Insplorion

Aktietips, analys & nyheter

2019

Insplorion steg 9% på årets sista börsdag efter att bolaget meddelat att man erhållit patent i Japan för bolagets batterisensorteknik. Patentet täcker användningen av Insplorions unika NPS-teknik i en sensor som mäter batteriers laddningstillstånd.

I samma pressmeddelande kommenterar VD Patrik Dahlqvist:
 

 • Det är självklart positivt att vårt batteripatent är godkänt i Japan, speciellt då den japanska marknaden driver batteriutveckling och användning både för transport och energilagring. Det kompletterar vårt sedan tidigare godkända huvudpatent och stärker vår position.
Insplorions patent och pågående samarbeten med ledande företag ökar sannolikheten för licensavtal där intäkterna i så fall kan bli betydande i förhållande till börsvärdet som uppgår till dryga 300 mkr. 
Läs hela inlägget »

Insplorion har med uppgången till 27,70 kr stigit hela 54% sedan aktien togs in i Hållbara Aktiers portfölj den 8:e november.

Bolaget börjar få ett förtroende i marknaden att man levererar enligt plan. Veckans exempel på detta var när man tecknade sitt första kommersiella avtal med sin luftkvalitetssensor. För ett år sedan startade Insplorion och Leading Light ett samarbete där utvecklingen av Insplorions kvävedioxidsensor parallellt också började integreras på Leading Lights smarta belysningsplattform. I och med Mölndals stads köp blir de nu den första kunden till den kombinerade produkten.

Ordervärdet anges inte men torde vara lågt. Viktigare är signalen att man nu är igång kommersiellt.

Läs hela inlägget »

Insplorion blev en av veckans vinnare med en uppgång på 18%. Uppgången triggades av två nyheter.


På onsdagen meddelades att Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar världens snabbaste vätgassensor med finansiering från Energimyndigheten. 
 • Vätgassensorn har funnits med som möjlighet inom Insplorion sedan bolaget grundades. Det är fantastiskt kul att den forskning som pågått inom Christophs grupp nu haft stora genombrott och att det kan sammanfalla både med vår gasplattformsutveckling och den mognad på marknaden som vätgas börjar få, kommenterar Insplorions VD Patrik Dahlqvist i pressmeddelandet.

På fredagen meddelades att Insplorion och IVL Svenska Miljöinstitutet har slutit ett samarbetsavtal för att testa ett kombinerat provtagningssystem för kvävedioxid (NO2) på den svenska marknaden. Provtagningssystemet består av Insplorions sensor tillsammans med IVL:s passiva diffusionsprovtagare och kommer initialt att erbjudas till svenska kommuner att testa.
 • Vi har under det pågående LoV-IoT-projektet byggt upp förhållandet och lärt oss om luftkvalitetsmätning från IVL. Vi är mycket glada över att detta nu har utvecklats till ett erbjudande där styrkan av två olika mättekniker kombineras, det är det första i sitt slag på marknaden,  säger Patrik Dahlqvist i pressmeddelandet.


Insidermönstret under året är entydigt positivt. Kursmönstret är positivt efter att SMA50 (glidande medelvärde för de 50 senaste handelsdagarna) bröt SMA200 uppåt i början av september.

Läs hela inlägget »

Insplorion steg 3% under veckan och är upp 25% senaste tre månaderna. 

Bolaget meddelade att man beviljats forskningsbidrag på nästan 5 mkr. 

AIT, Austrian Institute of Technology, samordnar projektets 21 partners från tio olika europeiska länder som representerar industriföretag, små och medelstora företag, forskningsinstitut och akademi, inklusive bilföretagen FIAT och Volvo. Projektet kommer pågå några år och har fått finansiering på totalt 10 833 759,99 euro från EU: s H2020-program för forskning och innovation.
 

 • Projektet passar väl in i vår övergripande strategi med vår InBAT-sensor. Våra pågående projekt syftar främst till batterilagringsapplikationer medan vi med 3beLiEVe tar ett stort steg in i kommande batterikemier och bredare fordonsapplikationer,  säger Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion.
Läs hela inlägget »

Insplorion tas in i portföljen till fredagens slutkurs. En sammanfattande motivering återfinns på länken.

Läs hela inlägget »

Insplorion bekräftar i den senaste kvartalsrapporten att bolagets utveckling sker enligt plan som bland annat innebär att man går in i en kommersiell fas innan årets slut med luftkvalitetssensorn. Bolaget är stabilt med en nettokassa på drygt 20 mkr och en relativt låg "burn-rate" på drygt 2 mkr i negativt löpande kassaflöde senaste kvartalet.

