Enersize

Aktietips, analys & nyheter

2019

Enersize informerade idag om att man avser genomföra en företrädesemission om cirka 47 mkr. Den förhållandevis stora nyemissionen togs emot negativt av marknaden och kursen sjönk hela 27% under dagen. Börsvärdet uppgår till 36 mkr.

Läs hela inlägget »

Enersize informerade i går i pressmeddelande om att bolaget har tecknat ett letter of intent om strategiskt samarbete med energieffektiviseringsbolaget Adenergy, som är ett helägt dotterbolag till Aden Services, ett av de större anläggningsförvaltningsbolagen (”facility management”) i Kina. Avsiktsförklaringen avser försäljning av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem på den kinesiska marknaden. Parterna har för avsikt att träffa ett formellt avtal om strategiskt samarbete efter att några utvalda pilotprojekt har genomförts gemensamt. Pilotprojekten beräknas genomföras under 2019. 

Avtalet ansluter till Enersizes nya affärsmodell som innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service. Enersize ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvaruprodukter mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med litet kapitalbehov. 

Enersize strukturerar om sina kundrelationer och partnerskap i avsikt att implementera den nya affärsmodellen även i Kina. Detta kan ses i avsiktsförklaringen med partnern Jointeam som publicerades den 12 april, samt förstahandskontraktet med en av Hankooks fabriker, publicerat den 24 juni.

Läs hela inlägget »

Enersize steg hela 83% under veckan men är trots det ned 63% senaste 12 månaderna. Börsvärdet är 46 mkr.

Enersize meddelade i veckan att bolaget har ingått ett tvåårigt samarbetsavtal med Caverion Sverige avseende försäljning, distribution och installation av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem. Avtalet är ett viktigt genombrott för Enersizes nya licensbaserade affärsmodell och det första heltäckande avtalet med ett större, s.k. facility managementbolag. Enersize målsättning är att avtalet efter hand ska kunna generera 50–150 nya kundkontrakt per år, i Sverige, omfattandes ett värde per kontrakt på i genomsnitt 100 000 SEK per treårsperiod.

Enersize ingår i segmentet "Företag med produkter för energieffektivisering". Genomsnittlig kursutveckling för dessa bolag är svag senaste året med en nedgång på 30%. Långsiktigt ligger segmentet i tiden så man ska nog mer se detta som ett resultat av aktuella bolags specika utveckling. Läs mer om de olika segmenten av "hållbara" aktier här.

Läs hela inlägget »

Enersize blev en av dagens vinnare med en uppgång på 9% efter nyhet om ett förvärv. Bolaget har mycket på gång och kanske kan ny VD bidra till att bolahget navigerar rätt bland dessa möjligheter. Hållbara Aktier kommer återkomma med en analys.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Enersize Oyj bedriver verksamhet inom tryckluftssystem. Bolagets tjänster inkluderar utveckling och försäljning av analysverktyg för energibesparing inom tryckluftssystem samt konsultationstjänster inom samma fält. Bolagets plattform består av flera beståndsdelar; sensornätverk, molnlösning med big data-hantering och analysverktyg. Genom den data som sensorerna insamlar kan ineffektivitet och driftstörningar i tryckluftssystemet upptäckas och Enersize kan därigenom effektivisera tryckluftssystemet. Effektiviseringarna genererar energibesparing om upp till 30 procent. Företagets primära marknad är Kina