Aktietips, analys & nyheter

2020

Minesto och dess partner, elbolaget SEV, fortskrider det gemensamma projektet i Vestmannasund för att demonstrera tidvattenkraftens potential som ett centralt energislag på Färöarna. Med Minesto-personal och hårdvara på plats är installationsarbetet i full gång för att koppla upp Minestos DG100-system till Färöarnas elnät.  Det framgår av ett pressmeddelande

  • Teamet gör ett strålande jobb och vi ser verkligen fram emot den stora milstolpe som ligger framför oss i att generera el till Färöarnas elnät med vår unika Deep Green-teknologi, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Senare under veckan meddelades att man räknar med att slutföra installationen under nästa tidvattenfönster.

Minesto steg hela 48% under veckan.
Läs hela inlägget »

Minesto steg 9% till slutkursen 18,98 kr drivet av en köprekommendation av Pareto med riktkursen 23 kr.

Läs hela inlägget »

Minesto publicerade i veckan en nyhetsuppdatering. Aktien steg med hela 34%.

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nödvändiga tillstånd och samtycken för installation av två marina kraftverk i Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas till elnätet.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten-och oceanströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin, som går under benämningen Deep Green, kan installeras i områden där inga andra kända teknologier kan operera kostnadseffektivt. Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Holyhead Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.