Svenska noterade bolag inriktade
mot miljöteknik och/eller
med ett starkt hållbarhetsarbete

 

   Sök aktie

Hållbara aktier

Gå till sidan med hållbara aktier

Intervjuer

Intervjuer med "hållbara" bolag

Aktietips

Ta del eller lämna aktietips

2019 > 12

Att välja aktier som redan är inne i en långsiktigt positiv kurstrend visade sig 2019 vara en vinnande strategi. De aktier, av de som listas på Hållbaraaktier.se, som 181231 låg över sin SMA200-trend (medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) steg i genomsnitt med hela 108%. Totalt sett steg "hållbara aktier" med 39% 2019.

Avslutningen på 2018 var som bekant mycket svag på börsen och de som då stod emot kursmässigt blev vinnare när börsklimatet sedan blev det rakt motsatta under 2019. De aktier som 181231 låg över SMA200 var Absolent, Arise, Astrazeneca, Castellum, Ecomb, Eolus Vind, Garo, Minesto, Powercell, Prebona, SeaTwirl och Swedish Stirling.

Året innan var det inte lika framgångsrikt att välja SMA200-aktierna men utvecklingen följde ändå index totalt sett.

Givet en tro på ett fortsatt positivt börsklimat 2020 så kan det vara intressant att titta närmare på de aktier som redan är inne i en positiv kurstrend. De är naturligtvis fler i år med tanke på den stora uppgången under året, där ”hållbara” aktier överträffat såväl OMX Affärsvärldens generalindex som First North All-Share Cap.

”Hållbara” aktier som idag 191230 är inne i en positiv kurstrend (kurs över SMA200) är:

ABB, Alfa Laval, Arise, AstraZeneca, Beijer Ref, Binero, Castellum, Cell Impact, Cortus Energy, Ecorub, Eolus Vind, Essity, Ferroamp, Garo, Green Landscaping, Heliospectra, Industrial Solar, Insplorion, I-Tech, Lightlab, MyFC, Nobina, Nederman, Nibe, OptiFreeze, Polyplank, PowerCell, Raybased, Seatwirl, SolTech och ÅF Pöyry.
 

Läs hela inlägget »

Vecka 52 innehöll endast två börsdagar och nyhetsflödet var lugnt. De största uppgångarna noterades av MyFC (+40%) och Azelio (+23%) medan Cortus Energy (-7%) rekylerade efter en stark höst.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • ArcAroma - Patent i Japan
 • Azelio - Företrädesemission övertecknades
 • Climeon - Första insiderförsäljningen på länge
 • Nobina - Höjd riktkurs och positiva långtidsutsikter


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Portföljen har gått mycket starkt sedan starten 190319. Uppgången är 54% på nio månader fram till 191220. Marknaden som helhet (OMX All-Share Cap GI) har stigit 18% under samma period.

Kort bakgrund till nuvarande köptips av utvalda "hållbara" aktier:

 • Absolicon. Bolaget har väsentligt höjt takten i marknadsbearbetningen och tecknat två stora ramavtal. Absolicon är långt framme inom solvärmeområdet och med en lösning som kan ersätta fossila bränslen i stor skala. Potentialen är stor och intresset från industrier verkar ta fart rejält. 
 • ArcAroma. Pusselbitarna börjar falla på plats med större kraft mot marknaden, fler referenser och fler applikationer. Man närmar sig positivt kassaflöde och har, inkluderat det stora innehavet i OptiFreeze, en stabil finansiell ställning.
 • Climeon. Utvecklingen har gått långsammare än väntat för Climeon vilket gett en svag kursutveckling. En viktig nyckel är Japan där grundförutsättningarna är goda med högt elpris, hög andel importerad el och ett mycket stort elbehov. Geotermiska förutsättningar är mycket goda. Institutioner gick in stort i bolaget på nivån 83 kr och kursen har senaste tiden visat tecken på att åter vända upp.
 • Ecoclime. Bolaget har färdigutvecklade ledande produkter för klimatsmarta lösningar inomhus. Bolaget trappar nu upp marknadsföring och installationskapacitet för att nå en snabb tillväxt. Energieffektivisering är ett område med stor potential för fastighetsägare. Ecoclimes lösningar bidrar till stora besparingar.
 • Ferroamp. Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier. Det mesta går bolagets väg och man skalar nu upp industriellt och kommersiellt.
 • Green Landscaping. Bolagets förvärvsdrivna tillväxt fortsätter inom en konjunkturstabil bransch med långa avtal. Förutsättning finns för starka kassaflöden. Synergier och effektiviseringar realiseras successivt.
 • Insplorion. Bolaget har ett starkt nätverk av akademi och ledande företag. Insplorion fokuserar på sensorer för batteri, vätgas och luftkvalitet. Under 2018 har såväl kommersialisering som forskning tagit tydliga kliv.
 • Nobina. Bolaget är marknadsledare och stärker sig med en hållbar profil och bra management. Lågräntemiljön gynnar det högutdelande bolaget.
 • OptiFreeze. Bolagets samarbeten med stora, ledande aktörer lovar gott. Det kommersiella genombrottet verkar vara nära. Lösningar inom OptiFlower-området kan utvecklas till global standard. Även andra applikatoner har stor potential.
 • OrganoClick. Bolagets biobaserade bindemedel ligger långt framme på ett område där ny lagstiftning förbjuder dagens plastbaserade lösningar. Det finns god chans att ett antal avtal med återkommande årsvolym på 40-50 mkr/år kommer tecknas under 2020. Nya distributörsavtal och produkter 2019 bidrar till tillväxt för övriga områden. Institutioner har gått in under hösten.


Den som investerar i dessa aktier sitter i samma båt som ledningen som har ett stort aktieinnehav. Dessutom har insidermönstret i stort varit positivt under 2018.

Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning. Hållbara aktier-teamet äger aktier i flertalet av ovan bolag (framgår i portföljsammanställningen).

Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick för fjärde veckan i rad totalt sett svagare än OMX AFVs generalindex. De största nedgångarna noterades av Polyplank (-15%), Ecorub (-9%) och Ecomb (-8%). Bäst gick det för myFC (+21%), Insplorion (+20%) och Slitevind (+15%). 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Alelion - Fortsatt upp efter tre nyheter
 • Cortus Energy - Milstolpe i Höganäs-projektet
 • Insplorion - Första ordern på luftkvalitetssensorer
 • Midsummer - Lätt nedgång efter stor insiderförsäljning
 • myFC - Koncept för fordonsindustrin kommer presenteras i juni
 • OptiFreeze - Fortsatta framsteg med med ledande aktörer
 • Prebona - Genombrottsorder för antiluktdukar
 • Slitevind - Spiltan flaggar upp
 • SolTech - Två avtal och två förvärv
 • Triboron - Samarbete med Bensinupproret
   
Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.
Läs hela inlägget »

Axolot Solutions har höjt tempot i kundbearbetningen under hösten vilket hittills resulterat i ett antal nya provkörningsavtal. Bolaget har nu fullt fokus på att sälja sitt första kommersiella vattenreningssystem baserat på AxoPur®-teknologin.

