Raybased

Aktietips, analys & nyheter

2019

Raybased har tecknat ett ramavtal med Castellum Väst som möjliggör avrop för leverans och installation av bland annat tjänsten METERING as a Service (MaaS) i Castellum Västs drygt 200 fastigheter (totalt har Castellum 647). Det framgår av ett pressmeddelande från Raybased. 

Ramavtalet är en vidareutveckling av det samarbete med Castellum som inleddes 2017 då trådlös automatisk avläsning av vattenmätare installerades i ett antal fastigheter i Göteborg. Det följdes av pilotprojektet METERING as a Service (MaaS) som hittills installerats i tre fastigheter under den gångna sommaren och som redovisades i pressmeddelande den 29 maj 2019.
 

 • Nu får vi tillgång till en enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu bättre i vårt energieffektiviseringsarbete. Ett telefonsamtal till Raybased och sedan har vi kvalitetssäkrad data i rätt format på rätt plats i vårt molnbaserade energiuppföljningssystem, det kan inte bli enklare och bättre för oss. Dessutom ligger det helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi, säger Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum Väst AB.

   
För att få en känsla för långsiktig potential i ett ramavtal som detta så ställde Hållbaraaktier.se frågan till Raybaseds VD Jonas Almqvist (JA); 
Det är lite svårt att få en känsla för potentialen i ett ramavtal som detta. Går det att utan att gå in på detaljer i avtalet indikera vilken storleksordning på intäkten ni räknar med för en normalstor fastighet avseende MaaS med standardomfattning?
 • Svar från JA: Spannet här är stort beroende på antalet undermätare samt hur många mätare som eventuellt behöver bytas ut. Så det är lite tidigt att säga vad en genomsnittsfastighet innebär i intäkt. Indikativt så skulle jag säga att vi talar om ca 30’ per byggnad. Det kommer dock att vara ett mycket stort spann och ovan siffra är osäker.

  Generellt så ser vi en tydlig trend att alla fastighetsägare strävar mot en högre grad av digitalisering/automatisering. Syftet är flerfaldigt: Sänka de operativa kostnaderna, höja kvaliteten - det är dyrt att felfakturera, skaffa en bas för energieffektivisering och i nästa steg optimera fastigheten samt att med lägre energiförbrukning så minskas CO2 utsläppen.

  Raybaseds strategi framåt är att komma in i en stor mängd fastigheter med denna typ av ”bastjänster med tydligt värde” för fastighetsägaren. När vi väl har vår kommunikationsinfrastruktur på plats kan vi enkelt addera tjänster som fastighetsägaren har behov av.

  T ex första steget är att få kontroll och en översikt av energiförbrukningen. Nästa naturliga steg för fastighetsägaren är att optimera: detta kan vi då addera genom trådlös mätning av temperatur och luftkvalitet, vilket leder till behovsstyrning av ventilation samt granulär styrning av värme o kyla etc.

  Allt detta kan Raybased göra trådlöst och kostnadseffektivt. Samtidigt som energiförbrukningen minskar så förbättras inomhusklimatet vilket leder till högre hyresgästtillfredställelse och högre produktivitet för dem som arbetar i byggnaden.

  Så sammanfattningsvis så ser vi en 8-siffrig potential i ett normalt bestånd av samma storlek som Castellums bara för tjänsten MaaS. Om vi adderar ”steg 2 i raketen” så talar vi om en mångdubbel potential.​​​​​​​
Läs hela inlägget »

Uppföljning av utvecklingen efter intervju för ChromoGenics, Ferroamp, SolTech och Raybased på länken.

Läs hela inlägget »

Intervju av VD

Hållbaraaktier.se har intervjuat Jonas Almquist, VD Raybased. Läs intervjun på denna länk

Läs hela inlägget »

Raybaseds aktiekurs steg rejält på måndagen på nyheten att bolaget kommer fördjupa samarbetet med största aktieägaren Brofund AB.

I bolagets pressmeddelande framgår att Brofund kommer teckna sig för konvertibler om 5 mkr (löptid 2 år med 5% ränta). Dialog förs med några ytterligare potentiella tecknare om teckning upp till totalt 10 MSEK, vilket således kan aktualiseras inom kort. Detta  förutsätter att en extra bolagsstämma lämnar bemyndigande till styrelsen att besluta om konvertibelemissionen. 

”Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid”, säger Johan Karlsson, VD på Brofund. 

Raybased ändrade nyligen affärsmodell till en servicemodell med hög andel abonnemangsintäkter. Den nya affärsmodellen innebär att intäkterna fördelas över en längre period vilket i sin tur kräver viss finansiering under ett initialt skede. Lånet kommer enligt bolaget ge nödvändig likviditet för att ställa om samt tid att realisera de affärer som finns i pipen med bibehållen utvecklingstakt. 

Kommentar Hållbaraaktier.se:

 • Villkoren är rimliga 
 • Bra att Brofund, som är relativt ny som huvudägare, ökar sitt engagemang i bolaget

 

Läs hela inlägget »

Bolaget meddelar att det säkrar sin finansiella status via en lyckad företrädesemission. "Emissionen tillför medel för vår tillväxt. Nu kan vi fortsätta att fokusera på vår expansion genom ökade marknadsaktiviteter och nya kunddrivna funktionaliteter”, säger Jonas Almquist, CEO för Raybased. Reflektion Hållbara Aktier; Bolagets aktiekurs har sjunkit successivt de senaste åren. Försäljningen har hittills inte lyft och uppgår till cirka 3 mkr. Rådet blir att avvakta i väntan på tydliga signaler om att försäljningen tar fart.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. 

Genom Raybased’s system får fastighetsägaren ett effektivt och pålitligt verktyg som bidrar till att fastighetens energianvändning kan sänkas. Detta tillsammans med en kraftigt reducerad materialåtgång innebär ett märkbart minskat miljöavtryck för drift och installation.