Aktietips, analys & nyheter

2020 > 02

Cortus framfart är intressant men fortsätter att präglas av förseningar. I bokslutskommunikén anges bl a 

  • I Mariposa, Kalifornien, har förutsättningarna för framdrift ändrats eftersom eldistributören fortfarande är under konkursskydd och beräknas så vara fram till mitten av 2020. I kombination med vår försening i Höganäs har vi beslutat att invänta erforderlig teknisk data samt följa utvecklingen av eldistributörens konkurssituation innan vi lägger nya resurser på projektet.

Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 mkr. Kassaflödet exklusive finansiering uppgick till -16 mkr under Q4. Cortus har under januari upptagit lån från huvudägare på 8 mkr.

Stort fokus är på framdriften i Höganäsprojektet.

Aktien backade rejält på rapporten men veckan som helhet stannade ändå på +1%.
Läs hela inlägget »

Cortus Energy har inlett året svagare än de flesta aktier på Hållbaraaktier.se. Nedgången är 6% i år och kan åtninstone delvis tillskrivas en osäkerhet om Cortus Energys finansiella situation. Gårdagens pressmeddelande gav lite klarhet runt detta.

Däre framgår att bolaget har överenskommit om att uppta ett lån på 8 MSEK från och med den 31 januari, 2020 med en löptid på sex till maximalt tolv månader. Lånet beräknas täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande kostnaderna för bolagets övriga verksamhet fram till att nya affärer beräknas tillföra nytt kapital.

Med anledning av de spekulationer som rör Cortus finansiella ställning så har bolagets styrelseordförande Per-Olov Norberg och styrelseledamot Peter Forssell, genom sitt bolag Forssell Timber AB, beslutat att träda in som långivare med sex respektive två miljoner kr. Lånet löper med en ränta om 1% per månad. Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang för bolagets framtid. I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus nya affärer i enlighet med beslutad budget för 2020.

Hållbaraaktier.se anser att denna finansieringslösning är klart bättre än rådande osäkerhet och även alternativet nyemission. 12% i årlig ränta kan tyckas dyrt men får anses marknadsmässig. Allt fokus kan nu riktas på verksamheten.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Tillsammans med franska Engie har ett koncept, baserat på en standard 6 MW WoodRoll®, tagits fram för samtidig produktion av vätgas och grön koldioxid.