Aktietips, analys & nyheter

2020

Clean Motion steg hela 110% under veckan efter pressmeddelandet att elfordonsbolaget kommer att utveckla en självkörande variant av Zbee som är anpassad för leveranser. Utvecklingen kommer att vara en del i ett projekt delfinansierat av Trafikverket. Projektet syftar till att skapa en kunskapsbas inom affärsmodeller, leveranseffektivitet och interaktion med omgivningen. Målet är att skapa en bred tillit och acceptans för självkörande fordon i Sverige. Projektet kommer pågå i två år och genomföras tillsammans med; Aptiv, Combitech, Högskolan i Halmstad och RISE Research Institutes of Sweden.

Läs hela inlägget »

Alingsås Tingsrätt har beslutat att förlänga rekonstruktionsperioden till den 21:a juli. Enligt ett pressmeddelande behöver bolaget finansiellt rekonstrueras.

Investerare behövs för
a) Mindre brygglån under sommaren
b) Finansiera ackord
Procentsats ännu inte klar, men förslag och förfrågan om förhandling kan förväntas i juni månad. Erbjudandet planeras innefatta ett förslag till ackord att betalas inom viss kortare tid alternativt att teckna sig i nyemission där fordran kvittas.
c) Finansiera uppbyggnad av försäljnings- och marknadsorganisation nationellt och internationellt
d) Finansiera en fullt utbyggd referensanläggning för att kunna användas i marknadsföring och försäljning.
Slutlig rekonstruktionsplan och ackordsförslag diskuteras att lämnas i juni med begäran om ackordsförhandling.

Aktien steg med 11% under veckan men är ner 78% på 12 månader.

Läs hela inlägget »

Clean Motion har haft ansträngd likviditet en längre tid. I veckan framgick det i ett pressmeddelande att styrelsen lämnat in ansökan om företagsrekonstruktion. Clean Motion anser att beslutet är nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att dels genomföra ytterligare verksamhetsförändringar dels klara sig ur effekterna av COVID-19. Bolaget är i förhandling med en ny investerare som sagt sig vilja investera i Bolaget både för att säkerställa finansiering under och efter en rekonstruktion. Därmed bedöms det finnas goda förutsättningar att kunna genomföra rekonstruktionen.

Aktien steg 6% under veckanmen är ner 79% senaste 12 månaderna.

.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Clean Motion tillverkar och säljer elektriska trehjulingar. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt och har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi.