbaraaktier.se: CHP: Combined Heat and Power, APU: Auxiliary Power Unit)
 

Illustrationen ovan visar en komplett vätgastankstation, där Metacons reformer är den centrala enheten. Bildkälla Metacon.se, företrädesemission april 2019
Illustrationen ovan visar en komplett vätgastankstation, där Metacons reformer är den centrala enheten. Bildkälla Metacon.se, företrädesemission april 2019


Den senaste emissionen har ni bedömt ska täcka kapitalbehov till och med 2020.
- Har ni kommunicerat någon bedömning för när ni räknar med att ha positivt kassaflöde?

 • CT: Vi gör enbart korta prognoser och tycker det är för tidigt att kommunicera mål för när kassaflödet kan bli positivt. Det vi kan se är att vi nu fyllt på kassan och gjort våra investeringar i Helbio så det gör att både vi själva och Helbio har bra likviditet. Helbio gynnas även av de EU-bidrag och andra lokala bidrag som erhållits, och som kommer betalas ut över tid.  


Vilken är din vision av Metacon om 5 år?

 • CT: Vi ska då vara en ledande aktör på den globala vätgasmarknaden med den tekniken vi har. Våra produkter ska vara installerade på en bred basis, lite som dagens värmepumpar. Och att vi verkligen kan bidra till en positiv miljöpåverkan.

  En anledning att Metacon och vår teknik är så pass intressant just nu och att vi får mer och mer uppmärksamhet, är att allt fler börjar inse att man måste börja investera och stimulera den här typen av teknologi om vi ska nå målen i Paris-avtalet och andra lokala klimatmål. 


Avslutningsvis, vilka är dina topp-3 fokusområden under resten av året?

 • CT: 1. Absolut Japan. Vi har som tidigare annonserat en pågående diskussion med en stor industrikoncern som vi hoppas kunna bygga affärer med, av väsentlig art. 

  2. Stödja Helbio i uppbyggnaden av produktionskapacitet och se till att pågående leveranser kommer ut på ett bra sätt så att vi kan nå en produkt som kan produceras i stor skala.

  3. Öka marknadsbearbetningen i norra Europa och framför allt Tyskland.

------
Läs hela inlägget »
Hållbaraaktier.se bedömer att Metacon är långsiktigt intressant. Nedan faktorer är positiva:
 • Metacon har stabila finanser något år framåt.
 • Bolaget verkar successivt ta steg framåt, utan större bakslag. Samarbetsavtal i Japan och projekt med giganter som GE och Daimler indikerar att bolagets patenterade teknik är konkurrenskraftig. Nyheter från detta projekt kommer inom kort.
 • Kommersialiseringen kan, om det går bra, ta rejäl fart under nästa år. Innan dess kan väsentliga samarbetsavtal etableras som skulle kunna innebära rejäla intäkter. 
 • Bolaget har funnits i Japan några år och gör framsteg. Japan har kommit långt på området. Vätgas ökar i intresse både där och globalt. Området kommer få mycket publicitet i samband med OS 2020 i Japan. Adresserbar marknad är mycket stor och starkt växande på de huvudmarknader bolaget identifierat.
 • Kursmässigt har den korta historiken visat på att det finns ett stort intresse för bolaget. Detta har periodvis gett snabb kursstegring och även en kraftigt övertecknad emission. 
 • Ledningen har stort eget aktieägande.


I den andra vågskålen finns 

 • Bolaget är fortfarande i en utvecklingsfas och har en bit kvar till stabilt positivt kassaflöde.
 • Det är en liten organisation som verkar på många olika marknader med den utmaning och sårbarhet som detta medför.
 • Det händer mycket på området förnybar energi och vilka lösningar som kommer ut som vinnare är osäkert. Det talar för riskspridning både bolagsmässigt och tidsmässigt.
   

Vi har redan ett vätgasbolag i portföljen, Cell Impact, som vi bedömer ligger lite närmare rejäl kommersialisering än Metacon. Det får räcka i nuläget. Vi anser att Cell Impact och Metacon är snäppet mer intressanta än börsens två andra vätgasrelaterade bolag PowerCell och myFC.
 

Läs hela inlägget »

Ett axplock av positiva respektive negativa nyheter under inledningen av denna vecka:
 

Läs hela inlägget »

Cell Impact tar plats i Hållbara Aktier-portföljen till fredagens slutkurs 4,51 kr. Mer om bakgrunden till detta framgår för Premium-användare och publiceras senare publikt på denna sida.

Portföljen som startade 190319 med 100.000 kr har stigit till 123.299 kr. Uppgången på dryga 23% kan jämföras med OMX All-Share Cap GI som stigit 3,7% under samma period. Portföljen har nu en kassa-andel på 29% vilken är relativt hög och ska ses i ljuset av den ökade osäkerheten på börsen.

Portföljens innehav har den senaste månaden fallit tillbaka mer än genomsnittet för hållbara aktier och börsen som helhet. Reaktionen på några rapporter har varit negativ. Vår bedömning av de bolag som ingår i portföljen har emellertid inte ändrats avseende långsiktig potential och kortsiktig finansiell stabilitet. Att sprida ut köpen över tid via månadssparande eller liknande är att rekommendera för att minska risken.

Några gemensamma aspekter för bolagen i portföljen är

 • Konjunkturokänsliga 
 • Megatrender som stöttar
 • Värdering som inte dragit iväg
 • Tydliga framsteg i verksamheten senaste året
 • Finansiell ställning som borde göra att osäkra nyemissioner undviks under året
Läs hela inlägget »

Premium

Lite mer, lite snabbare, lite djupare

Portfölj

Portföljens aktier ska ses som tips för fortsatt analys och egna beslut. 

Nyhetsbrev / info:

Senaste intervju:

2019 > 09

Absolicon & Insplorion

Hållbaraaktier.se har intervjuat Joakim Byström, VD i solenergibolaget Absolicon samt Patrik Dahlqvist, VD i sensorföretaget Insplorion. Två bolag som nu ökar takten i sin kommersialisering.

Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Flera av de noterade vätgasbolagen har utvecklats starkt. Hållbaraaktier.se har intervjuat Metacons VD Chris Törnblom.

Det finns en historisk tendens att rapporter som tas emot positivt av marknaden följs av en bra kursutveckling även efter den initiala kursreaktionen. Detta berörs i denna artikel som även listar de "hållbara" aktier där kvartalsrapporten togs emot positivt av marknaden.

Annons

Annons

Annons

Valda tips & nyheter om hållbara aktier

2019 > 09

Hållbaraaktier.se tar in Absolicon i portföljen till dagens slutkurs 151 kr.

Nedan listar vi en del av det som vi anser talar för kursuppgång respektive nedgång i 12-månadersperspektivet

Positivt: 

 • Dagens ramavtal på cirka 40 mkr, det andra på kort tid, visar att intresset för bolagets lösningar är stort och seriöst. Börsvärdet på cirka 230 mkr är inte högt i förhållande till den potential till hög försäljning som nu visar sig vara realistisk.
 • Det stora intresset runt bolagets företrädesemission, som övertecknades 12 gånger, bådar gott inför framtida kursutveckling och eventuella finansieringsbehov.
 • Bolagets nu kraftfulla fokus på att sikta brett i sin marknadssatsning är intressant. Samtidigt är chansen relativt god att någon av redan pågående förhandlingar/diskussioner kommer resultera. Man har gjort en tydlig förändring av bolaget från forskning/utveckling till försäljning.
 • Möjlig marknad är mycket stor och affärsmodellen i sig innebär att det inte enbart blir engångsförsäljningar. Intäkter från licens samt material lär göra att det tickar in pengar långsiktigt. Alla delar av affärsmodellen bedöms kunna ha höga bruttomarginaler och vara delvis repetitiva.
 • Pulsen i bolaget känns hög och VD personifierar detta.
 • Det finns goda möjligheter till ytterligare bidrag i form av exempelvis det man nu sökt via Eurostar. Bolaget har många potentiella akademiska partners som söker bidrag till gemensamma projekt.
 • Nya regleringar, subventioner och kundkrav på klimatneutrala lösningar kommer gynna bolaget.
 • VD har ett stort ägande

Negativt (eller potentiellt negativt):

 • Vi har ingen uppfattning eller indikation på att de två tecknade ramavtalen inte skulle bli av enligt plan. Dock är det icke bindande ramavtal vilket innebär att det kvarstår en osäkerhet. 
 • Bolaget kan eventuellt ha behov av ny finansiering under det närmaste året med tanke på att man via den utökade satsningen ökar kostnadsbasen.
 • Att det inte tagit fart i Kina ska nog inte överdrivas som negativ faktor då det verkar vara av politiska skäl. Motsatsen hade dock platsat i den positiva vågskålen.
 • Det är långa processer att sälja en produktionslina för 40 mkr och beslutströskeln är relativt hög. Bolaget skulle nog vinna på att hitta finansieringslösningar för att få till stånd ytterligare försäljningar. 
 • Insynshandeln präglas av VDs försäljning av teckningsrätter i samband med sommarens företrädesemission. Emissionen var emellertid garanterad av bl a VD så det ska nog inte ses som en signal överhuvudtaget.


Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter - men gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer.

I intervjun kom det fram mycket matnyttigt. Vi exemplifierar den passion som präglar bolaget med några av de lite mer generella uttalandena:

"För vår del har vi hållit på otroligt länge med det här området och startade det första projektet redan 2002. Nu känns det som att alla satsningar vi har gjort under åren är på väg att bära frukt."

¨Nu har vi målsättningen att gå från 5000 till 50000 kontakter, att berätta för så många som möjligt vad vi håller på med. Det är en liten omväg till det som är vårt slutmål att sälja produktionslinor. Men vi ser att det är en allmän kunskap om det här området som behövs och då kommer även investerare och slutkunder att komma fram."

Enligt policy meddelar vi när Hållbara Aktier-teamet och/eller närstående äger aktier i ett bolag som rekommenderas. Så är fallet här.

Läs hela inlägget »

Nobinas rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret var stabil. Aktien steg 2% under rapportdagen.

 • Nettoomsättning +14% jämfört med motsvarande kvartal föregående år
 • Resultat per aktie + 31%
 • Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital +21%

​​​
Från rapportens VD-kommentar vill vi lyfta fram följande 

"Vi ser samtidigt fram mot att vinna nya kontrakt i samband med de stora anbudsvolymer vi står inför under kommande kvartal i framför allt Sverige och Danmark. Då vi har få egna kontrakt som löper ut ser vi goda möjligheter att addera marknadsandelar och öka Nobinas tillväxt."

I samband med rapporten intervjuades även VD Magnus Rosén av Nyhetsbyrån Direkt och sa då bland annat att man kände sig redo att ta nya steg på förvärvssidan. 

Marknaden har reagerat positivt på Nobinas två senaste rappoter. Positiv reaktion brukar ofta vara en positiv indikation på framtida kursutveckling. Insidermönstret är entydigt positivt under året.

Sammantaget bedömer Hållbaraaktier.se att det finns fortsatta goda möjligheter till viss kurstillväxt i kombination med hög direktavkastning, just nu 6,4%. Bolagsrisken är mindre än de flesta övriga av de som listas av Hållbaraaktier.se. Nobina ingår i Hållbaraaktier.se portföljen.

Läs hela inlägget »
I SvD Näringsliv 190928 så handlar huvudartikeln om att elbilspionjären Wan Gang spelat en avgörande roll för att sätta Kina i förarsätet när det gäller framtidens energiförsörjning. Nu talar han om att vätgasområdet bör prioriteras. Subventioner styrs om till vätgas i stället för elbilar.

Segmentet noterade vätgasrelaterade bolag består av Cell Impact, Cortus Energy, Metacon, myFC och Powercell. Aktierna i segmentet har i genomsnitt stigit med 62% i år och 48% senaste 12 månaderna.
 
 • Metacon erhöll 190927 en order på 2,3 mkr till japanska Futamura, enligt ett pressmeddelande. I intervju med Hållbaraaktier.se sa VD Chris Törnblom att den japanska marknaden låg överst på hans topp-3 fokus under hösten.

  Gårdagens order kommenterades så här av den japanska dotterbolags-VDn:
  ”Denna beställning är ett genombrott och inleder ett ömsesidigt fördelaktigt avtal som ingås av och mellan Futamura och Metacon KK för att utveckla och implementera tekniska lösningar för en ren, säker och prisvärd energiframtid, och realisera potentialen för vätebaserade lösningar”

  Aktien steg 7% på nyheten och har stigit 57% i år.
   
 • Pareto höjde riktkursen för PowerCell till 105 kr vilket framgår i Paretos marknadsbrev 190927. Aktien har gått upp 207% i år.
   
 • Cell Impact har stigit 14% i år. Hållbaraaktier.se tog 190831 in Cell Impact i portföljen med följande motivering:

Nedanstående fyra faktorer anser vi vara positiva för framtida kursutveckling:

 1. I pressmeddelandet 190829 angående samarbetet med NKC gjorde vd Per Teike följande kommentar: "Att en större japansk underleverantörer till fordonsindustrin både vill investera och fördjupa samarbetet med oss är en stark indikation på att vi är på rätt väg. Vi har lärt känna NKC som en bra samarbetspartner i ett pågående projekt. I förlängningen ser vi möjligheten att med NKCs breda industriella kunnande, och djupa relationer inom fordonsindustrin, intensifiera våra säljaktiviteter mot de internationella fordonstillverkare som nu satsar miljardbelopp på att utveckla fordon baserade på vätgasteknik."

  Hållbaraaktier.se bedömer det som mycket positivt att Cell Impact har framgångar på den japanska marknaden som ligger långt framme inom vätgasområdet. 
 2. Den företrädesemission som genomfördes i våras övertecknades med 239%. Den innebär att det finns ett gediget intresse för bolaget och har skapat finansiell stabilititet. 
 3. Den senaste kvartalsrapporten visar på att såväl intäkter, resultat som kassaflöde utvecklas åt rätt håll.
 4. Intresset för vätgas och bränsleceller ser ut att öka. Exempel på detta är Bosch samarbete med PowerCell, Cummins förvärv av Hydrogenics och att utvecklingen inom vätgasområdet är högt på den politiska agendan (ex G20-mötet i Japan).
De analyser av andra som vi tagit del av är positiva till Cell Impact. Analysguiden angav exempelvis en riktkurs på 9,40 kr i en uppdragsanalys daterad 190829.
 
 • Segmentets "svarta får" under året är myFC som sjunkit 66%. Positivt är dock att bolaget noterat en uppgång med 14% senaste 3 månaderna efter att man fått ny ledning på plats och strukturerat om verksamheten.
   
 • Avslutningsvis kan man räkna in Cortus Energy i segmentet vätgasrelaterade bolag. Produktgasen från WoodRoll® har ett unikt högt vätgasinnehåll (60%) vilket ger möjligheter att producera förnybar vätgas till en mycket
  konkurrenskraftig kostnad. Cortus Energy har stigit med 95% i år. Om Höganäs driftssätts enligt plan och allt visar sig fungera så är det nog bara en tidsfråga innan stora order kommer in vilket i så fall skulle tydliggöra en långsiktigt mycket stor potential.
Läs hela inlägget »

På länken kan Premium-användare ta del av hur Hållbaraaktier.se ser på 

Läs hela inlägget »

Världen står inför ett behov av en snabb transformation från olja, gas och kol till förnyelsebar energi. Absolicon är ett av de företag som har teknologi för denna transformation. Den potentiella marknaden är gigantisk. 

Absolicons företrädesemission i somras övertecknades 12 gånger och bolaget trappar nu upp marknadssatsningen. I juli erhölls ett ramavtal på en produktionslina till Sydafrika. Även om avtalet är icke bindande så är det positivt med konkreta kommersiella steg framåt. Bolaget upplever att intresset är stort och har flera pågående diskussioner. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Joakim Byström.

Absolicon i korthet:

Absolicon är ett solenergiföretag specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Bolaget marknadsför solfångaren, en komplett produktionslina och material till solfångare. Absolicon äger även 50% av bolaget Solar++ som levererar soldrivna kompletta processlösningar till industrin. 

Joakim Byström är grundare och VD. Hans aktieinnehav uppgår till cirka 479000 aktier.

 

Intervju med Joakim Byström,
VD Absolicon, 190923

Under året har ni bland annat tecknat ett ramavtal om 40 mkr, genomfört en företrädesemission som övertecknades hela 12 gånger samt stärkt upp organisationen som gör att ni för första gången har de resurser som krävs för att marknadsföra era solfångare och produktionslinor. Ni har nya samarbetsavtal med de stora aktörerna Uniper och Sweco
- Finns det något du skulle vilja lyfta fram lite extra när det gäller årets utveckling?

 • Joakim Byström (JB): Omställningen vi har gjort till att bli en säljande organisation, att vi har lyckats rekrytera och organisera om från att vara ett forskande bolag till att vara ett säljande bolag. Det har gått bra även om det varit lite besvärligare än man kan tro. Vi känner oss klara med omställningen. Mycket av det ingenjörerna nu gör är att stötta säljarbetet med simuleringar och beskrivningar.

  Det känns verkligen att världen i stort nu uppmärksammar behovet av omställning från fossila bränslen till solenergi. Enligt oss finns det ingen annan energikälla än solen som har chansen att ersätta fossila bränslen i tillräcklig omfattning. Det andra vi hela tiden försöker lyfta fram är att det inte är elektriciteten som är utmaningen utan värmen. Exempelvis är det vid tillverkning av ett par jeans endast 15% av energiförbrukningen som avser elektricitet och 85% värme. Det här är inte allmänt känt.

