Aktietips, analys & nyheter

2020 > 07

Minesto och dess partner, elbolaget SEV, fortskrider det gemensamma projektet i Vestmannasund för att demonstrera tidvattenkraftens potential som ett centralt energislag på Färöarna. Med Minesto-personal och hårdvara på plats är installationsarbetet i full gång för att koppla upp Minestos DG100-system till Färöarnas elnät.  Det framgår av ett pressmeddelande

  • Teamet gör ett strålande jobb och vi ser verkligen fram emot den stora milstolpe som ligger framför oss i att generera el till Färöarnas elnät med vår unika Deep Green-teknologi, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Senare under veckan meddelades att man räknar med att slutföra installationen under nästa tidvattenfönster.

Minesto steg hela 48% under veckan.
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten-och oceanströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin, som går under benämningen Deep Green, kan installeras i områden där inga andra kända teknologier kan operera kostnadseffektivt. Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Holyhead Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.