Aktietips, analys & nyheter

2019

Minesto meddelade idag att man tar in nya pengar via en riktad emission som sedan följs av en företrädesemission. Emissionerna genomförs i syfte att finansiera  nuvarande projekt i Storbritannien, Färöarna, Taiwan och Frankrike samt för att möjliggöra nästa steg i kommersialiseringen av Minestos teknik på dessa marknader. Likviden kommer även användas för andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter, allt i syfte att öka kommersialiseringstakten av Minestos produkter.

Noterbart är att den största delen av den riktade emissionen går till "en internationell institutionell investerare med tidigare erfarenhet av investeringar i cleantech-bolag". Denna namnges inte i nuläget.

  • Dessa transaktioner gör att vi kan påskynda kommersialiseringen av vår produkt. Vi säkerställer det kapital som behövs för att realisera våra nuvarande offentligt finansierade projekt samt andra marknads- och produktutvecklingsaktiviteter. Det ger oss också ekonomiska resurser under en överskådlig framtid för att möjliggöra expansionen till de första storskaliga kommersiella parkerna baserade på Minestos teknik, säger Martin Edlund, VD för Minesto.
     
Hållbaraaktier.se bedömer finansieringslösningen som långsiktigt positiv. Den tillför bolaget cirka 140 mkr och en ny storägare. Liksom vid de flesta nyheter om emission så föll kursen, i detta fall knappa 10%.
Läs hela inlägget »

Västra Hamnen Corporate Finance höjer idag intervallet för Minestos motiverade värde efter det att bolaget säkrat ny finansiering. Detta framgår av en analys på Västra Hamnens hemsida.

Nytt intervall för riktkursen är 11,00-16,90 kr vilket är 2 kr högre än tidigare.
Minesto meddelade i ett pressmeddelande i fredags att man hade säkrat 14,9 miljoner Euro i EU-medel från Wales regering. 

Minesto stängde idag på kursen 14,34 kr kr vilket innebär att kursen stigit med 67 % i år och 146% senaste 12 månaderna. Det segment av bolag som utvecklar produkter för förnyelsebar energi är det segment som gått bäst hittills i år. I artikeln ”12 segment…” så beskriver Hållbaraaktier.se hur de olika segmenten utvecklats. Totalt sett har de bolag som listas som ”hållbara” gått dubbelt så bra som Stockholmsbörsens breda index det senaste halvåret.

Läs hela inlägget »

Minesto har haft en positiv kurstrend fr o m februari. Börsvärdet har stigit till 1,3 miljarder vilket är den högsta nivån hittills.

Positiva händelser under året är att Minesto tillförts 44,4 MSEK genom ett teckningsoptionsprogram, tecknat ett samförståndsavtal med Antigua och Barbudas regering för resursstudie i östra Karibien samt gjort tekniska framsteg som förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential. 

I bokslutskommunikén framgick att "En utbyggnad av de redan igångsatta projekten i Wales (cirka 80 MW) och Färöarna (upp till 70 MW) innebär för Minesto en produktförsäljning som tar bolaget långt in i positivt kassaflöde", kommenterar vd Martin Edlund.

Hållbara Aktier anser att Minesto är ett mycket intressant bolag. Tekniken är unik och man har kommit förhållandevis långt i processen mot en tydlig kommersialisering. Energi från havsströmmar och tidvatten har uppenbara fördelar jämfört med vind och sol. Utmaningarna sitter i att få lösningen tillräcklit kostnadseffektiv. Stödmöjligheter (politisk vilja) och offertförfrågningar för Minsesto har aldrig varit bättre så att ATH-notering på börsvärdet är motiverat.
 

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten-och oceanströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin, som går under benämningen Deep Green, kan installeras i områden där inga andra kända teknologier kan operera kostnadseffektivt. Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Holyhead Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.