Aktietips, analys & nyheter

2020 > 05

Företrädesemissionen består av konvertibler innebär att Cortus kommer tillföras cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen omfattas till cirka 57,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

I pressmeddelandet anger bolaget att det "står nära att bryta igenom och därmed stå på tröskeln inför vad som är en game changer som kommer att ge eko i branschen globalt." 

Nettolikviden kommer, vid full teckning, att uppgå till cirka 58,7 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning. 

  • Återbetalning av kortfristiga lån som Bolaget ingick med Per-Olov Norberg och P. Forsell Timber AB, cirka 43%,
  • Löpande kostnader för verksamheten och kapitalbuffert, cirka 50%,
  • Vidareutveckling av Projekt Mariposa och Engie, cirka 3%,
  • Affärsutveckling, cirka 4%.

Cortus sjönk 4% under veckan.
Läs hela inlägget »

Cortus Energy skriver i veckans kvartalsrapport att Corona-krisen leder till förseningar:

  • Dessvärre har vi som stora delar av världen påverkats av Covid-19 virusets framfart. Efter noggranna samtal med våra kunder har vi gjort bedömningen att skjuta fram de planerade beställningarna med upp till 6 månader. Fokus är nu den fortsatta utprovningen i Höganäs samt att avsluta studien för Engie och fortsätta våra ansträngningar att komma till avslut i nya affärer.
  • Istället för 3 anläggningsorder 2020 bedömer vi nu 1 till 2 som möjliga. Det medför uteblivna intäkter som skapar behov av betydande kapitaltillskott. Regeringens omfattande stödprogram är tyvärr endast tillgängligt för Cortus i begränsad omfattning och nya lån med stöd av den statliga garantin är ej heller tillämpligt.

Ovan bidrog till att kursen gick svagt och stängde veckan på slutkursen 49 öre. Kursen närmar sig därmed den lägre nivån i årets kursintervall 41-85 öre.
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Tillsammans med franska Engie har ett koncept, baserat på en standard 6 MW WoodRoll®, tagits fram för samtidig produktion av vätgas och grön koldioxid.