Aktiekursen har utvecklats svagt och börsvärdet uppgår vid kursen 2,73 kr till 72 mkr med en nettokassa 190930 på 28 mkr.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Marie Landfors.


Axolot Solutions i korthet:

Axolot Solutions säljer system för industriell vattenrening baserad på en egenutvecklad patenterad lösning. Axolots vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär att belastningen på miljön minskas då Axolot Solutions teknologi används istället för konventionell teknik.

Marie Landfors är VD sedan juni 2019. Marie har lång erfarenhet från ledande befattningar inom process- och kemiindustri och IT, som managementkonsult och egen företagare. Hon har 353000 teckningsoptioner men inget aktieinnehav i bolaget.


Intervju med Marie Landfors,
VD Axolot Solutions, 191213

Axolot rapporterar om ”mycket goda resultat” vid de provkörningar som har genomförts under hösten. Bolaget har även konstruerat och dokumenterat klart sin första automatiserade helhetslösning för industriell vattenrening, där AxoPur®-reaktorn utgör huvudkomponenten. Den första generationen av AxoPur®-system är nu beställningsbar.
-Vilka övriga framsteg ser du som viktigast under hösten?

 • Marie Landfors (ML):
  Vi har arbetat mycket med teknikkonceptet vilket gör att vi nu har ett beställningsbart system. Andra viktiga framsteg är att vi har accelererat marknadsbearbetningen betydligt. Vi har kontaktat många fler kunder än tidigare och även gjort det på ett mer systematiskt sätt. Det har resulterat i ett antal projekt med nya kunder vilket man kan se i de pressreleaser som gått ut. Vi har ett mycket bra tekniskt kunnande som våra kunder uppskattar och gör att de kommer till oss.

  Det låsta teknikkonceptet och den accelererade marknadsbearbetningen är den stora skillnaden mot tidigare.

   
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Bolagsbeskrivning november 2018
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Bolagsbeskrivning november 2018


Bolaget erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom elektrokoagulation och flotation. Utifrån teknikplattformen vill ni skapa en funktionell, robust och skalbar produkt. Axolots vattenreningskoncept möjliggör recirkulation av vattnet. 
- Vilken vidareutveckling är prioriterad?

 • ML: När jag kom in i juni upplevde jag att företaget höll på att utforska olika riktningar, kanske lite för många initiativ avseende design, flödeskapacitet osv. Vi behövde bestämma oss; vad är vår kärna och för vilken flödeskapacitet ska det här fungera. Nu har vi gjort ett startkoncept som utgår ifrån 12 kubikmeter i timmen. Detta kan sedan skalas uppåt och nedåt men inte hur långt som helst. Vi låste konfiguration på reaktorn. Vi fastställde också själva kärnkonceptet och vad som är tillval för kunden. Vi har exakt samma grunduppsättning oavsett om det är tungmetaller, olja eller fosfor man ska ta bort. 

  Nu måste vi minska ner på produktutvecklingen och i stället sälja det här konceptet. Då handlar utvecklingen snarare att justera eventuella barnsjukdomar, att jobba med små förbättringar. På längre sikt kommer vi säkerligen att utveckla vårt system både för mindre och större flöden.
   
- Hur ser ni på teknikrisken; att lösningen inte kommer fungera tillräckligt bra?
 • ML: För det första ser vi en mycket stor potential i behovet av industriell vattenrening. Potentialen i tekniken är verkligen stor. Vi har ingen som helst anledning att tvivla på tekniken. Vi får mycket fina siffror i de provkörningar vi gör. Vi kan dock inte kommunicera ut så mycket av de resultaten för det vill inte kunderna. 

  Vi är speciellt starka när det gäller borttagning av olja och fett, tungmetaller, fosfor och stora organiska föreningar. Och med det nya helautomatiserade systemet kan vi nu nå ut till mer krävande kunder.

- Finns det liknande lösningar på marknaden?
 • ML: Det finns ett antal bolag som arbetar med elektrokoagulation men merparten är små bolag byggda runt enskilda individer. Vi har vår egen starka teknologi och bred industriell kompetens som gör att vi förstår våra kunders problematik.

  Konkurrensen kommer inte primärt från andra bolag inom elektrokoagulation utan från konventionell etablerad teknik som filterrening, biologisk och kemisk rening – antingen enskilt eller i kombination. Vi ser att vi kan hantera vissa föroreningar på ett mer kostnadseffektvit sätt och med mindre footprint. Svårigheten för oss är att få kunderna att satsa på ny teknik från ett litet och oprövat företag. 

Under tredje kvartalet 2019 har ni arbetat med att delvis styra om från teknik- och produktutveckling till att jobba mer utåtriktat mot befintliga och potentiella kunder. 
- Kan du berätta lite runt tempohöjningen i kundbearbetningen?
 • ML: Vi är ute hos betydligt fler kunder än tidigare. Vi har långa säljcykler och måste ha en stor pipeline med provkörningar. Vi har rekryterat en säljare i Sverige och knutit till oss en erfaren resurs på konsultbasis i Finland. Vi har även tagit fram en del nya kommersiella verktyg som konfidentialitetsavtal och implementerat ett enkelt CRM-verktyg. Nu tar vi steg från humankapital till lite mer strukturkapital.

- Vad är nyckeln för att ta det sista steget och ta hem det första riktiga kommersiella avtalet?  
 • ML: Vi har till exempel två kunder som vi arbetat med under hösten som måste hitta en lösning under de närmaste månaderna för att få fortsätta att producera. Sedan är det inte säkert att de väljer vår teknik men det tidsmässiga trycket är stort. Andra kunder som vi jobbat med en tid behöver helt enkelt fatta beslut om att investera.  
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.


I dagsläget har Axolot tre etablerade kundrelationer som samtliga är i Finland. I tillägg till dessa har ni en handfull långt gångna kundprojekt. Där har ni utfört eller planerar att utföra provkörningar i närtid. Utöver befintliga kunder och löpande kundprojekt så har ni ytterligare ett tiotal potentiella kunder som har visat ett mycket stort intresse.
- Hur ser affärsmodell och beslutskriterier ut?

 • ML: Vi har valt en enkel affärsmodell där vi säljer en grundinvestering (ett system för kunden) och sedan licensierar ut användandet av vår teknologi. På det lägger vi sedan ett serviceavtal som inkluderar utbytesceller. 