  För vår del har vi hållit på otroligt länge med det här området och startade det första projektet redan 2002. Nu känns det som att alla satsningar vi har gjort under åren är på väg att bära frukt.
Solfångaren T160. Bildkälla Absolicon.se.
Solfångaren T160. Bildkälla Absolicon.se.


Solfångaren T160 har världens högsta optiska verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg och är den enda i världen med Solar Keymark-certifiering*.
- Hur bedömer ni att tillverkningskostnaden ligger till jämfört med konkurrenterna?

 • JB: Vi har lyckats sänka tillverkningskostnaden väsentligt jämfört med det som tidigare har varit branschstandard. De priser vi använder nu är 30-40 procent under det man tidigare ansåg att tekniken borde kosta. Vi ser även att man skulle kunna göra produkterna ännu billigare än vad som är möjligt med den kvalitetsnivån som vi har. Det är hela tiden en avvägning mellan prestanda och tillverkningskostnad.

  I princip finns det knappt några konkurrenter som har ett liknande erbjudande. Vi hade gärna sett att det fanns ett antal konkurrenter som hjälpte till att få igång marknaden.


(* Hållbara Aktier not: certifieringen Solar Keymark är en viktig kvalitetsstämpel som även berättigar solfångaren subventioner på många marknader.)


Kundernas ROI ligger mellan tre och sex år beroende på bland annat marknad och applikation där ni erbjuder lösningar både inom fjärrvärme, solvärme och solkyla.
- Inom vilka av dessa områden finns det störst volym med kort ROI?

 • JB: Senaste 18 månaderna har vi fått en ny förståelse för energimarknaden i utvecklingsländer. Där har man ofta mycket höga energikostnader vilket håller tillbaka industriutvecklingen. Vi arbetar både i Indien och Kenya och har tidigare fått avtalet i Sydafrika där energikostnaderna är höga. Om vi tar Kenya som exempel hamnar vi på 3 års återbetalningstid när vi ersätter olja med solvärme.

  Vi har tidigare inte engagerat oss i Afrika generellt för att vi vet att det kräver mycket av organisationen. Vi har varit lite avvaktande. Men det släpper mer och mer i takt med att vi ser hur bra erbjudandet blir och vilka stora problem vi kan lösa. I Europa där man har billig naturgas blir det längre återbetalningstider. I Afrika där man har dyr olja blir det korta.


- Upplever ni att kravet på kort ROI minskar i takt med att CO2-medvetenheten?

 • JB: Fortfarande sätter man inte miljön före ekonomin. Vi har fortfarande inte märkt att avkastningskraven minskar.Från att varit ett bolag inriktat på forskning och utveckling har Absolicon ställt om så att hela organisationen skall vara säljande. Ni rekryterar nu fler säljare och konsulter med uppgift att öppna fler marknader. Ni växlar upp metoder för att hitta potentiella kunder till större volym och har tagit fram digitala hjälpmedel för att stötta försäljningen. Att köpa en produktionslina för 40 mkr är emellertid ett stort beslut.
- Utvärderar ni några lösningar (finansiering etc) för att göra beslutströskeln lite lägre?

 • JB: I Kenya har vi lyckats bra med tanke på att vi fått biståndspengar för att bygga en pilotanläggning. Det är något vi tittar på att ha som strategi att samverka med internationella organisationer.

  Samtidigt blir vi kaxigare och kaxigare på Absolicon. Vi tänker att en potentiell kund ska kunna bestämma sig utan att vi ska behöva bevisa oss i den lokala marknaden. Att vi kan hitta den typen av aktörer som förstår att det som fungerar i ett annat land även fungerar hos oss. Vi vill undvika att behöva bygga pilotanläggningar som sedan ska utvärderas. Det tar för lång tid. Vi måste ha in aktörer som bestämmer sig för att skriva ett ramavtal med oss och som har finansiering för en produktionslina. Med det på plats kan vi sedan tillsammans göra demoinstallationer och börja utveckla marknaden.


- Ökar ni parallellt även satsningen på egen slutkundsförsäljning av solfångare?

 • JB: Nej, vi fokuserar mest på produktionslinesidan. När det gäller egen försäljning så är det framför allt fjärrvärme i norra Europa som gäller.


 

Avtal & förhandlingsläge juni 2019. Källa: Absolicon.se, prospekt företrädesemission juni 2019.
Avtal & förhandlingsläge juni 2019. Källa: Absolicon.se, prospekt företrädesemission juni 2019.


Ni har många pågående affärer om försäljning av produktionslina. I juni informerade ni om att diskussioner fördes med aktörer i Chile, Marocko, Spanien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Grekland, Uganda, Kenya, Botswana, Zimbabwe, Egypten, Zambia, Kina och Indien. Ni har tidigare nämnt att ingen konkurrent erbjuder en liknande helhetslösning (produktionslina, material, patent etc).
- Kvarstår den bedömningen? 

 • JB: Ja. De andra företagen som arbetar i branschen kommer med materialet ut i fält och bygger lokalt. Vårt system är att vi kommer med en färdig solfångare som är certifierad och klar. Vårt erbjudande skiljer sig mycket från det andra som finns på marknaden.


- Hur går det att hålla igång många parallella diskussioner med tanke att Absolicon ändå har en liten organisation?

 • JB: Vi har gjort ett bra grundmaterial där vi besvarar många frågor. Den viktigaste frågan som inköparna har är om det finns någon marknad. Där stöttar vi med beräkningar och simuleringar baserat på data från deras potentiella kunder.

  Möjliga kunder för att köpa vår produktionslina varierar mycket; erfarna industriföretag, multinationella energiföretag och små solvärmeföretag med finansiella kontakter.Absolicon tecknade i juni ett ramavtal med Greenline Africa om försäljning av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet uppskattas till cirka 40 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Sydafrika förväntas under andra halvåret 2019 som sedan följs av en komplett produktionslina 2020.
- Vad anser ni vara de viktigaste framgångsfaktorerna till att ni lyckades få detta avtal på plats?

 • JB: Framgången grundlades på kompetenssidan. Vi fick kontakt med en grupp som hade goda kontakter med energikrävande företag och var duktiga på att göra simuleringar och presentera möjligheterna med att använda sol. Sedan visade de sig också vara allround och hittade en finansieringsmodell för hur man med olika sydafrikanska medel kunde få ihop finansieringen. De har både finansierings- och solvärmekompetens i samma bolag vilket är ovanligt.

  Om vi jämför med Kenya så försöker vi där sammanföra olika kontakter. Vi hittar kompetens på ett ställe och pengar på ett annat. Vi för diskussioner i många länder där parterna har en del av det som behövs. Vi får där försöka hjälpa till med det som saknas vilket kan vara exempelvis kompetens inom solvärme eller finansieringslösningar.Avtal om produktionslina till Heli New Energy tecknades i december 2016 och linan installerades 2018.  Heli New Energy har dock ännu inte kommit igång med sin försäljning av solfångare.
- Vilka är huvudorsakerna till detta?

 • JB: Kina har relativt billig energi och en hård statlig styrning. Vad man satsar på är politiskt motiverat och där återstår det fortfarande en del innan den här lösningen kommer med.

  Heli verkar inte vara stressade utan ser tiden an, har sin produktionslina och att det här är en möjlig lösning för framtiden. De har ännu inte satsat tydligt på försäljning.


  Vi har kontakt med andra aktörer i Kina som tycker att det är lite konstigt att den första linan inte sålt något men som inte ser det som något hinder mot att själva investera. Vi har fortsatt ett aktivt försäljningsarbete i Kina.
Produktionslinan. Källa: Absolicon.se
Produktionslinan. Källa: Absolicon.se


Ni får stöd i er produktutveckling i olika samarbeten. I december 2018 beviljades cirka 5 mkr av Nordic Climate Facility för att installera två pilotanläggningar i Kenya och för att skapa finansieringslösningar för teindustrins konvertering till solenergi. Under året har region Västernorrland beviljat 0,5 mkr till projektet Framtidens Fjärrvärme som skall visa hur säsongslagring av solvärme från sommar till vinter kan ge billigare fjärrvärme. Eurostar-finansiering om 37 mkr (varav hälften bidrag) var nära men föll i juli i sista steget pga otillräcklig nationell finansiering.
- Räknar ni med att olika typer av stöd fortsätter erhållas på ungefär samma nivå kommande år?

 • JB: Ja. Det finns inte så många företag som kan delta i denna typ av forskningsprojekt, kanske 5-6 företag som tillverkar solfångare i det här segmentet. Däremot finns ett 50-tal forskningsinstitutioner så det är många som vill samarbeta med oss.  

  Vi har redan lämnat in en ny ansökan för Eurostar-finansiering och har förbättrat ansökan ytterligare. Det är i stort sett samma konsortium denna gång.


