Enersize

Aktietips, analys & nyheter

2020 > 05

Enersize har gått ner hela 76% senaste 12 månaderna efter veckans fall med 21%.

Fallet triggades av en nyhet om garanterad företrädesemission om minst 17 mkr. 
Pengarna  ska säkerställa en intensifierad satsning på marknadsföring och försäljning samt etablering i Tyskland. Enersizes målsättning är att uppnå positivt kassaflöde under 2021, enligt ett pressmeddelande.

Teckningskursen sätts till 0:17 kronor per aktie vilket kan jämföras med fredagens slutkurs på 28 öre. 

Mangold hade innan detta besked publicerat en uppdragsanalys med riktkursen 2 kr vilket även med utspädningsjustering indikerar en stor potential. Samtidigt är risken hög baserat på bolagshistorik samt aktuell industrikonjunktur.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Enersize Oyj bedriver verksamhet inom tryckluftssystem. Bolagets tjänster inkluderar utveckling och försäljning av analysverktyg för energibesparing inom tryckluftssystem samt konsultationstjänster inom samma fält. Bolagets plattform består av flera beståndsdelar; sensornätverk, molnlösning med big data-hantering och analysverktyg. Genom den data som sensorerna insamlar kan ineffektivitet och driftstörningar i tryckluftssystemet upptäckas och Enersize kan därigenom effektivisera tryckluftssystemet. Effektiviseringarna genererar energibesparing om upp till 30 procent. Företagets primära marknad är Kina