  Våra kunder har väldigt olika behov och därmed beslutsgrunder för sin investering. Ibland att sänka kostnader och ibland att de inte kan fortsätta producera om de inte hittar en lösning. Vi har kunder som fått krav på sig att investera i en biologisk reningsanläggning för över 30 mkr där vår anläggning kostar en bråkdel av det. Där är caset relativt klart. Andra vill vara mer proaktiva inför framtiden och leva upp till sina hållbarhetslöften. Så drivkrafterna är olika. 


- Vilken ”typ-affär” ser ni framför er under kommande år?

 • ML: I dagsläget kan vi leverera utrustning som passar för flöden på mellan 1 och 50 kubikmeter i timmen. Våra kunder ligger i det kapacitetsspannet. Vi har tidigare talat om att vi vänder oss till stora pappers- och massabruk men de har kanske 1000 kbm i timmen och det är inte alls vår marknad just nu. 

  För en 12 kbm-anläggning ligger investeringen på cirka 3,5 mkr + ett serviceavtal på det. 


- Hur många sådana kan hanteras under ett år med befintlig organisation?

 • ML: Vi har en handfull kunder som vi har långt gångna diskussioner med. Inledningsvis kommer det trots allt vara ett fåtal anläggningar som vi levererar. Vi räknar inte med att behöva utöka organisationen under kommande året.


Marknaden för rening av vatten och avloppsvatten i industrin förväntas öka stadigt de närmaste åren. De globala investeringarna i industriell vattenrening uppskattas 2020 överstiga 30 miljarder USD. Ni prioriterar inledningsvis Sverige och Finland.
- Hur stor uppskattar ni att er adresserbara marknad är i Finland/Sverige?

 • ML: Det finns en jättestor marknad för industriell vattenrening. Vi fokuserar på vissa applikationer där vi är starka som olja/fett, tungmetaller, fosfor, suspenderat material och organiskt material. En kund kan ha behov av flera av dessa lösningar. Det är svårt att göra en uppskattning av totalt värde av möjlig marknad, men den är långt mycket större än den vi aspirerar på.

  Vi kontaktar företag i nischer (industrivertikaler) där vi tror att vi kan hitta en lösning eller där vi vet att företaget har ett pågående miljöärende, dvs kommer att få nya krav på sig att reducera vattenutsläpp.

   
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.


Organisationen består av cirka 20 personer varav ungefär hälften konsulter.
- Kan du utveckla hur den ser ut?

 • ML: Vi fokuserar på Norden och har utöver Sverige/Finland under året utökat med kunder i Norge och Danmark. Vår kärna finns i Landvetter utanför Göteborg med mig som VD samt laboratorium och verkstad. Sedan har vi säljteam i Stockholm och Helsingfors. I Helsingfors har vi även två medarbetare som arbetar med provkörningar. Sedan har vi en liten supportorganisation i Helsingborg som bl a sköter ekonomi.

  Vi har nyligen rekryterat en säljare och i och med det ska vi klara oss med nuvarande organisation tills det att försäljning och leveranser börjat ta fart rejält. 


Styrelsen kommer sannolikt att förändras i samband med en extra bolagsstämma den 19:e december. Lennart Holm ersätts som styrelseordförande av Peter Lysell. Dagens Industri publicerade en artikel den 10:e november med en kritisk hållning till Holms många bolagsengagemang samt utvecklingen i flera av dessa bolag. 
- Hur bedömer du att denna negativa publicitet påverkar Axolot?

 • ML: Jag tror inte att det påverkar oss alls. De som investerar i uppstartsbolag är medvetna om såväl möjligheter som risker. Vi fokuserar på våra kunder och att få det efterlängtade kommersiella genombrottet. Det som händer vid sidan om kan vi inte påverka. 

  Det vi ser är att industrin nu intresserar sig mycket mer än tidigare för hållbara lösningar. Och framför allt att kunna börja recirkulera sitt vatten. 


Är det något som överraskat dig sedan du kom in i bolaget för ett halvår sedan?

 • ML: Jag tycker nog att man har lovat lite för mycket, lite för tidigt. Jag försöker ha en mer realistisk ansats. Säljcyklerna i denna bransch är mycket långa och processerna tar mycket längre tid än vi vill.

  Det andra är att jag har jobbat hårt med att etablera lite mer strukturkapital som behövs för att komma igång och börja leverera. 


Avslutningsvis: Vad är dina topp-3 fokus under kommande 6 månader?

 • ML: Det är väldigt enkelt. Dra ner på produktutveckling, fokusera på sälj och leverera det vi har sålt.

   
Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick för tredje veckan i rad totalt sett svagare än marknaden som helhet. De största nedgångarna noterades av Binero (-20% pga extrautdelning), Triboron (-13%) och Azelio (-12%). Bäst gick det för Alelion (+31%), Cortus Energy (+18%) och Heliospectra (+17%). 

Axplock från veckans nyheter (klicka på bolagslänkarna):
 

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se gör idag två förändringar i portföljen.
 

 1. Cell Impact säljs efter den starka uppgången på 109% sedan köpet den 30:e augusti. Hållbaraaktier.se tror fortfarande starkt på bolaget men vi bedömer att nuvarande kursnivå är rimlig baserad på känd information. Den upptrappade expansionen kommer kräva investeringar och sannolikt nyemission vilket tenderar att innebära kurspress, åtminstone temporärt. 
   
 2. OrganoClick tas in i portföljen till dagens slutkurs 5,50 kr. Insititutioner har gått in rejält under hösten, tillväxten är på väg att ta fart och de biologiska bindemedlen har en fantastisk potential tack vare nya lagkrav och ökat miljöintresse. Aktien har inte hängt med index det senaste året men nu börjar mycket falla på plats. En sammanfattande motivering framgår här.
   
Portföljen har gått starkt sedan det första köpet 190319. Uppgången är 49% vilket kan jämföras med OMX Affärsvärldens All-Share Cap GI som stigit 14% under samma period.

Det ska noteras att teamet runt Hållbaraaktier.se själva äger flertalet av de aktier som ingår i portföljen. Vilka som ägs framgår av portföljspecifikationen.
Läs hela inlägget »


De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick under veckan totalt sett svagare än marknaden som helhet. De största nedgångarna noterades av Azelio (-30%) och myFC (-24%). Bäst gick det för Cell Impact (+19%) och Insplorion(+18%) vilka båda ingår i portföljen.

Axplock från veckans nyheter (klicka på bolagslänkarna):
 

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se följer "hållbara"aktier ur olika perspektiv. Dagens perspektiv är årets företrädesemissioner.