Avslutningsvis; vilka är dina topp-3 fokusområden under resterande del av året?
 • JB: Även om vi har varit på gång ett tag så var det den 8:e maj i år som vi invigde produktionslinan i Härnösand. Man kan säga att det var då vi kom igång på riktigt.

  Nu har vi målsättningen att gå från 5000 till 50000 kontakter, att berätta för så många som möjligt vad vi håller på med. Det är en liten omväg till det som är vårt slutmål att sälja produktionslinor. Men vi ser att det är en allmän kunskap om det här området som behövs och då kommer även investerare och slutkunder att komma fram.

  För att lyckas med detta krävs att vi fortsätter att bygga organisationen, anställa fler säljare och få en riktigt effektiv marknadsföringsapparat.
Läs hela inlägget »

Insplorion beviljades förra veckan patent i EU för den sensor som bolaget räknar med att lansera på marknaden innan årsskiftet. Det blir bolagets första skalbara produkt och den har väsentligt större potential än de mätinstrument som bolaget säljer sedan tidigare. Samtidigt har tempot höjts i utvecklingsprojekten inom batteriområdet, området med störst marknadspotential.

Företrädesemissionen i juni och nya EU-bidrag har stärkt finanserna och täcker kapitalbehovet åtminstone hela 2020. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Patrik Dahlqvist.

Insplorion i korthet:

Insplorion har med utgångspunkt i en egenutvecklad sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag tre huvudsakliga affärsområden;
 • Luftkvalitetsensorer
  Med växande urbanisering och ökande problem med förorenad stadsluft har behovet av konkurrenskraftiga luftkvalitetssensorer vuxit avsevärt. Insplorions teknik möjliggör mer robusta och tillförlitliga sensorer som dessutom är både mindre och mer kostnadseffektiva jämfört med dagens teknik. 
 • Batterisensorer
  Bolagets teknik möjliggör ökat energiuttag, ökad laddningshastighet och väsentligt reducerad kostnad.
 • NPS-baserade forskningsinstrument
  Bolaget har 21 instrument ute på marknaden, främst på universitet världen över.
   
Patrik Dahlqvist är VD sedan 2013 och äger cirka 133000 aktier i bolaget.

 

Intervju med Patrik Dahlqvist,
VD Insplorion, 190920


Insplorion har under året bland annat erhållit patent i EU och Kina för sin batterisensorteknik, EU-patent för gassensor, genomfört en företrädesemission som tecknades till 90% och inbringade 26 mkr samt erhållit 9 mkr i EU-bidrag för utveckling inom batterisensorområdet. Ni har förstärkt samarbetet i projektet med svenska batteriintressenter (SweBAL*) och etablerat andra samarbeten.
- Vad i årets utveckling skulle du vilja lyfta fram som mest betydelsefullt?

 • Patrik Dahlqvist (PD): Det är nog ändå att vi ökat den samlade hastigheten i vårt batterisensorprojekt, både med EU-bidragen och att vi anställt. Vi hade nyligen advisory board-möten i våra två huvudprojekt och där kände vi verkligen att farten hade höjts.

  Vi känner att vi ligger rätt i tiden med tekniken. I våra två advisory boards är det en blandning av personer ifrån akademi och industri. Det behovet vi identifierade för några år sedan har stärkts. Från att det varit en lite ny och ovanlig tanke att mäta i batteriet som vi gör så är det numera det som efterfrågas på bredare front. 

  Blickar vi framåt på resten av året så är det luftkvalitetssensorn som är vårt huvudfokus. Det är nu som vi tar vår första volymprodukt till marknaden. Tekniskt är den lite lättare än batterisensorn och därför kan den komma ut lite snabbare på marknaden.

* Hållbara Aktier not: Centrum för svenska batterier (SweBAL) är ett kompetenscentrum vid Uppsala universitet med målsättningen att befästa Sveriges starka position inom batteriutvecklingen globalt. SweBAL driver ett nytt femårigt utvecklingsprojekt med en sammanlagd budget på 114 MSEK. Deltagare är bland annat Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania och Stena samt Insplorion. 


Insplorion är ett litet bolag med 10 anställda där lite förenklat hälften är inriktade på produkt/teknik och den andra hälften på sälj/marknad. Ni har även ett nära samarbete med forskare på Chalmers och Uppsala Universitet. 
- Hur räknar ni med att utveckla organisationen kommande året?

 • PD: Vi kommer anställa 1-2 personer under närmaste halvåret och följer planerna som beskrevs i samband med företrädesemissionen. Vi anställer bara det som vi anser är nyckelkompetenser för bolagets kärnverksamhet och kompletterar sedan med konsulter för tillfälliga behov etc. Ökning sker både på teknik- och marknadssidan och att fortsätta ha den balansen tror vi är bra.


- Hur vill ni utveckla samarbetet med Chalmers och Uppsala?

 • PD: Med Chalmers arbetar vi med två forskargrupper, dels grundargruppen inom både gasensorer och batteriteknik samt en grupp inom batteri. Samarbetet med Uppsala är inom batteriområdet. 

  Luftkvalitet går in i en kommersiell fas när det gäller kvävedioxidsensorn och där minskar vi det akademiska samarbetet. Däremot så finns det fler gaser vi kan mäta och där kan vi gå vidare tillsammans med forskningen. På batterisensorsidan kommer vi fortsätta att stärka samarbetet och där tittar vi exempelvis på gemensamma ansökningar av nya EU-bidrag.
   
Bildkälla: Insplorion.com. Prospekt företrädesemission, maj 2019
Bildkälla: Insplorion.com. Prospekt företrädesemission, maj 2019


Innan årets slut planerar ni att lansera en liten robust sensor som kan detektera ytterst låga koncentrationer av kvävedioxid. Sensorn har potential att bli en vital del i att tydliggöra luftkvaliteten på gatunivå i framtida smarta städer. Insplorion samarbetar med belysningsbolaget Leading Light där sensorn integreras i deras armatur.
- Vad återstår innan lansering?

 • PD: Målet är att leverera de första på den här sidan årsskiftet. Vi har bra resultat från vår sensor i laboratorium och ok resultat ute i verklig miljö. Vi ska göra de sista uppgraderingarna och ta de sista stegen från prototyp till tillverkning i liten skala. Det är några cykler till i vår relativt snabba produktutveckling. 


- Givet att allt går bra med lanseringen, vilka ser ni som de största utmaningarna i att sedan skala upp volymerna?

 • PD: Nyckeln är att hitta rätt partners för de olika applikationsområdena. Vi talar med några större bolag som kan hjälpa till med tillverkning som exempelvis Littelfuse. Med den typen av aktör kan uppskalningen gå relativt snabbt. 

  Vi kan komma upp i några tusen sensorer själva i egen regi så vi är inte oroliga över att kunna skala upp i det korta perspektivet.Ni har tidigare informerat om att det inte finns andra fungerande alternativ där mätningar kan ske i nätverk av sensorer och mäta den verkliga luften vi andas. De få stationer som finns på utvalda hustak i de största kommunerna räcker för lagkrav kring luftmätning, men det räcker inte som beslutsunderlag för infrastruktursatsningar eller mer direkt styrning av trafikflöden. 
- Kvarstår bedömningen att ni är först med denna lösning?

 • PD: Det är helt klart att det rör sig på marknaden och att det finns ett tidsfönster. De gamla teknikerna försöker närma sig och bli bättre. Det finns andra sensorer som vi fortfarande bedömer ligger lite efter. I takt med att det blir tydligare att behovet växer så blir det fler som är med och vill lyckas. Att det är flera som vill ta fram lösningar stärker oss i vår uppfattning att det finns ett stort behov och är en växande marknad.


- Kan kommuner leva upp till lagkrav kring luftmätning med enbart er lösning eller behöver de ha mätstationer parallellt?

 • PD: I de största kommunerna är kraven högst och där kommer det alltid att krävas en relativt kvalificerad (och dyr) referensmätstation som alltid kommer vara bättre än den typ av sensor som vi utvecklar. Där kan våra sensorer komplettera.

  På nivån under de största städerna så finns det kommuner som borde göra referensmätningar men som idag inte gör det. Det accepteras med hänsyn till den höga kostnaden för att investera i en mätstation. I dessa fall är vår lösning tillräckligt kostnadseffektiv och passar bra för att de bättre ska uppfylla lagkraven.

  Sedan finns även lagkrav på utredningar inför infrastrukturprojekt. I den typen av tillämpning passar också vår sensor in.


  Reglerna utvecklas i takt med ökade miljökrav och tekniska möjligheter. 


- Hur värdefullt bedömer ni att det kommer vara för potentiella kunder att kunna ta steget från stationer till att komplettera med er lösning?

 • PD: Det har hittills varit förhållandevis lätt att skapa det initiala intresset vilket bådar gott. För städer och kommuner som idag inte uppfyller lagkrav så ser vi det som ett naturligt steg.

