Aktietips, analys & nyheter

2019

Cortus har gått starkt den senaste månaden med en uppgång på 60%. Veckans facit blev +7%. I torsdags meddelade bolaget via pressmeddelande att man uppnått ny milstolpe  i Höganäs-projektet.

Bolagets första kommersiella WoodRoll®-anläggning (6 MW) i Höganäs är nu tekniskt färdigställd, inklusive tredjepartsintyg och instruktionsmanualer. All utcheckning av komponenter är avslutad och styrsystemet är nu fullt implementerat och kvalitetssäkrat. Bolaget kan nu fakturera 1,25 mkr.

  • Det är en stor glädje att vi nu har en anläggning som är klar för drift. Samtidigt är jag både rörd och lättad av vad vi har åstadkommit så här långt som ger både hopp och förväntan inför 2020, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.

Leverans av förnyelsebar syngas till Höganäs förväntas startas under andra halvåret 2020.

Läs hela inlägget »

Cortus släppte i veckan sin Q3:a. Höganäs-anläggningen är fortsatt Cortus högsta prioritet. Prognos är att leverera gas enligt avtal under Q2, 2020. I VD-kommentaren anges att "Det kommersiella värdet av att Höganäs-anläggningen är på plats och i drift kan inte överskattas."

Rapporten visade att likvida medel uppgick till 21 mkr 190930 samt att kassaflödet senaste kvartalet var -33 mkr. i rapporten framgår att "Nya affärer förväntas förstärka likviditeten under 2020."

Aktien har efter en stark uppgång i början av året stannat upp. Under veckan sjönk kursen 7% men är trots det upp 91% i år.
 

Läs hela inlägget »

Cortus följde idag upp nyheten från den 20:e augusti då man meddelat att man ställt sig i kön för ett 20-årigt subventionerat elavtal. Ansökan har nu kommit ett steg på vägen.

  • “Med elsubventionen snart på plats för projektet i Mariposa kan vi med nya partners och samarbeten ta initiativet till en introduktion på den kanske just nu mest spännande och hungrigaste marknaden för förnybar energi, Kalifornien” säger Cortus VD Håkan SIgfridsson i pressmeddelandet.
Läs hela inlägget »

Mangold har gjort en uppdragsanalys och satt riktkursen så högt som 1,0 kr. Cortus är upp hela 114% i år men fortfarande på -20% senaste 12 månaderna.

Cortus Energy tillhör det segment av "hållbara" bolag som gått starkt senaste året. Uppgången för segmentet är hela 147%. Läs mer om de olika segmenten av bolag här.
 

Läs hela inlägget »

Cortus Energy tillhör de bolag som gått bäst i år av de som ingår på Hållbara Aktiers lista. Uppgången är 82% att jämföra med de 19% som är genomsnittet för dessa aktier (även AFVs generalindex ligger på +19%).

Året startade mycket svagt och bottennoteringen 0,155 kr noterades i februari efter ett svagt bokslut samt att bolaget behövde låna pengar av huvudägaren. "I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus samarbete med Swedish Biofuels gällande grönt flygbränsle", skrev Cortus då i pressmeddelande.

Vändningen uppåt kom i början av mars då bolaget startade drifttagning av anläggningen i Höganäs. Ytterligare ryck uppåt när man meddelade att en studie som Cortus Energy har genomfört tillsammans med Avdelningen för Kemisk processteknologi vid KTH visade att produktion av grönt flygbränsle med syngas från WoodRoll är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Så sent som igår kom sedan nyheten om ett samarbete med det litauiska bolaget Lignin Eko beträffande produktion av syntetisk naturgas. Aktien steg 10% under dagen.

Regeringens mål är att 30% av flygbränslet ska vara grönt år 2030. Bolaget har fått stöd från Energimyndigheten att undersöka möjligheterna att producera just förnybart biobränsle i Sverige.

Aktiens uppgång underlättar finansiering men mycket avgörs av hur Höganäs utvecklas. Positivt är att huvudägaren nyligen tydliggjort att han tror starkt på bolaget genom det lån som tillfördes samt att intresset för bolaget är stort, bland annat exemplifierat med den kommande fulltecknade aktiedagen i Höganäs den 23:e maj. I samband med detta kan vi se fram emot nyheter om aktuell status.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Tillsammans med franska Engie har ett koncept, baserat på en standard 6 MW WoodRoll®, tagits fram för samtidig produktion av vätgas och grön koldioxid.