Följande kan noteras:

 • Det sker regelmässigt en starkt negativ reaktion den dag när emissionen meddelas. Av årets 17 företrädesemissioner så var den genomsnittliga nedgången hela 24% under samma dag. Detta trots att många emissioner var att betrakta som mycket sannolika även innan offentliggörandet. Endast i två av fallen blev det en mindre positiv reaktion.
 • Den första dagens reaktion är att betrakta som överreaktion. Även dag 2 sjönk den genomsnittliga aktien med 1% - men sedan inleddes ofta en rekyl. Den som köpte alla aktier till slutkurs dagen efter offentliggörandet av emissionen hade i genomsnitt fått en avkastning på 5% kommande vecka och hela 9% kommande månad. Även om börstrenden generellt varit stark under året så innebär ett genomsnitt på 9% under en månad en rejäl överavkastning.
 • Logiken bakom en relativt stark utveckling perioden efter offentliggörandet kan vara en kombination av rekyl på initial överreaktion och att det finns en tendens från företagen att lyfta fram positiva faktorer för att möjliggöra en lyckad emission. Mönstret är nog inte unikt för de aktier som listas av Hållbaraaktier.se. Samtidigt går det naturligtvis inte att säga att mönstret kommer återupprepas.
 • Efter två månader var den genomsnittliga uppgången från dag 2 endast 5%.
 • Utvecklingen i de bolag som genomfört företrädesemission i år är i genomsnitt  9% från årets början. Detta kan jämföras med att "hållbara" aktier totalt gått upp med 35%. Totalavkastningen för aktier med emission är emellertid bättre när man inkluderar värdet av teckningsrätter, dock utan att komma nära de 35%.

Sammanfattningsvis:

 1. Undvik om möjligt att äga aktien när emission offentliggörs
 2. Utnyttja överreaktion dag 1-2 givet att du tror långsiktigt på bolaget. Månaden efter har ofta gett en bra avkastning.
 3. Aktiekursen i de företag som valt att göra nyemission har under 2019 gått sämre än genomsnittet bland "hållbara" aktier. Samtidigt visar undantagen Soltech (+171%), Cell Impact  (+122%), Metacon (+84%) och Minesto (69%) att mönstret inte är entydigt. Väljer man rätt bolag är nyemissionssvackan bara ett hack i kurvan.


De aktier som ingick i denna studie var Heliospectra, Azelio, SaltX, ArcAroma, Minesto, Absolicon, ChromoGenics, Insplorion, Parans Solar Lighting, Fagerhult, MyFC (2 tillfällen), Enersize, Metacon, Aleilion, Cell Impact och Soltech Energy Systems. Samtliga dessa har genomfört en företrädesemission under året.

Läs hela inlägget »

Ecoclimes målsättning är att nå 510 mkr i omsättning 2021 via en kombination av förvärv och organisk tillväxt med sina teknikledande lösningar inom energieffektivisering. Idag meddelades att bolaget förvärvar installationsföretaget H-Gruppen i Stockholm. Förvärvet är i linje med bolagets tillväxtstrategi och möjliggör den stora marknadssatsning som planeras inom segmentet Cirkulär Energi med start första kvartalet 2020. 

H-gruppen omsätter cirka 70 MSEK och bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK 2020. När H-gruppen börjar inkludera Ecoclimes kärnprodukter så kommer marginalerna öka.

Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 MSEK. Detta kan jämföras med bolagets börsvärde på cirka 180 mkr. Bolaget har en nettokassa och stabilt löpande kassaflöde. Den kontanta köpeskillingen utgör 10 MSEK plus 4 MSEK för eget kapital vid tillträdet. Utöver det tillkommer 2,5 MSEK efter fastställd årsredovisning 2019 samt en resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 5 MSEK baserat på H-gruppens resultat 2020 och 2021. Tillträdet av aktierna är planerat till den 2 januari 2020. 

H-gruppen är en koncern bestående av dotterbolagen Hansson & Hansson Rör AB, K.V.S. Montage AB, B.G Hansson Energisystem AB. Förvärvet är en viktig pusselbit i strategin att etablera Ecoclimes cirkulära energisystem i Mälardalen.  Det sker samtidigt som de första Evertherm SEW-systemen börjar installeras i ett studentbostadsprojekt om tre fastigheter, som uppförs åt Stockholmshem. Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts och återupptogs under sommaren 2019 varefter Ecoclime kommunicerade en avsiktsförklaring om förvärvsplanerna den 1 oktober.

De framgångsfaktorer som Ecoclime har lyft fram i sin tillväxtstrategi är bl a 

 • Förvärv av projekterings- och installationsföretag 
 • Integration av Ecoclimes produkter och affärsmodeller på de förvärvade bolagens marknader.
Nästa milstolpe är det uttalade målet 297 mkr i R12-omsättning Q4 2020.


Hållbaraaktier.se bedömer att Ecoclimes produkter inom cirkulär energi och fastighetsautomation ligger långt framme. Installationskapacitet i befolkningstäta områden som Mälardalen är avgörande för framgång. Med tanke på att ROI eller motsvarande verkar vara hög för kunderna så borde efterfrågan kunna ta fart rejält. Referenser som Skanska, Stockholmshem och krävande globala serverhallskunder bådar gott. Risken är lägre än många andra bolag som listas av Hållbaraaktier.se.

Hållbaraaktier.se har inkluderat Ecoclime i portföljen. Så här långt har kursen gått svagt. Hållbaraaktier-teamet har ett eget aktieinnehav. Vi bedömer att aktien verkar lite i det dolda på börsen men listbyte och kommande tillväxt kommer sannolikt att ändra på detta.

Nedan beskrivning är från H-gruppens hemsida.

Bildkälla: H-Gruppen.se
Bildkälla: H-Gruppen.se
Läs hela inlägget »
Axplock från veckans nyheter som antingen satte avtryck på kursen och/eller kan visa sig bli långsiktigt viktiga.
 
 • ArcAroma - Order efter att förväntningar överträffats
 • Azelio - ner efter offentliggörande av emissionsvillkor
 • Insplorion - nytt forskningssamarbete på batterisidan
 • Nobina - förnyat kontrakt i Malmö
 • OptiFreeze - Positiva signaler i rapport och möjlig uppköpskandidat
 • OrganoClick - nya marknadskanaler & förändrad FoU-avdelning
 • SaltX - VD deltog i nyemission som nu slutförts
 • Swedish Stirling - 3* positivt
Läs hela inlägget »

Premium

Lite mer, lite snabbare, lite djupare

Portfölj

Portföljens aktier ska ses som tips för fortsatt analys och egna beslut. 

