Insplorion

Aktietips, analys & nyheter

2020 > 03

Bolagets senaste kvartalsrapport andades optimism. Dessutom ger nettokassan på 18 mkr bolaget möjlighet att fullt ut fokusera på fortsatt utveckling. Bolaget har flertalet samarbetsprojekt som kan komma att leda till intressanta licensavtal inom viktiga framtidsområden. Detta gjorde att kursen steg kraftigt innan Corona.

I veckan meddelade bolaget att man ännu inte upplevt några störningar i sin underliggande affärsverksamhet till följd av utbrottet av coronaviruset covid-19. Bolaget har ingen direkt exponering mot drabbade branscher. 

Med denna bakgrund är det en aning förvånande att aktien tillhör de som slaktats hårdast. Från en kurstopp på över 30 kronor i början av året stängde aktien på 13,40 kr i fredags. Utvecklingen senaste 12 månaderna är -15% trots bra framsteg i verksamheten.  

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Insplorion tillverkar sensorplattformen NanoPlasmonic Sensing (NPS) och har verksamhetsgrenarna batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Insplorions sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar tillsammans en vätgassensor med målet att den ska bli världens snabbaste.

I takt med den gröna energiomställningen har bolagets verksamhet inom batterisensorer växt i betydelse. Sensorer som övervakar laddstatus inuti batterier på molekylär nivå möjliggör ökat energiuttag, ökad laddhastighet och väsentligt reducerad kostnad. Det kommer att betyda förlängd räckvidd för elbilar och avsevärt lägre kostnad för energilager. Därtill kommer ökad säkerhet.