  Kommuner och deras övervakning av luftkvalitet i städer är en av flera möjliga kundgrupper. Vi har även fastighetsägare som vill kunna visa att de är i ett område som har bra luft, som ett säljargument. Ventilationsindustrin har också uppmärksammat behovet att styra inflödet av luft till exempelvis när vindriktning och trafikmängd gör att nivån kvävedioxid är som lägst.

  Vi har börjat med fokus på smarta städer och kommuner men vi ser att förståelsen kring luftkvalitet ökar och nu när det är möjligt att koppla upp sensorer och jobba med ”big data” så öppnar det upp för nya kundgrupper inom den privata sektorn.Projektet Luft och Vatten IoT (LoV-IoT) är ett pågående Vinnovafinansierat projekt för digital miljöövervakning. Projektet leds av Göteborgs Stad med syftet att utvärdera olika lösningar. 
- Vilka viktiga reflektioner har ni gjort i projektet runt er sensors prestanda etc?

 • PD: En hel del av det som vi lärt oss både vad gäller benchmarking mot andra sensorer, benchmarking mot de större analysinstrumenten men också de olika och föränderliga behov som finns i städer kommer från det här projektet. I projektet ingår Svenska Miljöinstitutet IVL som gör referensmätningar för kommuner runt om i landet. Det gör att vi kan jämföra oss med dagens lösningar, de kemiska mätningar som görs samt jämförelse med referensstationer.

  Vi ser att vi inte kommer ersätta de dyra referensstationerna inom överskådlig tid och det har vi nog aldrig trott. Det skiljer sig i mängd av data, typ av data och noggrannhet. 

  Vi ser även att fönstret för våra lösningar finns kvar och ökar. Behovet är växande av att kunna mäta med många sensorer runt om i städer. Det är ett område som rör sig mycket nu både här och i Asien. Om bara några år så kommer det finnas många bra alternativ av sensorer så det är viktigt att komma ut snabbt. 


- Hur ser ni på möjligheten att utveckla tekniken för att närma sig dagens mätstationer?

 • PD: Produktutvecklingen framöver riktar in sig på att mäta flera gaser med samma sensor. För detta har vår grundteknik unika fördelar jämfört med andra sensorer. Det gör att vi närmar oss referensstationerna men det gör också att vi kan hålla avståndet till andra konkurrerande sensorer.Marknaden för mätning av luftkvalitet i städer uppgår till cirka 4 miljarder USD (2017)
- Hur stor del av denna marknad kan ni adressera med er befintliga sensor?

 • PD: Huvuddelen av denna marknad representeras idag av dyra mätstationer och passiva kemiska provtagningar där mindre än 10% utgörs av sensorer. Anledningen är att dagens sensorer inte klarar att både vara tillräckligt noggranna och samtidigt robusta för utomhusmätning och det är här vi kommer in. För vår första kvävedioxidsensor kan vi fylla det utrymme som finns och bidra till den önskan om ökad andel sensorer som marknaden efterfrågar. 
   
Insplorion samarbetar bl a med Littelfuse och AGM Batteries. Bildkälla: Insplorion.com, prospekt företrädesemission, maj 2019
Insplorion samarbetar bl a med Littelfuse och AGM Batteries. Bildkälla: Insplorion.com, prospekt företrädesemission, maj 2019


För utvecklingen inom batteriområdet har ni nyligen fått 9 mkr i EU-bidrag och anställt en dedikerad resurs. Ni bedömer att er patenterade teknik* är unik där ingen känd konkurrent ger kemisk information till styrsystemet. Insplorions batterisensor gör det möjligt att mäta direkt i batteriets kemi och därmed få en betydligt bättre mätnoggrannhet än vad som idag är möjligt. Det innebär i praktiken att framtidens energilager eller fordonsbatterier kan utnyttjas mellan 10-50 procent mer av sin laddning.
- Hur ser du på risken att tekniken inte visar sig hålla?

 • PD: Vi känner oss mycket bekväma med att tekniken kommer hålla och ge stor nytta för vissa typer av batterianvändningar. Ett exempel är specialbatterier där man har höga prestandakrav och är beredd att betala för det. Det ser vi till exempel för användningsområden inom industriella elverktyg, gruvindustri och flyg.

  Det tar tid att få ner kostnaden och komma ut i stora volymer i alla personbilar. För fordon blir specialfordon som ”last mile delivery” -elbilar, kollektivtrafik och supersportbilar möjliga  första steg.  
    


* Hållbara Aktier not: I juli beviljades Insplorions batterisensor patent i EU och Kina. Beskeden är mycket positiva för den framtida batteriaffären, i synnerhet som det är viktigt att ha ett starkt patentskydd vid alla typer av licensaffärer.


Marknaden på batterisidan är gigantisk exempelvis inom fordon och energilagring. Som en parallell till luftkvalitet har ni även här valt att arbeta tillsammans med en relativt liten aktör (AGM*) för att komma ut på marknaden med målet att i steg två teckna avtal med volymleverantörer. 
- Kan du kort sammanfatta de framsteg som skett från det att samarbetet med AGM inleddes 2016?

 • PD: Samarbetet inleddes med en mindre testserie där vi ville se att vår fiber inte påverkade batteriets grundprestanda när man gjorde detta i en kommersiell tillverkningsprocess utanför universitetet. Vi fick positiva besked och lärde känna AGM som en passande första kund. Även AGM upplevde att vår teknik passade för deras fokus på specialbatterier med höga prestandakrav. De första leveranserna av vår batterisensor kommer sannolikt att ske till AGM.


- Hur långt fram i tiden ligger en första lansering liknande den som sker på luftkvalitetssidan?

 • PD: Det vi gör nu inom vårt Eurostars-projekt är att ta fram ett fullt batteripack där sensor är integrerad i batterier och kopplade till ett batteristyrsystem. Det beräknas vara klart om cirka 2 år. Därefter kan vi börja sälja till slutanvändare. Vår säljprocess till batteritillverkare pågår dock parallellt, där AGM är vår första kund.

  Innan försäljning sker till slutanvändare kommer vi dock börja få data från till exempel ett projekt där vår sensor sitter i batteri uppkopplat i ett energilager. Data från riktiga applikationer kommer vi således ha innan de två åren men kommersiell lansering har den tidshorisonten.


* Hållbara Aktier not: Utöver samarbetet med skotska AGM Batteries så arbetar Insplorion med att licensiera ut tekniken till större aktörer. Bolaget har bland annat ett samarbete med Littelfuse som är världsledande inom kretskortsskydd.


Ni har 21 instrument ute på marknaden där er teknik används av forskare. Instrumenten säljs nu även utanför den akademiska världen. Utöver att denna försäljning ger direkta intäkter så bidrar den även till lite ”gratis” input för fortsatt utveckling av er teknik och kontaktytor mot forskarvärlden.
- Hur viktigt är fortsatt input från forskningen för Insplorion?

 • PD: Mätinstrumentförsäljningen kanske inte har samma potential som vår luftkvalitets- och batterisensor. Den har inte samma skalbarhet. Den har dock all möjlighet att fortsätta växa och står idag redan på egna ben. 

  Den stora nyttan är emellertid strategisk att plattformstekniken blir verifierad tack vare att vi får ut den hos akademiska kunder. Det blir ett verktyg för proaktiv produktutveckling men också att man testar tekniken på nya sätt vilket i sig kan ge idéer till nya volymapplikationer.


- Att marknaden öppnar upp sig bredare än tidigare, innebär detta att ni kan skruva upp tillväxtambitionerna för instrument? 

 • PD: Att vi nu börjar sälja till industrin för användning i deras produktutveckling är ett tydligt tecken på att tekniken mognar och att den blivit tillräckligt användarvänlig. Det är fortfarande så att vi säljer den som ett forsknings- och produktutvecklingsinstrument där säljprocessen är ny varje gång, för varje kund. Och då blir det inte samma skalbarhet som för luft- och batterisensorerna.

   

Avslutningsvis, vilka är dina topp-3 fokusområden under resten av året?

 • PD: Överst och på alla platserna hamnar att få färdigt vår luftkvalitetssensor både vad gäller teknik samt även att etablera några samarbeten till så de första referensförsäljningarna kommer på plats.
   
Läs hela inlägget »

Styrelseledamoten Vivianne Holm har köpt cirka 45000 aktier på kurs runt 70 kronor i Climeon.

Insidermönstret senaste halvåret är entydigt positivt och många köp har skett på nivåer över aktuell kurs.

Aktien är upp 3% senaste 12 månaderna men 40% upp under 2019.