Nyhetsbrev / info:

Senaste intervju:

2019 > 12

Axolot Solutions

Hållbaraaktier.se har intervjuat Axolots VD Marie Landfors. Bolaget har höjt tempot i kundbearbetningen under hösten vilket hittills resulterat i ett antal nya provkörningsavtal. Bolaget har nu fullt fokus på att sälja sitt första kommersiella vattenreningssystem baserat på AxoPur®-teknologin. 

Annons

Annons

Annons

Valda tips & nyheter om hållbara aktier

2019 > 12

Att välja aktier som redan är inne i en långsiktigt positiv kurstrend visade sig 2019 vara en vinnande strategi. De aktier, av de som listas på Hållbaraaktier.se, som 181231 låg över sin SMA200-trend (medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) steg i genomsnitt med hela 108%. Totalt sett steg "hållbara aktier" med 39% 2019.

Avslutningen på 2018 var som bekant mycket svag på börsen och de som då stod emot kursmässigt blev vinnare när börsklimatet sedan blev det rakt motsatta under 2019. De aktier som 181231 låg över SMA200 var Absolent, Arise, Astrazeneca, Castellum, Ecomb, Eolus Vind, Garo, Minesto, Powercell, Prebona, SeaTwirl och Swedish Stirling.

Året innan var det inte lika framgångsrikt att välja SMA200-aktierna men utvecklingen följde ändå index totalt sett.

Givet en tro på ett fortsatt positivt börsklimat 2020 så kan det vara intressant att titta närmare på de aktier som redan är inne i en positiv kurstrend. De är naturligtvis fler i år med tanke på den stora uppgången under året, där ”hållbara” aktier överträffat såväl OMX Affärsvärldens generalindex som First North All-Share Cap.

”Hållbara” aktier som idag 191230 är inne i en positiv kurstrend (kurs över SMA200) är:

ABB, Alfa Laval, Arise, AstraZeneca, Beijer Ref, Binero, Castellum, Cell Impact, Cortus Energy, Ecorub, Eolus Vind, Essity, Ferroamp, Garo, Green Landscaping, Heliospectra, Industrial Solar, Insplorion, I-Tech, Lightlab, MyFC, Nobina, Nederman, Nibe, OptiFreeze, Polyplank, PowerCell, Raybased, Seatwirl, SolTech och ÅF Pöyry.
 

Läs hela inlägget »

Vecka 52 innehöll endast två börsdagar och nyhetsflödet var lugnt. De största uppgångarna noterades av MyFC (+40%) och Azelio (+23%) medan Cortus Energy (-7%) rekylerade efter en stark höst.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • ArcAroma - Patent i Japan
 • Azelio - Företrädesemission övertecknades
 • Climeon - Första insiderförsäljningen på länge
 • Nobina - Höjd riktkurs och positiva långtidsutsikter


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Portföljen har gått mycket starkt sedan starten 190319. Uppgången är 54% på nio månader fram till 191220. Marknaden som helhet (OMX All-Share Cap GI) har stigit 18% under samma period.

Kort bakgrund till nuvarande köptips av utvalda "hållbara" aktier:

 • Absolicon. Bolaget har väsentligt höjt takten i marknadsbearbetningen och tecknat två stora ramavtal. Absolicon är långt framme inom solvärmeområdet och med en lösning som kan ersätta fossila bränslen i stor skala. Potentialen är stor och intresset från industrier verkar ta fart rejält. 
 • ArcAroma. Pusselbitarna börjar falla på plats med större kraft mot marknaden, fler referenser och fler applikationer. Man närmar sig positivt kassaflöde och har, inkluderat det stora innehavet i OptiFreeze, en stabil finansiell ställning.
 • Climeon. Utvecklingen har gått långsammare än väntat för Climeon vilket gett en svag kursutveckling. En viktig nyckel är Japan där grundförutsättningarna är goda med högt elpris, hög andel importerad el och ett mycket stort elbehov. Geotermiska förutsättningar är mycket goda. Institutioner gick in stort i bolaget på nivån 83 kr och kursen har senaste tiden visat tecken på att åter vända upp.
 • Ecoclime. Bolaget har färdigutvecklade ledande produkter för klimatsmarta lösningar inomhus. Bolaget trappar nu upp marknadsföring och installationskapacitet för att nå en snabb tillväxt. Energieffektivisering är ett område med stor potential för fastighetsägare. Ecoclimes lösningar bidrar till stora besparingar.
 • Ferroamp. Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier. Det mesta går bolagets väg och man skalar nu upp industriellt och kommersiellt.
 • Green Landscaping. Bolagets förvärvsdrivna tillväxt fortsätter inom en konjunkturstabil bransch med långa avtal. Förutsättning finns för starka kassaflöden. Synergier och effektiviseringar realiseras successivt.
 • Insplorion. Bolaget har ett starkt nätverk av akademi och ledande företag. Insplorion fokuserar på sensorer för batteri, vätgas och luftkvalitet. Under 2018 har såväl kommersialisering som forskning tagit tydliga kliv.
 • Nobina. Bolaget är marknadsledare och stärker sig med en hållbar profil och bra management. Lågräntemiljön gynnar det högutdelande bolaget.
 • OptiFreeze. Bolagets samarbeten med stora, ledande aktörer lovar gott. Det kommersiella genombrottet verkar vara nära. Lösningar inom OptiFlower-området kan utvecklas till global standard. Även andra applikatoner har stor potential.
 • OrganoClick. Bolagets biobaserade bindemedel ligger långt framme på ett område där ny lagstiftning förbjuder dagens plastbaserade lösningar. Det finns god chans att ett antal avtal med återkommande årsvolym på 40-50 mkr/år kommer tecknas under 2020. Nya distributörsavtal och produkter 2019 bidrar till tillväxt för övriga områden. Institutioner har gått in under hösten.


Den som investerar i dessa aktier sitter i samma båt som ledningen som har ett stort aktieinnehav. Dessutom har insidermönstret i stort varit positivt under 2018.

Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning. Hållbara aktier-teamet äger aktier i flertalet av ovan bolag (framgår i portföljsammanställningen).

Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick för fjärde veckan i rad totalt sett svagare än OMX AFVs generalindex. De största nedgångarna noterades av Polyplank (-15%), Ecorub (-9%) och Ecomb (-8%). Bäst gick det för myFC (+21%), Insplorion (+20%) och Slitevind (+15%). 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Alelion - Fortsatt upp efter tre nyheter
 • Cortus Energy - Milstolpe i Höganäs-projektet
 • Insplorion - Första ordern på luftkvalitetssensorer
 • Midsummer - Lätt nedgång efter stor insiderförsäljning
 • myFC - Koncept för fordonsindustrin kommer presenteras i juni
 • OptiFreeze - Fortsatta framsteg med med ledande aktörer
 • Prebona - Genombrottsorder för antiluktdukar
 • Slitevind - Spiltan flaggar upp
 • SolTech - Två avtal och två förvärv
 • Triboron - Samarbete med Bensinupproret
   
Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.
Läs hela inlägget »

Axolot Solutions har höjt tempot i kundbearbetningen under hösten vilket hittills resulterat i ett antal nya provkörningsavtal. Bolaget har nu fullt fokus på att sälja sitt första kommersiella vattenreningssystem baserat på AxoPur®-teknologin.