VD Patric Dahlqvist andas optimism i sitt slutord i kvartalsrapporten:

 • Med mindre än två månader kvar av 2019 kan jag konstatera att Insplorion under verksamhetsåret flyttat fram positionerna, såväl tekniskt som affärsmässigt. Vi ser en intensiv och spännande avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna produkter.
Aktiekursen har utvecklats svagt en längre tid och är enbart upp 4% i år. Börsvärdet ligger på 175 mkr. 
Läs hela inlägget »

Nedan listar vi det som vi anser talar för kursuppgång respektive nedgång i 12-månadersperspektivet:

Positivt: 

 • Ökad medvetenhet om luftföroreningar gynnar bolaget och lanseringen ligger rätt i tiden.
 • Bolaget har en rad samarbeten med strategiska partners och etablerade patent. Nära koppling till forskningsvärlden sedan länge.
 • Finansiell situation är stabil och bolagets verksamhet är inte kapitalkrävande.
 • Även om försäljning av slutprodukten ligger två år fram på batterisidan kan det komma diverse licensavtal innan dess. Skulle ett sådant komma så tydliggörs potentialen i tekniken och då kan en långsiktigt kraftig kursresa uppåt inledas
 • Insynspersoner har under året enbart agerat genom att öka sitt engagemang, i huvudsak genom deltagande i företrädesemissionen.
 • Penser Access anger i en uppdragsanalys daterad 28:e augusti hög potential i Insplorion till en lägre risk än tidigare tack vare den genomförda nyemissionen och beviljade bidrag till batteriprojektet. Den höga potentialen kvantifieras med ett företagsvärde på drygt 2 miljarder i ett gynnsamt scenario där mycket av värdet kommer från batterisidan. 


Negativt: 

 • Det är inte troligt att lanseringen av luftkvalitetssensorn snabbt kommer ge stora intäkter. Tillsammans med försäljning av mätinstrument så kan den emellertid skapa en stabil tillväxt som med höga bruttomarginaler skapar ett kassaflöde och möjliggör ytterligare breddning av verksamheten. 
 • Förseningar i lanseringen kan inte uteslutas då allt ännu inte är på plats.
 • Nyhetsflödet på batterisidan är omöjligt att förutspå men bolaget känner sig trygga i att tekniken håller. 

  Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter men gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer. 
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se har intervjuat Insplorions VD Patrik Dahlqvist 190920 på denna länk.

Läs hela inlägget »

Patent för Insplorions gassensor har beviljats av European Patent Office, EPO. Det framgår i ett pressmeddelande från Insplorion den 18:e september. 

Patentet skyddar således Insplorions applikationer inom olika typer av gasavkänning, till exempel övervakning av luftkvalitet. Patentet har tidigare beviljats i USA och har aktiva ansökningar i Kina och Indien.
 

 • ”Att IP-positionen för vår luftkvalitetssensor nu har stärkts, med ett beviljat patent i EU, passar mycket bra i tid eftersom vi nu närmar oss dess marknadsintroduktion”, säger Elin Langhammer, CTO på Insplorion.
   
Aktien har stigit med 21% senaste månaden men är en eftersläntare senaste året med en nedgång på 4%
Läs hela inlägget »

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” har idag beviljats av European Patent Office, EPO. Patentet kommer också att beviljas i Kina efter betalning av registreringsavgifterna. Det meddelar bolaget i pressmeddelande:

”Vi har tidigare i år sett hur konkurrenskraftig vår batterisensorteknologi är när vi vann det europeiska bidraget från Eurostars i hård konkurrens. Att batterisensorpatentet nu blir godkänt inom EU, som förväntat, men även för den viktiga kinesiska marknaden, stärker vår position i våra dialoger med branschen och potentiella licenstagare”, kommenterar Patrik Dahlqvist VD för Insplorion.

Insplorion som har ett börsvärde på knappa 200 mkr stiger dryga 10% i den inledande handeln.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Insplorion tillverkar sensorplattformen NanoPlasmonic Sensing (NPS) och har verksamhetsgrenarna batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Insplorions sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar tillsammans en vätgassensor med målet att den ska bli världens snabbaste.

I takt med den gröna energiomställningen har bolagets verksamhet inom batterisensorer växt i betydelse. Sensorer som övervakar laddstatus inuti batterier på molekylär nivå möjliggör ökat energiuttag, ökad laddhastighet och väsentligt reducerad kostnad. Det kommer att betyda förlängd räckvidd för elbilar och avsevärt lägre kostnad för energilager. Därtill kommer ökad säkerhet.