Insplorion

Aktietips, analys & nyheter

2020 > 01

Insplorions affärsområde "forskningsinstrument" är inte det som kommer driva kursen. Dock bidrar det till kassaflödet och även indirekt med inpulser från den akademiska världen som gagnar verksamheten i stort.

I veckan meddelade man att en order på 0,5 mkr erhållits från University of Sheffield.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Insplorion tillverkar sensorplattformen NanoPlasmonic Sensing (NPS) och har verksamhetsgrenarna batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Insplorions sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar tillsammans en vätgassensor med målet att den ska bli världens snabbaste.

I takt med den gröna energiomställningen har bolagets verksamhet inom batterisensorer växt i betydelse. Sensorer som övervakar laddstatus inuti batterier på molekylär nivå möjliggör ökat energiuttag, ökad laddhastighet och väsentligt reducerad kostnad. Det kommer att betyda förlängd räckvidd för elbilar och avsevärt lägre kostnad för energilager. Därtill kommer ökad säkerhet.