Aktiekursen har utvecklats svagt och börsvärdet uppgår vid kursen 2,73 kr till 72 mkr med en nettokassa 190930 på 28 mkr.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Marie Landfors.


Axolot Solutions i korthet:

Axolot Solutions säljer system för industriell vattenrening baserad på en egenutvecklad patenterad lösning. Axolots vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär att belastningen på miljön minskas då Axolot Solutions teknologi används istället för konventionell teknik.

Marie Landfors är VD sedan juni 2019. Marie har lång erfarenhet från ledande befattningar inom process- och kemiindustri och IT, som managementkonsult och egen företagare. Hon har 353000 teckningsoptioner men inget aktieinnehav i bolaget.


Intervju med Marie Landfors,
VD Axolot Solutions, 191213

Axolot rapporterar om ”mycket goda resultat” vid de provkörningar som har genomförts under hösten. Bolaget har även konstruerat och dokumenterat klart sin första automatiserade helhetslösning för industriell vattenrening, där AxoPur®-reaktorn utgör huvudkomponenten. Den första generationen av AxoPur®-system är nu beställningsbar.
-Vilka övriga framsteg ser du som viktigast under hösten?

 • Marie Landfors (ML):
  Vi har arbetat mycket med teknikkonceptet vilket gör att vi nu har ett beställningsbart system. Andra viktiga framsteg är att vi har accelererat marknadsbearbetningen betydligt. Vi har kontaktat många fler kunder än tidigare och även gjort det på ett mer systematiskt sätt. Det har resulterat i ett antal projekt med nya kunder vilket man kan se i de pressreleaser som gått ut. Vi har ett mycket bra tekniskt kunnande som våra kunder uppskattar och gör att de kommer till oss.

  Det låsta teknikkonceptet och den accelererade marknadsbearbetningen är den stora skillnaden mot tidigare.

   
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Bolagsbeskrivning november 2018
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Bolagsbeskrivning november 2018


Bolaget erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom elektrokoagulation och flotation. Utifrån teknikplattformen vill ni skapa en funktionell, robust och skalbar produkt. Axolots vattenreningskoncept möjliggör recirkulation av vattnet. 
- Vilken vidareutveckling är prioriterad?

 • ML: När jag kom in i juni upplevde jag att företaget höll på att utforska olika riktningar, kanske lite för många initiativ avseende design, flödeskapacitet osv. Vi behövde bestämma oss; vad är vår kärna och för vilken flödeskapacitet ska det här fungera. Nu har vi gjort ett startkoncept som utgår ifrån 12 kubikmeter i timmen. Detta kan sedan skalas uppåt och nedåt men inte hur långt som helst. Vi låste konfiguration på reaktorn. Vi fastställde också själva kärnkonceptet och vad som är tillval för kunden. Vi har exakt samma grunduppsättning oavsett om det är tungmetaller, olja eller fosfor man ska ta bort. 

  Nu måste vi minska ner på produktutvecklingen och i stället sälja det här konceptet. Då handlar utvecklingen snarare att justera eventuella barnsjukdomar, att jobba med små förbättringar. På längre sikt kommer vi säkerligen att utveckla vårt system både för mindre och större flöden.
   
- Hur ser ni på teknikrisken; att lösningen inte kommer fungera tillräckligt bra?
 • ML: För det första ser vi en mycket stor potential i behovet av industriell vattenrening. Potentialen i tekniken är verkligen stor. Vi har ingen som helst anledning att tvivla på tekniken. Vi får mycket fina siffror i de provkörningar vi gör. Vi kan dock inte kommunicera ut så mycket av de resultaten för det vill inte kunderna. 

  Vi är speciellt starka när det gäller borttagning av olja och fett, tungmetaller, fosfor och stora organiska föreningar. Och med det nya helautomatiserade systemet kan vi nu nå ut till mer krävande kunder.

- Finns det liknande lösningar på marknaden?
 • ML: Det finns ett antal bolag som arbetar med elektrokoagulation men merparten är små bolag byggda runt enskilda individer. Vi har vår egen starka teknologi och bred industriell kompetens som gör att vi förstår våra kunders problematik.

  Konkurrensen kommer inte primärt från andra bolag inom elektrokoagulation utan från konventionell etablerad teknik som filterrening, biologisk och kemisk rening – antingen enskilt eller i kombination. Vi ser att vi kan hantera vissa föroreningar på ett mer kostnadseffektvit sätt och med mindre footprint. Svårigheten för oss är att få kunderna att satsa på ny teknik från ett litet och oprövat företag. 

Under tredje kvartalet 2019 har ni arbetat med att delvis styra om från teknik- och produktutveckling till att jobba mer utåtriktat mot befintliga och potentiella kunder. 
- Kan du berätta lite runt tempohöjningen i kundbearbetningen?
 • ML: Vi är ute hos betydligt fler kunder än tidigare. Vi har långa säljcykler och måste ha en stor pipeline med provkörningar. Vi har rekryterat en säljare i Sverige och knutit till oss en erfaren resurs på konsultbasis i Finland. Vi har även tagit fram en del nya kommersiella verktyg som konfidentialitetsavtal och implementerat ett enkelt CRM-verktyg. Nu tar vi steg från humankapital till lite mer strukturkapital.

- Vad är nyckeln för att ta det sista steget och ta hem det första riktiga kommersiella avtalet?  
 • ML: Vi har till exempel två kunder som vi arbetat med under hösten som måste hitta en lösning under de närmaste månaderna för att få fortsätta att producera. Sedan är det inte säkert att de väljer vår teknik men det tidsmässiga trycket är stort. Andra kunder som vi jobbat med en tid behöver helt enkelt fatta beslut om att investera.  
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.


I dagsläget har Axolot tre etablerade kundrelationer som samtliga är i Finland. I tillägg till dessa har ni en handfull långt gångna kundprojekt. Där har ni utfört eller planerar att utföra provkörningar i närtid. Utöver befintliga kunder och löpande kundprojekt så har ni ytterligare ett tiotal potentiella kunder som har visat ett mycket stort intresse.
- Hur ser affärsmodell och beslutskriterier ut?

