Aktietips, analys & nyheter

2020

Axolot Solutions fick en kursmässig revansch efter veckans tre nyheter. Uppgången blev hela 107% men utvecklingen senaste året är trots det -60%.

Det var tre pressmeddelanden från bolaget som satte fart på kursen:
 

  1. Axolot Solutions har tecknat ett avtal med Fortum Waste Solutions kring steg två i ett utvecklingssamarbete rörande tvätt av starkt förorenad jord som innebär design av moduler till Fortums koncept.
  2. Axolot Solutions har beviljats patent i USA på en uppfinning med bäring på AxoPur®.
  3. Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med ett stort svenskt företag i energilagringsbranschen. Försöken inbegriper två olika flöden – dels ett processvattenflöde, dels ett dagvatten. Genomförandet planeras under juni månad och det är Axolots patenterade AxoPur®-teknik samt patentsökt AxoPlus™-teknik som kommer att utvärderas.
Läs hela inlägget »

Axolot är med en nedgång med 78% de senaste 12 månaderna en av de aktier som gått sämst på börsen. Försäljningen har inte kommit igång utan bolaget fortsätter med diverse provkörningar.

 I veckan meddelades att marknadsläget försämrats. Tidshorisonten fram till kommersiella framgångar kommer att förlängas. De konkreta åtgärderna kommer att innefatta såväl personalneddragningar som minskade konsultuppdrag och andra minskade omkostnader. Vid utgången av 2019 hade Axolot Solutions en likviditet på 20.2 mkr. Med de åtgärder som Bolaget har för avsikt att genomföra förväntas de likvida medlen räcka under minst 12 månader framåt, utan nya kapitaltillskott.

Som en del av sitt åtgärdspaket till följd av det försämrade marknadsläget kommer VD Marie Landfors sluta efter sommaren. Forskningschef Martin Ragnar kommer från augusti månad att ta över som ny VD för Axolot Solutions.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Axolot Solution Holding AB är ett svenskt miljöteknik företag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön och kostnadsbesparingar för kunderna. Företaget grundades 2014.