Aktietips, analys & nyheter

2020 > 03

Cortus blev en av veckans vinnare med en uppgång på 30%. Aktien har även gått bättre än genomsnittet såväl i år (-9%) som senaste 12 månaderna (+74%).

Cortus Energy har nu producerat den första energigasen vid anläggningen i Höganäs. Gasen är identisk med vad som tidigare producerats i pilotanläggningen i Köping, en ultraren och förnybar energigas som till fullo uppfyller leveransavtalet med Höganäs AB. Det framgår av ett pressmeddelande.

  • Att vi nu fått igång produktion av ultraren och förnybar energigas i industriell skala är inte bara ett stort steg för oss på Cortus utan även för möjligheterna att ersätta fossila produkter med förnybara i en mycket vidare skala, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.
Läs hela inlägget »

Cortus har överenskommit om att uppta lån om 22 MSEK och återbetala tidigare upptaget lån om 12 MSEK. Lånen har en löptid på sex till maximalt tolv månader och har till syfte att finansiera bolagets rörelsekostnader på kort sikt. Det framgår av pressmeddelande.

Lånet beräknas att täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande kostnaderna för bolagets övriga verksamhet fram till att nya affärer beräknas tillföra nytt kapital.

Det är styrelseordförande Per-Olov Norberg och styrelseledamot Peter Forssell, genom sitt bolag P. Forssell Timber AB, beslutat att träda in som långivare med 20 respektive 2 miljoner kr. Lånet löper med en ränta om 1% per månad. Bolaget säger vidare:

  • Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang för bolagets framtid. I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus nya affärer i enlighet med beslutad budget för 2020. 
     
I Höganäs pågår en omfattande utprovning, där milstolpe 3 planeras att genomföras i april för att sedan avsluta utprovningsprogrammet i mitten på 2020. Därefter ska en sex månanders verifieringsfas, där Cortus också börjar att fakturera kunden, genomföras för att i nästa steg vara redo för gasleverans till Höganäs enligt avtal.
 
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Tillsammans med franska Engie har ett koncept, baserat på en standard 6 MW WoodRoll®, tagits fram för samtidig produktion av vätgas och grön koldioxid.