 • ML: Vi har valt en enkel affärsmodell där vi säljer en grundinvestering (ett system för kunden) och sedan licensierar ut användandet av vår teknologi. På det lägger vi sedan ett serviceavtal som inkluderar utbytesceller. 

  Våra kunder har väldigt olika behov och därmed beslutsgrunder för sin investering. Ibland att sänka kostnader och ibland att de inte kan fortsätta producera om de inte hittar en lösning. Vi har kunder som fått krav på sig att investera i en biologisk reningsanläggning för över 30 mkr där vår anläggning kostar en bråkdel av det. Där är caset relativt klart. Andra vill vara mer proaktiva inför framtiden och leva upp till sina hållbarhetslöften. Så drivkrafterna är olika. 


- Vilken ”typ-affär” ser ni framför er under kommande år?

 • ML: I dagsläget kan vi leverera utrustning som passar för flöden på mellan 1 och 50 kubikmeter i timmen. Våra kunder ligger i det kapacitetsspannet. Vi har tidigare talat om att vi vänder oss till stora pappers- och massabruk men de har kanske 1000 kbm i timmen och det är inte alls vår marknad just nu. 

  För en 12 kbm-anläggning ligger investeringen på cirka 3,5 mkr + ett serviceavtal på det. 


- Hur många sådana kan hanteras under ett år med befintlig organisation?

 • ML: Vi har en handfull kunder som vi har långt gångna diskussioner med. Inledningsvis kommer det trots allt vara ett fåtal anläggningar som vi levererar. Vi räknar inte med att behöva utöka organisationen under kommande året.


Marknaden för rening av vatten och avloppsvatten i industrin förväntas öka stadigt de närmaste åren. De globala investeringarna i industriell vattenrening uppskattas 2020 överstiga 30 miljarder USD. Ni prioriterar inledningsvis Sverige och Finland.
- Hur stor uppskattar ni att er adresserbara marknad är i Finland/Sverige?

 • ML: Det finns en jättestor marknad för industriell vattenrening. Vi fokuserar på vissa applikationer där vi är starka som olja/fett, tungmetaller, fosfor, suspenderat material och organiskt material. En kund kan ha behov av flera av dessa lösningar. Det är svårt att göra en uppskattning av totalt värde av möjlig marknad, men den är långt mycket större än den vi aspirerar på.

  Vi kontaktar företag i nischer (industrivertikaler) där vi tror att vi kan hitta en lösning eller där vi vet att företaget har ett pågående miljöärende, dvs kommer att få nya krav på sig att reducera vattenutsläpp.

   
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.


Organisationen består av cirka 20 personer varav ungefär hälften konsulter.
- Kan du utveckla hur den ser ut?

 • ML: Vi fokuserar på Norden och har utöver Sverige/Finland under året utökat med kunder i Norge och Danmark. Vår kärna finns i Landvetter utanför Göteborg med mig som VD samt laboratorium och verkstad. Sedan har vi säljteam i Stockholm och Helsingfors. I Helsingfors har vi även två medarbetare som arbetar med provkörningar. Sedan har vi en liten supportorganisation i Helsingborg som bl a sköter ekonomi.

  Vi har nyligen rekryterat en säljare och i och med det ska vi klara oss med nuvarande organisation tills det att försäljning och leveranser börjat ta fart rejält. 


Styrelsen kommer sannolikt att förändras i samband med en extra bolagsstämma den 19:e december. Lennart Holm ersätts som styrelseordförande av Peter Lysell. Dagens Industri publicerade en artikel den 10:e november med en kritisk hållning till Holms många bolagsengagemang samt utvecklingen i flera av dessa bolag. 
- Hur bedömer du att denna negativa publicitet påverkar Axolot?

 • ML: Jag tror inte att det påverkar oss alls. De som investerar i uppstartsbolag är medvetna om såväl möjligheter som risker. Vi fokuserar på våra kunder och att få det efterlängtade kommersiella genombrottet. Det som händer vid sidan om kan vi inte påverka. 

  Det vi ser är att industrin nu intresserar sig mycket mer än tidigare för hållbara lösningar. Och framför allt att kunna börja recirkulera sitt vatten. 


Är det något som överraskat dig sedan du kom in i bolaget för ett halvår sedan?

 • ML: Jag tycker nog att man har lovat lite för mycket, lite för tidigt. Jag försöker ha en mer realistisk ansats. Säljcyklerna i denna bransch är mycket långa och processerna tar mycket längre tid än vi vill.

  Det andra är att jag har jobbat hårt med att etablera lite mer strukturkapital som behövs för att komma igång och börja leverera. 


Avslutningsvis: Vad är dina topp-3 fokus under kommande 6 månader?

 • ML: Det är väldigt enkelt. Dra ner på produktutveckling, fokusera på sälj och leverera det vi har sålt.

   
Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick för tredje veckan i rad totalt sett svagare än marknaden som helhet. De största nedgångarna noterades av Binero (-20% pga extrautdelning), Triboron (-13%) och Azelio (-12%). Bäst gick det för Alelion (+31%), Cortus Energy (+18%) och Heliospectra (+17%). 

Axplock från veckans nyheter (klicka på bolagslänkarna):
 

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se gör idag två förändringar i portföljen.
 

 1. Cell Impact säljs efter den starka uppgången på 109% sedan köpet den 30:e augusti. Hållbaraaktier.se tror fortfarande starkt på bolaget men vi bedömer att nuvarande kursnivå är rimlig baserad på känd information. Den upptrappade expansionen kommer kräva investeringar och sannolikt nyemission vilket tenderar att innebära kurspress, åtminstone temporärt. 
   
 2. OrganoClick tas in i portföljen till dagens slutkurs 5,50 kr. Insititutioner har gått in rejält under hösten, tillväxten är på väg att ta fart och de biologiska bindemedlen har en fantastisk potential tack vare nya lagkrav och ökat miljöintresse. Aktien har inte hängt med index det senaste året men nu börjar mycket falla på plats. En sammanfattande motivering framgår här.
   
Portföljen har gått starkt sedan det första köpet 190319. Uppgången är 49% vilket kan jämföras med OMX Affärsvärldens All-Share Cap GI som stigit 14% under samma period.

Det ska noteras att teamet runt Hållbaraaktier.se själva äger flertalet av de aktier som ingår i portföljen. Vilka som ägs framgår av portföljspecifikationen.
Läs hela inlägget »


De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick under veckan totalt sett svagare än marknaden som helhet. De största nedgångarna noterades av Azelio (-30%) och myFC (-24%). Bäst gick det för Cell Impact (+19%) och Insplorion(+18%) vilka båda ingår i portföljen.

