Enersize

Aktietips, analys & nyheter

2019 > 06

Enersize steg hela 83% under veckan men är trots det ned 63% senaste 12 månaderna. Börsvärdet är 46 mkr.

Enersize meddelade i veckan att bolaget har ingått ett tvåårigt samarbetsavtal med Caverion Sverige avseende försäljning, distribution och installation av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem. Avtalet är ett viktigt genombrott för Enersizes nya licensbaserade affärsmodell och det första heltäckande avtalet med ett större, s.k. facility managementbolag. Enersize målsättning är att avtalet efter hand ska kunna generera 50–150 nya kundkontrakt per år, i Sverige, omfattandes ett värde per kontrakt på i genomsnitt 100 000 SEK per treårsperiod.

Enersize ingår i segmentet "Företag med produkter för energieffektivisering". Genomsnittlig kursutveckling för dessa bolag är svag senaste året med en nedgång på 30%. Långsiktigt ligger segmentet i tiden så man ska nog mer se detta som ett resultat av aktuella bolags specika utveckling. Läs mer om de olika segmenten av "hållbara" aktier här.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Enersize Oyj bedriver verksamhet inom tryckluftssystem. Bolagets tjänster inkluderar utveckling och försäljning av analysverktyg för energibesparing inom tryckluftssystem samt konsultationstjänster inom samma fält. Bolagets plattform består av flera beståndsdelar; sensornätverk, molnlösning med big data-hantering och analysverktyg. Genom den data som sensorerna insamlar kan ineffektivitet och driftstörningar i tryckluftssystemet upptäckas och Enersize kan därigenom effektivisera tryckluftssystemet. Effektiviseringarna genererar energibesparing om upp till 30 procent. Företagets primära marknad är Kina