Läs hela inlägget »

Veckan har medfört en hel del större kursreaktioner i de aktier som listas av hållbaraaktier.se. Eller vad sägs om
 

 • Milstolpe för SaltX via positiva resultat i pilotprojekt
 • Kvalitetsproblem i ChromoGenics
 • SolTechs produkter kan köpas via Vattenfall
 • Garo tecknar avtal med Vattenfall
 • Josab i avsiktsavtal om förvärv i Kina
 • Nytt patent för Insplorion

  Mindre kurspåverkan men ändå viktiga signaler från
   
 • Arc Aroma Pure som upprepar mål om positivt kassaflöde under slutet av H1 2020
 • Ecoclime tar strategisk referensorder med Stockholmshem 
 • Ytterligare en riktkurs för Nobina som signalerar potential
Läs hela inlägget »

Josab Water Solutions har tecknat ett avsiktsavtal avseende ett strategiskt förvärv för etablering på den kinesiska marknaden inom hantering av avloppsvatten (Waste Water Treatment). Förvärvet avser det Shanghai-baserade företaget Checoa Environmental Technology.

 • "Vi vill poängtera att Josabs nu två pågående projekt i Kina i detta skede är helt fristående från varandra, JV projektet, tidigare meddelat marknaden, och att de inte på något sätt står i konkurrens med varandra, snarare tvärt om", skriver Josab. 

Josab-aktien steg idag 13% och fortsätter således att svänga rejält. Under senaste månaden har kursen pendlat mellan 4,20kr och 7,40kr.

Checoa Environmental Technology startade år 2011, och arbetar främst mot mat och dryckes-, läkemedels-, kemikalie-, petrokemisk-, bil- och reservdels-, metall- och halvledarindustrin. Bolagets etableringsområde är östra delen av Kina där en stor del av den tunga industrin är lokaliserad. 

Nu när avsiktsavtalet är undertecknat kommer en fördjupad due diligence-process att ske. Parterna har preliminärt kommit överens om att Checoa skall teckna ett distributionsavtal där de har rätt att köpa Josabs material och produkter till sina egna lösningar. Vidare ska Checoas ägare äga rätt att köpa 2 miljoner aktier i Josab med bedömd affärsmässig rabatt. Josab ska samtidigt köpa 20 procent av Checoas aktier. 
Josab erhåller också en option att förvärva ytterligare 55 procent av aktierna i Checoa, totalt 75 procent, förutsatt att Josab skapar minst 15 miljoner kronor i finansiering för Checoas expansion av sina affärer.
 

Läs hela inlägget »

Efter sommarens kursturbulens så verkar kursen återigen ha vänt upp. Halvårsrapporten togs emot positivt och idag steg aktien ytterligare 5% på en nyhet att Vattenfall kommer erbjuda SolTechs produkter.

SolTech har skrivit ett samarbetsavtal med Kraftpojkarna AB för distribution av SolTech ShingEl och SolTech RooF. Vattenfall köper solenergiprodukter från Kraftpojkarna och kommer erbjuda sina kunder SolTechs produkter med start under kvartal 1 2020. Det framgår i ett pressmeddelande från SolTech.

Kraftpojkarna är Skandinaviens största systemdistributör inom solenergi, laddinfrastruktur och energilagring och förvärvades i mars 2019 av OKQ8.

VD Stefan Ölander i en kommentar:

 • Vi är mycket stolta över att Vattenfall nu väljer våra produkter och ser fram mot ett fruktbart samarbete med Kraftpojkarna och Vattenfall. Det är för tidigt att uttala sig om volymer, men det kan självklart bli ett positivt tillskott till Soltechs svenska försäljning.
Läs hela inlägget »

SaltX blev dagens kursvinnare med en uppgång på 53% efter att man meddelat om mycket lovande testresultat. Aktien var under 2016 och 2017 rejält haussad på förhoppningar om denna typ av positiva framsteg. I år är aktien upp 54% medan kursen är 42% lägre än för ett år sedan.

SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager på Vattenfalls anläggning i Berlin. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial, visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet. 

Det unika energilagret har testats och analyserats. Slutsatsen är att saltmaterialet och den tillämpade processen kan användas vid storskalig energilagring med hög verkningsgrad. Vidare har processen för laddning och urladdning av den termokemiska energin i materialet fungerat och repeterats. Nästa steg är att optimera processen för att öka verkningsgraden och fastställa en kommersiell design av energilagringskonceptet. 

"När jag träffade SaltX första gången 2017 insåg jag vilken potential bolagets teknik har. Resultaten från pilotprojektet bekräftar denna potential och jag tror att nanocoatat salt kommer att fylla en viktig roll i morgondagens hållbara energisystem. Tyskland saknar idag flexibilitet och behöver energilagring”, säger Markus Witt, VP Asset Management Business Area Heat, Vattenfall Wärme Berlin AG
 

Läs hela inlägget »

Ecoclime har under året släppt tre pressmeddelanden som avser bolagets verksamhetsområde Cirkulär Energi. Det har inte blivit någon kursreaktion på dessa men de visar på att man ligger långt framme på området med viktiga kunder/samarbetspartners och därmed bra referensprojekt. Detta är ett område där ekonomisk fundamenta (ökade driftnetton för fastighetsägarna) och successivt ökade lagkrav kommer göra att efterfrågan ökar. Marknaden enbart i Sverige är mycket stor.

Pressmeddelanden:

 • 19:e september 2019: Ecoclime kommer nästa vecka visa upp lösningarna i projektet Folkets Hus Vilhelmina där man har målet att minska tillförd energi med 70%. Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål. Ecoclime har totalentreprenaden, med ansvar för både projektering och genomförande. Det är ett samverkansprojekt som delfinansieras av bl a Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ecoclime.

  Här uppvisar bolaget således lösningarnas konkurrenskraft i en gammal fastighet medan avtalen med Stockholmshem och Skanska avser nyproduktion.

  Bakgrunden till ovan är att bolaget den 26:e april 2018 meddelade att "Avtal skrevs igår med Vilhelmina Folkets Hus om installation av Ecoclimes cirkulära energisystem. Ett projekt som totalt omfattar 21 MSEK i investeringar. Investeringar som görs i samarbete mellan Folkets Hus, Ecoclime och Länsstyrelsen och medfinansieras till 50% av EU;s regionala strukturfond (ERUF) där Ecoclime erhåller 12,4 MSEK. Ecoclime ska leverera återvunnen och förnybar energi omfattande cirka 1 GWh från systemet till fastigheten."
 • 10:e september 2019: Ecoclime har vunnit order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten, Evertherm SEW, i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen. 

  Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med över 50 000 lägenheter. Man uppför nu tre fastigheter om totalt 115 studentlägenheter i Enskede. De aktuella installationerna av Evertherm SEW bedöms vara den mest kostnadseffektiva lösningen för att uppnå energi- och klimatkraven i fastigheterna. I det aktuella projektet beräknas Evertherm reducera mängden köpt energi med mer än 25 kWh/m2/år. Det innebär att studentfastigheterna uppnår de högt ställda klimatkraven om maximalt 55 kWh/m2/år i energikonsumtion till såväl den lägsta investeringskostnaden som det högsta driftnettot, enligt de analyser som gjorts vid projekteringen. 

  Evertherm SEW har utvecklats under tre år i samarbete med bl a Skanska och fastighetsägare. Leveranserna inleds under hösten 2019. 
 • 8:e februari 2019: Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå vann igår undersökningen – Sveriges bästa NKI (nöjd kund index) för fastighetsprojekt med det högsta indexet 91, som uppmätts sedan tävlingen startade. 

  Ecoclime VD:s kommenterade:

  ” Vi är stolta över förtroendet att leverera Evertherm SEW till det vinnande projektet som med sin unika teknologi är det första i landet som återvinner mer än 90% av värmen från avloppsvattnet i fastigheten. .. Ecoclimes Evertherm SEW -system kom också tvåa i Skanskas GreenTech-tävling förra året”.


Ecoclimes mål är att 2021 nå en omsättning på 500 mkr med en rörelsemarginal på 15%. Under första halvåret omsatte bolaget 44 mkr med en rörelsemarginal på 4%. Tillväxten var 40%. Det område som gått starkast i år är fastighetsautomation där bolaget ligger långt framme.

Bolaget hade per halvårsskiftet en nettokassa på 40 mkr. Aktuellt börsvärde är cirka 190 mkr. Hållbaraaktier.se har med Ecoclime i portföljen och även eget ägande. Kursutvecklingen i år har varit svag (-14%) vilket vi bedömer inte alls speglar underliggande utveckling, långsiktig potential och finansiell stabilitet.

Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se steg under första halvåret med hela 34%. Därefter har börsen generellt varit lite mer skakig även om senaste perioden varit positiv. Totalt sett har de "hållbara" bolagen gått ner 4% under andra halvåret.

Hur har då insynspersoner agerat under denna lite mer osäkra period?

Insynspersoner har gjort affärer i 34 av bolagen. I hela 26 av dessa (76%) är värdenettot av köp/försäljning/teckning positivt.  Detta får ses som en positiv indikation och mer om detta återfinns i Hållbara Aktier Premium.