Axplock från veckans nyheter (klicka på bolagslänkarna):
 

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se följer "hållbara"aktier ur olika perspektiv. Dagens perspektiv är årets företrädesemissioner.

Följande kan noteras:

 • Det sker regelmässigt en starkt negativ reaktion den dag när emissionen meddelas. Av årets 17 företrädesemissioner så var den genomsnittliga nedgången hela 24% under samma dag. Detta trots att många emissioner var att betrakta som mycket sannolika även innan offentliggörandet. Endast i två av fallen blev det en mindre positiv reaktion.
 • Den första dagens reaktion är att betrakta som överreaktion. Även dag 2 sjönk den genomsnittliga aktien med 1% - men sedan inleddes ofta en rekyl. Den som köpte alla aktier till slutkurs dagen efter offentliggörandet av emissionen hade i genomsnitt fått en avkastning på 5% kommande vecka och hela 9% kommande månad. Även om börstrenden generellt varit stark under året så innebär ett genomsnitt på 9% under en månad en rejäl överavkastning.
 • Logiken bakom en relativt stark utveckling perioden efter offentliggörandet kan vara en kombination av rekyl på initial överreaktion och att det finns en tendens från företagen att lyfta fram positiva faktorer för att möjliggöra en lyckad emission. Mönstret är nog inte unikt för de aktier som listas av Hållbaraaktier.se. Samtidigt går det naturligtvis inte att säga att mönstret kommer återupprepas.
 • Efter två månader var den genomsnittliga uppgången från dag 2 endast 5%.
 • Utvecklingen i de bolag som genomfört företrädesemission i år är i genomsnitt  9% från årets början. Detta kan jämföras med att "hållbara" aktier totalt gått upp med 35%. Totalavkastningen för aktier med emission är emellertid bättre när man inkluderar värdet av teckningsrätter, dock utan att komma nära de 35%.

Sammanfattningsvis:

 1. Undvik om möjligt att äga aktien när emission offentliggörs
 2. Utnyttja överreaktion dag 1-2 givet att du tror långsiktigt på bolaget. Månaden efter har ofta gett en bra avkastning.
 3. Aktiekursen i de företag som valt att göra nyemission har under 2019 gått sämre än genomsnittet bland "hållbara" aktier. Samtidigt visar undantagen Soltech (+171%), Cell Impact  (+122%), Metacon (+84%) och Minesto (69%) att mönstret inte är entydigt. Väljer man rätt bolag är nyemissionssvackan bara ett hack i kurvan.


De aktier som ingick i denna studie var Heliospectra, Azelio, SaltX, ArcAroma, Minesto, Absolicon, ChromoGenics, Insplorion, Parans Solar Lighting, Fagerhult, MyFC (2 tillfällen), Enersize, Metacon, Aleilion, Cell Impact och Soltech Energy Systems. Samtliga dessa har genomfört en företrädesemission under året.

Läs hela inlägget »

Ecoclimes målsättning är att nå 510 mkr i omsättning 2021 via en kombination av förvärv och organisk tillväxt med sina teknikledande lösningar inom energieffektivisering. Idag meddelades att bolaget förvärvar installationsföretaget H-Gruppen i Stockholm. Förvärvet är i linje med bolagets tillväxtstrategi och möjliggör den stora marknadssatsning som planeras inom segmentet Cirkulär Energi med start första kvartalet 2020. 

H-gruppen omsätter cirka 70 MSEK och bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK 2020. När H-gruppen börjar inkludera Ecoclimes kärnprodukter så kommer marginalerna öka.

Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 MSEK. Detta kan jämföras med bolagets börsvärde på cirka 180 mkr. Bolaget har en nettokassa och stabilt löpande kassaflöde. Den kontanta köpeskillingen utgör 10 MSEK plus 4 MSEK för eget kapital vid tillträdet. Utöver det tillkommer 2,5 MSEK efter fastställd årsredovisning 2019 samt en resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 5 MSEK baserat på H-gruppens resultat 2020 och 2021. Tillträdet av aktierna är planerat till den 2 januari 2020. 

H-gruppen är en koncern bestående av dotterbolagen Hansson & Hansson Rör AB, K.V.S. Montage AB, B.G Hansson Energisystem AB. Förvärvet är en viktig pusselbit i strategin att etablera Ecoclimes cirkulära energisystem i Mälardalen.  Det sker samtidigt som de första Evertherm SEW-systemen börjar installeras i ett studentbostadsprojekt om tre fastigheter, som uppförs åt Stockholmshem. Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts och återupptogs under sommaren 2019 varefter Ecoclime kommunicerade en avsiktsförklaring om förvärvsplanerna den 1 oktober.

De framgångsfaktorer som Ecoclime har lyft fram i sin tillväxtstrategi är bl a 

 • Förvärv av projekterings- och installationsföretag 
 • Integration av Ecoclimes produkter och affärsmodeller på de förvärvade bolagens marknader.
Nästa milstolpe är det uttalade målet 297 mkr i R12-omsättning Q4 2020.


Hållbaraaktier.se bedömer att Ecoclimes produkter inom cirkulär energi och fastighetsautomation ligger långt framme. Installationskapacitet i befolkningstäta områden som Mälardalen är avgörande för framgång. Med tanke på att ROI eller motsvarande verkar vara hög för kunderna så borde efterfrågan kunna ta fart rejält. Referenser som Skanska, Stockholmshem och krävande globala serverhallskunder bådar gott. Risken är lägre än många andra bolag som listas av Hållbaraaktier.se.

Hållbaraaktier.se har inkluderat Ecoclime i portföljen. Så här långt har kursen gått svagt. Hållbaraaktier-teamet har ett eget aktieinnehav. Vi bedömer att aktien verkar lite i det dolda på börsen men listbyte och kommande tillväxt kommer sannolikt att ändra på detta.

Nedan beskrivning är från H-gruppens hemsida.

Bildkälla: H-Gruppen.se
Bildkälla: H-Gruppen.se
Läs hela inlägget »
Axplock från veckans nyheter som antingen satte avtryck på kursen och/eller kan visa sig bli långsiktigt viktiga.
 
 • ArcAroma - Order efter att förväntningar överträffats
 • Azelio - ner efter offentliggörande av emissionsvillkor
 • Insplorion - nytt forskningssamarbete på batterisidan
 • Nobina - förnyat kontrakt i Malmö
 • OptiFreeze - Positiva signaler i rapport och möjlig uppköpskandidat
 • OrganoClick - nya marknadskanaler & förändrad FoU-avdelning
 • SaltX - VD deltog i nyemission som nu slutförts
 • Swedish Stirling - 3* positivt
Läs hela inlägget »

     

Spara pengar med nedanstående företag

Annons

Annons