Aktietips, analys & nyheter

2018

Västra Hamnen Corporate Finance anger motiverat kursintervall till 9,10-14,50 kr i en uppdragsanalys. Analysfirman anser att bolaget står inför ett spännande 2019 efter att ha fått ett tekniskt genombrott under 2018. Under hösten sjösatte bolaget för första gången ett kraftverk i kommersiell skala.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten-och oceanströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin, som går under benämningen Deep Green, kan installeras i områden där inga andra kända teknologier kan operera kostnadseffektivt. Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Holyhead Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.