Insplorion

Aktietips, analys & nyheter

2019 > 11

Insplorion tas in i portföljen till fredagens slutkurs. En sammanfattande motivering återfinns på länken.

Läs hela inlägget »

Insplorion bekräftar i den senaste kvartalsrapporten att bolagets utveckling sker enligt plan som bland annat innebär att man går in i en kommersiell fas innan årets slut med luftkvalitetssensorn. Bolaget är stabilt med en nettokassa på drygt 20 mkr och en relativt låg "burn-rate" på drygt 2 mkr i negativt löpande kassaflöde senaste kvartalet.

VD Patric Dahlqvist andas optimism i sitt slutord i kvartalsrapporten:

  • Med mindre än två månader kvar av 2019 kan jag konstatera att Insplorion under verksamhetsåret flyttat fram positionerna, såväl tekniskt som affärsmässigt. Vi ser en intensiv och spännande avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna produkter.
Aktiekursen har utvecklats svagt en längre tid och är enbart upp 4% i år. Börsvärdet ligger på 175 mkr. 
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Insplorion tillverkar sensorplattformen NanoPlasmonic Sensing (NPS) och har verksamhetsgrenarna batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Insplorions sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar tillsammans en vätgassensor med målet att den ska bli världens snabbaste.

I takt med den gröna energiomställningen har bolagets verksamhet inom batterisensorer växt i betydelse. Sensorer som övervakar laddstatus inuti batterier på molekylär nivå möjliggör ökat energiuttag, ökad laddhastighet och väsentligt reducerad kostnad. Det kommer att betyda förlängd räckvidd för elbilar och avsevärt lägre kostnad för energilager. Därtill kommer ökad säkerhet.