Aktietips, analys & nyheter

2019 > 11

Cortus släppte i veckan sin Q3:a. Höganäs-anläggningen är fortsatt Cortus högsta prioritet. Prognos är att leverera gas enligt avtal under Q2, 2020. I VD-kommentaren anges att "Det kommersiella värdet av att Höganäs-anläggningen är på plats och i drift kan inte överskattas."

Rapporten visade att likvida medel uppgick till 21 mkr 190930 samt att kassaflödet senaste kvartalet var -33 mkr. i rapporten framgår att "Nya affärer förväntas förstärka likviditeten under 2020."

Aktien har efter en stark uppgång i början av året stannat upp. Under veckan sjönk kursen 7% men är trots det upp 91% i år.
 

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Tillsammans med franska Engie har ett koncept, baserat på en standard 6 MW WoodRoll®, tagits fram för samtidig produktion av vätgas och grön koldioxid.