 

Läs hela inlägget »

Insiders i de aktier som listas av hållbaraaktier.se fortsätter vara positiva trots det lite mer svängiga börklimatet och den starka uppgången under första halvåret. I 76% av bolagen med affärer har värdet av köp överstigit försäljningarna under perioden 1 juli-13 september.

Vi noterar att det varit ett positivt netto i samtliga bolag som ingår i Hållbara Aktiers portfölj (undantag Arise där ingen affär ägt rum). 

Noterbart i övrigt är positiv balans i Binero som gjort en stor avyttring under perioden, Billerud som nyligen offentliggjorde en stor skogsaffär samt Parans och ChromoGenics som nyligen genomfört inte helt problemfria nyemissioner. Även i Eco Wave Power som har haft en minst sagt svag start på börsen, har nettot varit positivt.

Insynspersoners agerande i mindre bolag är en parameter att beakta i analysen. Det finns givetvis många olika anledningar till en affär men ett positivt netto får anses som en positiv signal.

Tabellen i sin helhet med värdenettot i kronor under andra halvåret. Källa: Finansinspektionens Insynslista.

 

Läs hela inlägget »

Parans meddelar att bolaget erhållit en order på Paranssystem värd 2 mkr. Slutkunden är ett energibolag som uppför en ny kontorsbyggnad som sitt huvudkontor i en större indisk stad. Systemen skall levereras redan under slutet av Q4 i år.

Aktien som de senaste 12 månaderna sjunkit rejält gjorde ett lyft på 11% baserat på nyheten. Börsvärdet är 67 mkr. 

I slutet av augusti meddelades att bolaget kommer utöka testerna i en Ikea-butik. I kvartalsrapporten den 22:a augusti framgick att offerstocken var uppe i 58 mkr samt att man indikerade att ett samarbetsavtal i Kina kan komma under hösten. Kanske är vindarna på väg att vända för Parans efter de senaste årens svaga kursutveckling?

Läs hela inlägget »

Josab Water Solutions har sedan i februari försökt komma fram till ett avtal med Beijing Win Fortune Technologies Ltd, samt Global Green Development Capital China Co. Ltd, avseende en etablering på den kinesiska marknaden av Josabs ekologiska Aqualite™ teknologi. Parterna har efter intensiva förhandlingar kommit fram till att man vill fördjupa samarbetet ytterligare, varför förhandlingarna har utvecklats till att man nu diskuterar att etablera ett gemensamt bolag för den kinesiska marknaden.

Josab meddelar att: "Även om vi är nöjda med förhandlingarna om ett fördjupat samarbete genom ett gemensamt bolag så kommer det att innebära en ökad komplexitet i genomförandet."

Kursen har gått starkt under året och även innan dagens nyhet baserat på förväntningar om ett rejält avtal. Med dagens nyhet om att detta inte uppnåtts utan att man nu ska försöka hitta andra samarbetsformer än vad som tidigare var tänkt så innebär det att osäkerheten ökar och förväntad tidpunkt för positivt kassaflöde flyttas fram i tiden. En negativ kursreaktion får anses som befogad även om storleken -27% under dagen nog får anses som oväntat stor med tanke på att avsikten är att fördjupa samarbetet. Den stora nedgången skedde under stor omsättning.

Josab har gått upp 132% i år och 69% de senaste 12 månaderna. Noterbart är att insynspersoner varken köpt eller sålt sedan början av 2018.

Läs hela inlägget »

Affärsvärlden fortsätter att ha en negativ syn på Climeon. Den 13 september förra året presenterade man en säljrekommendation och idag var det dags igen. Kursen sjönk idag  8% till 66kr. Efter förra årets säljrekommendation sjönk aktien från cirka 80 kr relativt stabilt ner mot bottennivån 45,60 kr i slutet av december. 

Under senaste året har det hänt en hel del positivt i verksamheten vilket speglas bl a i andra artiklar av hållbaraaktier.se. Aktiekursen har som högst varit uppe i 115 kr men fallit tillbaka efter kvartalsrapporter som visat på att kommersialiseringen tar längre tid än väntat. 

Insidermönstret är entydigt positivt det senaste halvåret.

Läs hela inlägget »

Börsintroduktionen av vätgasbolaget Metacon är en av de mest lyckade under det senaste året. Aktien introducerades på kursen 35 öre i oktober 2018 och har efter toppnoteringen 2,29 kr i våras kommit ner och planat ut runt 1,10 kr. Verksamheten har tagit några kliv i rätt riktning och man närmar sig kommersialiseringsfasen.

Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Runt om i världen ökar aktiviteterna inom vätgasområdet. Noterade svenska bolag inom området är utöver Metacon PowerCell, Cell Impact och myFC

Metacon har kortsiktigt en god finansiell stabilitet efter erhållna EU-bidrag och vårens nyemission som tecknades till hela 304%. Bolaget räknar med att detta har säkrat kapitalbehovet till och med 2020. Metacon har tecknat flera intressanta samarbetsavtal och ser ljust på framtiden. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Chris Törnblom.

Metacon i korthet:

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder.

Metacon etablerades i Karlskoga 2011 och är sedan 2013 majoritetsägare i grekiska Helbio. Helbio är en avknoppning från universitetet i Patras. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

VD Christopher (Chris) Törnblom har erfarenhet av entreprenörskap, investeringar och företagsutveckling i ett flertal länder, däribland USA, Storbritannien, Tyskland och Sydafrika, samt ett etablerat kontaktnät i den internationella finansmarknaden. Chris äger cirka 2,3 miljoner aktier i Metacon.
 

Intervju med Chris Törnblom,
VD Metacon, 190904


Under året har Metacon bland annat genomfört en kraftigt övertecknad företrädesemission, etablerat samarbetsavtal i Japan, erhållit order på flera marknader och ökat ägandet när dotterbolaget Helbio genomförde en lyckad emission. 
- Vad i årets utveckling skulle du vilja lyfta fram som mest betydelsefullt?

 • Chris Törnblom (CT): Självfallet så väger den kraftigt övertecknade nyemissionen tyngst. Den har gjort att vi har resurser att öka takten i Japan och på övriga marknader, samt att vi kunnat öka vårt ägande i Helbio i samband med deras emission. Det gör att vi där har de finansiella resurserna att bygga upp produktion och effektivt slutföra produktutvecklingen av det mindre värmesystemet.


Metacon AB är moderbolag i en företagsgrupp med ett helägt dotterbolag i Japan och en majoritetsandel i ett grekiskt bolag, vilket i sin tur äger samtliga aktier i det rörelsedrivande bolaget Helbio S.A. 
- Kan du utveckla hur organisationen ser ut?

 • CT: Ledningen av bolaget sker i Sverige och delvis Grekland som är att betrakta som vårt ”Global Operations Center”. Vi är 3 operativa personer i Sverige. Vi har precis anställt en COO (Chief Operating Officer) som kommer få ta över mer och mer av det operativa ansvaret. Till en början blir hans fokus främst på norra Europa samt stötta uppbyggnaden av produktionen i Grekland. 

  I Helbio är vi cirka 13 personer som främst arbetar inom produktutveckling och produktion. Sedan har vi ett helägt dotterbolag i Japan med fyra medarbetare som arbetar med försäljning och administration.

  Helbio har nyligen flyttat till nya lokaler där vi nu kommer färdigställa och leverera ut flertalet enheter under hösten och inpå vintern. Vi har i de nya lokalerna möjligheten att successivt bygga upp produktionskapaciteten till ett par hundra enheter per år. 

  Det är viktigt att understryka att vi fortfarande är i en utvecklingsfas där vi närmar oss en slutgiltig produkt. Tanken med de enheter vi har sålt är att kunna få den sista feedbacken för att kunna gå från utveckling till en robust kommersiell produkt.
Organisation Metacon. Källa Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019. Ägandet i Helbio har ökat lite sedan dess.
Organisation Metacon. Källa Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019. Ägandet i Helbio har ökat lite sedan dess.


Metacon har sedan 2012 investerat i patenterad teknik för effektiv reformering av vätgas ur kolväten, utvecklad i det majoritetsägda grekiska dotterbolaget Helbio. Bolaget kommer inklusive den senaste emissionen ha investerat cirka 70 mkr i Helbio och då ha ett ägande på knappt 60%. 

- Hur ser ni på långsiktig ägarandel i bolaget?
 • CT: Målet är att vi på sikt ska integrera hela Helbio. Vi får ta det successivt och använda våra resurser balanserat med tanke på övriga aktiviteter. 
   
Metacons produkter konkurrerar med ett antal tillverkare av vätgasreformers i olika storleksklasser och nivåer av teknisk utveckling. De viktigaste konkurrensfaktorerna utgörs av graden av utbytet av vätgas från råmaterialet, behovet av tillförd energi, underhållsbehov samt kapitalkostnader hänförliga till investeringen. 
- Hur ser du på konkurrenssituationen inom de områden som ni prioriterar?
 • CT: Vår patenterade katalytiska process är mycket energisnål och vi bedömer att den är konkurrenskraftig gentemot andra framställningsmetoder av vätgas. Vår metod är kontinuerlig jämfört med produktion av vätgas genom Elektrolysörer, och om den skall vara ”grön” bör i huvudsak komma från sol- alternativt vindelektricitet som alla vet är intermittenta energikällor. Alternativa metoder ser jag som bra komplement till vår metod. Tanken är att vi ska kunna framställa vätgasen lokalt med befintlig infrastruktur, i många länder finns finmaskiga gasnät där vi kan koppla på våra vätgasgeneratorer. 

  Konkurrensen för våra mindre kraftvärmesystem kommer framför allt vara traditionella värmepumpar. Vad avser våra kraftenheter för elproduktion, hoppas vi kunna ersätta olika typer av små diesel- och bensindrivna generatoraggregat, som idag används för att få tillgång till el i strömlösa områden och för reservkraft, eller för att ladda batterier.
- När räknar ni med att ha en färdigutvecklad och certifierad produkt?
 • CT: Målet vi har satt är att vara framme i slutet av Q1 nästa år. Det är dock svårt att säga exakt med tanke på att man alltid vill göra ytterligare förbättringar av produkten.

- Hur ser du på riskerna att tekniken inte håller?
 • Jag anser att största delen av teknikrisken redan är absorberad. Vi har precis avslutat EU-projektet Prometheus 5 inom ramen för Horizon 2020 där vårt mindre kraftvärmesystem testades på olika sätt. I det stora hela så klarades de krav som hade ställts upp. Det understryker funktionaliteten i vår teknik. Vi har nått ett läge där vi nu komfortabelt kan säga att tekniken fungerar.

(kommentar Hållbaraaktier.se: I och med att projektet slutfördes med framgång kunde Helbio i augusti erhålla den sista delen av bidragsbeloppet på 1,2 MEUR)
 
Metacons kärnverksamhet är baserad på unika, patenterade teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol. Bildkälla: Metacon.se.
Metacons kärnverksamhet är baserad på unika, patenterade teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol. Bildkälla: Metacon.se.
Bildkälla Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019
Bildkälla Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019


Under 2018 startades ett projekt i England där Metacon tillsammans med industrigiganterna GE och Daimler deltar. Målet är att kommersialisera komponenter från fordonsindustrin och bygga ett kombinerat värme och elsystem på stationär basis.
- Hur är status på det projektet?

 • CT: Projektet är avslutat och en rapport kommer inom kort. EU måste först avlägga sin officiella rapport innan vi kan informera.


Vätgasmarknaden uppgår till cirka 100 miljarder USD och bedöms växa cirka 8 procent de kommande åren. 
- Vilka delar av marknaden räknar ni med blir de viktigaste för Metacon de närmaste åren?

 • CT: Japan är för oss en viktig marknad och där har vi redan en organisation och bygger även upp ett tekniskt samarbete. Tyskland är också onekligen en intressant marknad för oss. Vi kan även lägga till Sydkorea där vi fått en order. Japan, Tyskland, Sydkorea och USA (Kalifornien) är de största vätgas-marknaderna, även Kina börjar växa fram.

  Produktmässigt är det just nu fokus på CHP (kraftvärmesystem som generar både el & värme) och APU-marknaden (back-up till primär energikälla) men vi jobbar även intensivt för att komma in på tankstationsmarknaden där vi kan leverera vår unika reformer. 


(kommentar Hållbaraaktier.se: CHP: Combined Heat and Power, APU: Auxiliary Power Unit)
 

Illustrationen ovan visar en komplett vätgastankstation, där Metacons reformer är den centrala enheten. Bildkälla Metacon.se, företrädesemission april 2019
Illustrationen ovan visar en komplett vätgastankstation, där Metacons reformer är den centrala enheten. Bildkälla Metacon.se, företrädesemission april 2019


Den senaste emissionen har ni bedömt ska täcka kapitalbehov till och med 2020.
- Har ni kommunicerat någon bedömning för när ni räknar med att ha positivt kassaflöde?

 • CT: Vi gör enbart korta prognoser och tycker det är för tidigt att kommunicera mål för när kassaflödet kan bli positivt. Det vi kan se är att vi nu fyllt på kassan och gjort våra investeringar i Helbio så det gör att både vi själva och Helbio har bra likviditet. Helbio gynnas även av de EU-bidrag och andra lokala bidrag som erhållits, och som kommer betalas ut över tid.  


Vilken är din vision av Metacon om 5 år?

 • CT: Vi ska då vara en ledande aktör på den globala vätgasmarknaden med den tekniken vi har. Våra produkter ska vara installerade på en bred basis, lite som dagens värmepumpar. Och att vi verkligen kan bidra till en positiv miljöpåverkan.

  En anledning att Metacon och vår teknik är så pass intressant just nu och att vi får mer och mer uppmärksamhet, är att allt fler börjar inse att man måste börja investera och stimulera den här typen av teknologi om vi ska nå målen i Paris-avtalet och andra lokala klimatmål. 


Avslutningsvis, vilka är dina topp-3 fokusområden under resten av året?

 • CT: 1. Absolut Japan. Vi har som tidigare annonserat en pågående diskussion med en stor industrikoncern som vi hoppas kunna bygga affärer med, av väsentlig art. 

  2. Stödja Helbio i uppbyggnaden av produktionskapacitet och se till att pågående leveranser kommer ut på ett bra sätt så att vi kan nå en produkt som kan produceras i stor skala.

  3. Öka marknadsbearbetningen i norra Europa och framför allt Tyskland.

------
Läs hela inlägget »
Hållbaraaktier.se bedömer att Metacon är långsiktigt intressant. Nedan faktorer är positiva:
 • Metacon har stabila finanser något år framåt.
 • Bolaget verkar successivt ta steg framåt, utan större bakslag. Samarbetsavtal i Japan och projekt med giganter som GE och Daimler indikerar att bolagets patenterade teknik är konkurrenskraftig. Nyheter från detta projekt kommer inom kort.
 • Kommersialiseringen kan, om det går bra, ta rejäl fart under nästa år. Innan dess kan väsentliga samarbetsavtal etableras som skulle kunna innebära rejäla intäkter. 
 • Bolaget har funnits i Japan några år och gör framsteg. Japan har kommit långt på området. Vätgas ökar i intresse både där och globalt. Området kommer få mycket publicitet i samband med OS 2020 i Japan. Adresserbar marknad är mycket stor och starkt växande på de huvudmarknader bolaget identifierat.
 • Kursmässigt har den korta historiken visat på att det finns ett stort intresse för bolaget. Detta har periodvis gett snabb kursstegring och även en kraftigt övertecknad emission. 
 • Ledningen har stort eget aktieägande.


I den andra vågskålen finns 

 • Bolaget är fortfarande i en utvecklingsfas och har en bit kvar till stabilt positivt kassaflöde.
 • Det är en liten organisation som verkar på många olika marknader med den utmaning och sårbarhet som detta medför.
 • Det händer mycket på området förnybar energi och vilka lösningar som kommer ut som vinnare är osäkert. Det talar för riskspridning både bolagsmässigt och tidsmässigt.
   

Vi har redan ett vätgasbolag i portföljen, Cell Impact, som vi bedömer ligger lite närmare rejäl kommersialisering än Metacon. Det får räcka i nuläget. Vi anser att Cell Impact och Metacon är snäppet mer intressanta än börsens två andra vätgasrelaterade bolag PowerCell och myFC.
 

Läs hela inlägget »

Ett axplock av positiva respektive negativa nyheter under inledningen av denna vecka:
 

Läs hela inlägget »

Cell Impact tar plats i Hållbara Aktier-portföljen till fredagens slutkurs 4,51 kr. Mer om bakgrunden till detta framgår för Premium-användare och publiceras senare publikt på denna sida.

Portföljen som startade 190319 med 100.000 kr har stigit till 123.299 kr. Uppgången på dryga 23% kan jämföras med OMX All-Share Cap GI som stigit 3,7% under samma period. Portföljen har nu en kassa-andel på 29% vilken är relativt hög och ska ses i ljuset av den ökade osäkerheten på börsen.

Portföljens innehav har den senaste månaden fallit tillbaka mer än genomsnittet för hållbara aktier och börsen som helhet. Reaktionen på några rapporter har varit negativ. Vår bedömning av de bolag som ingår i portföljen har emellertid inte ändrats avseende långsiktig potential och kortsiktig finansiell stabilitet. Att sprida ut köpen över tid via månadssparande eller liknande är att rekommendera för att minska risken.

Några gemensamma aspekter för bolagen i portföljen är

 • Konjunkturokänsliga 
 • Megatrender som stöttar
 • Värdering som inte dragit iväg
 • Tydliga framsteg i verksamheten senaste året
 • Finansiell ställning som borde göra att osäkra nyemissioner undviks under året
Läs hela inlägget »

     

Spara pengar med nedanstående företag

Annons

Annons